single-post

असंतुष्ट जया

Sun 12th Jan 2014 : 02:32

काय सांगू मित्रानो जेव्हा पासून आंटीला झवायची सवय लागली तेव्हा पासून प्रत्येक स्त्री कडे मी वासनेच्या नजरेतून बघू लागलो. आंटी ने मला जी सवय लावली ती आता वाढतच चालली. एकदा मी आंटी बरोबर तिच्या गावी गेलो कारण तिच्या आईची तब्येत ठीक नव्हती आणि अंकलला वेळ नसल्यामुळे हे काम माझ्यावर आले होते. वाटेत मी आंटी बरोबर संभोग केला होता. तिच्या घरी आल्यावर मला कळले कि तिला दोन भावजया देखील होत्या. दोघी अंगाने टच भरलेल्या होत्या. त्यांना बघताक्षणी मला त्यांना चोदायची खूप इच्छा झाली. पण विचार केला कि एकदम घाई करता कामा नये. थोड्यावेळाने आंटी तिच्या आईला बघायला निघून गेली व जाताना त्या दोघींना सांगून गेली कि ती परवा येई पर्यंत माझे व्यवस्थित आदरातिथ्य करावे.

आंटी गेल्यावर मी त्या दोघींबरोबर बोलू लागलो त्यादेखील तोडक्या मोडक्या हिंदीत बोलू लागल्या. थोड्यावेळाने मला कळून चुकले कि त्या घरात आंटीची आई आणि ह्या दोघीच राहतात कारण त्यांचे नवरे दुबई ला असतात व वर्षातून २ वेळा घरी येतात.

त्या दोघींचे नाव जया आणि काव्या होते. माझ्या खेळकर स्वभावामुळे त्या दोघींशी माझी पटकन जवळीक वाढली. थोड्यावेळाने माझी अंघोळ आणि नाश्ता आटोपला. आणि माळ्यावरती झोपायला गेलो. ते गावचे घर असल्यामुळे माळ्यावर लादी नव्हती तेथे फक्त लाकडांची लादी घातली होती त्यामुळे माळ्यावरून खाली प्रत्येक रूम मध्ये काय चालले आहे हे स्पष्ट दिसायचे. माझा डोळा लागताच होता कि कसल्यातरी आवाजाने मी जागा झालो खाली बघतो तर काय जया नुकतीच अंघोळी करून नाईटी वर आली होती. तिचे ते रूप बघून मी घायाळ झालो. मी खाली टक लावून पाहू लागलो. ज्याने तिची नाईटी काढली आता ती ब्रा आणि परकर वर होती मग तिने परकर काढून टाकला व नवा परकर घालून साडी नेसली. आता माझा पुरा उठला होता. मी दिवसभरात जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तिला कळणार नाही असा हात लावायचो.

रात्रीचे जेवण आटोपले आणि झोपायची तयारी झाली. मी पाहुणा असल्यामुळे मला एका छोट्या कॉट वर जागा दिली आणि तेथेच खाली जया आणि काव्या झोपल्या. जयाच्या सेक्सी शरीरामुळे मला झोप येत नव्हती. रात्रीचा चंद्रप्रकाश पूर्ण रूम मध्ये पसरला होता आणि त्या चंद्रप्रकाशात जया एकदम हॉट दिसत होती. तिच्या शरीराचा प्रत्येक भाग स्तन, तिचे पिळदार नितंब, मला झोपू देत नव्हते. खोली छोटी असल्यामुळे जया माझ्या कॉट च्या बाजूलाच खेटून झोपली होती. मला आता सहन होत नव्हते. मी हलकेच हात खाली केला आणि जरा घाबरतच जयाच्या मांडीला टच केला, त्यानंतर थोडा वेळ मी असाच कधी तिच्या कंबरेला, कधी स्तनांना, निताम्बना तर कधी तिच्या साडीतून दिसणाऱ्या पोटाला टच करत होतो. आता मी चांगलाच तापलो होतो आणि धीर देखील वाढला होता. मग मी हलकेच तिचा पदर ओढला आणि बाजूला केला आता जयाचे पोट आणि स्तन मला दिसत होते तिचा ब्लाउज जरा खालच्या गळ्याचा असल्यामुळे दोन स्तनांची दरी आणि त्यांचा काही भाग मला स्पष्ट दिसत होता. मी आता नुसते टच न करता मोठ्या धैर्याने हात तिच्या स्तनांवर ठेवला. भीती होती कि जया जर जागी झाली आणि तिला हे आवडले नाही तर. पण तसे काही न झाल्यामुळे माझा धीर चेपला आणि मी आता तिचे स्तन चेपू लागलो आणि तिच्या स्तनांच्या दरी मध्ये देखील बोट घातले. थोड्या वेळाने जायची हालचाल सुरु झाली आणि ती माझ्याकडे पाठ करून झोपली. मी आता पूर्ण सेक्स च्या मूड मध्ये होतो त्यामुळे थोडा वेळ जाऊ देत मी तिच्या पाठीवर हात ठेवला. तिची काही हालचाल होत नाही हे बघून मी पाठीवर पूर्ण हात फिरवू लागलो, मध्येच तिच्या गळ्याला पकडायचो. मग मी हात खाली नेला आणि तिच्या कंबरेवर ठेवला आणि तिचे पोट देखील दाबू लागलो. नंतर मी तिच्या नितंबाना चोळू – दाबू लागलो. मधेच दोन कुल्यांच्या मधून तिची चूत देखील दाबू लागलो. आता माझा विश्वास पटला होता कि जया जागीच आहे पण झोपण्याचे नाटक करत आहे. मग मी तिची साडी वर केली आणि तिच्या मांडीवर हात फिरवू लागलो. जया आता गरम लागत होती.

मग मी जास्त वेळ जाऊ न देता कॉट वरून खाली आलो आणि जयाला पाठून मिठीत घेतला. मी तिला असा चिकटलो कि, माझा लवडा तिच्या गांडीच्या बरोबर मध्ये घुसला होता. मी पाठून तिची पाठ चौपट होतो आणि पुढे हाताने तिचे स्तन, पोट दाबत होतो आणि मधेच साडीवरून तिची चूत देखील दाबत होतो. आता मी जयाला माझ्याकडे वळवले आणि तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सर्वप्रथम मी तिचे ब्लाउज आणि ब्रा काढून टाकले आणि तिचे स्तन चुपू लागलो. तिचे स्तन गोरे गोरे होते आणि निपल पिंक कलरचे होते. हे सर्व करताना मी तिच्यावर चढलो. स्तन चुपत चुपत मी तिच्या पोटाला दाबू आणि चुपू लागलो. मग साडीवरूनच तिची चूत तोंडाने दाबू लागलो. जयादेखील आता आनंद घेऊ लागली ती माझे डोके आणि तोंड सारखे तिच्या पुच्चीवर दाबत होती. मग मी तिच्या पायाकडे गेलो आणि तिची साडीत घुसलो व तळव्यापासून किसिंग घेत घेत तिच्या मांडीपर्यंत पोचलो. नंतर मी तिची साडी वर केली तिने काळ्या रंगाची नीकर घातली होती. मी हाताने तिची पुच्ची आवळू लागलो नीकर पूर्ण ओली झाली होती, नंतर तिच्या निकरवर तोंड ठेवून चुपू लागलो. जया आता पूर्ण तापली होती. मी तिची साडी आणि परकर काढून टाकला. ती आता फक्त निकरवर होती. मी माझी चड्डी काढली आणि पूर्ण नागडा झालो आणि तिच्यावर चढलो आता आम्हाला मजा येऊ लागली थाडा वेळ तसाच सेक्स घेऊन मी तिला उठवलं आणि तिच्या तोंडात माझा लंड टाकला ती त्याला चोकोबार सारखा चुपू लागली. मग मी तिला खाली झोपवली आणि तिची नीकर काढून टाकली आता आम्ही दोघे नागडे होतो.

मी तिला घट्ट मिठी मारली आणि तिच्या पुच्चीवर माझा लंड घासू लागलो. त्यानंतर जास्त वेळ न दडवता मी तिचे पाय फाकवले आणि तिच्या पुछित माझा लंड पुरा टाकला ती अशी विव्हळली पण मी तिचे तोंड माझ्या तोंडात कधीच दाबले होते मग त्या खोलीत सगळीकडे पच-पच-सपक-पच असा आवाज भिनू लागला कारण मी जयावर पूर्ण चढलो होतो. थोड्यावेळाने जया तृप्त झाली पण माझे तृप्त व्हायचे राहिले होते. तिला आता माझा लवडा सहन होत नव्हता. ती नको नको म्हणत होती पण मी ऐकलो नाही मी माझे तिच्यावर चढणे चालूच ठेवले आणि साधारण १० मिनिटा नंतर मी माझे वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडले. जया माझ्याखाली संतुष्ट मनाने झोपली होती. मी तिच्यावर थोडावेळ तसाच पडून राहिलो. मग हळूच तिच्या पुच्ची तून माझा लंड काढला. जया कपडे घालायला बघत होती पण मी तिला परत नगदी केली आणि तिला परत मिठीत घेऊन तसाच झोपलो पण झोपताना लंड परत तिच्या पुच्चीत घातला. ती नको नको म्हणत होती पण मीच ऐकलो नाही.

मित्रानो कसा वाटला माझा अनुभव. मजा आली, तुम्हाला प्रश्न पडला असेल कि एवढा वेळ काव्या काय करत होती. वो एक अलग स्टोरी है. जी मी तुम्हाला नंतर सांगेन.

****complete****

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes