single-post

शांतीची स्तनाग्रे

Sat 11th Jan 2014 : 21:19गोष्ट आहे एका गरीब शांतीची आणि सावकार पाटील ची, या सावकार ला नेहमीच बायकांची ओढ होती आणि ती पूर्ण करून घ्यायची कोणत्याही परिस्थितीत. आणि तशी शांतीचे स्तनाग्रे खूपच आकर्षक होती. मग काय. एके दिवशी दुपारची वेळ होती शांती शेतात काम करून दमली होती. पाटील रामसिंग आपल्या बंगल्या बाहेर चार पायांची खुर्ची टाकून सावलीत पडले होते. बंगल्याच्या आजूबाजूला मोठ मोठ्या गुलमोहरांची झाडे होती त्यांची सावली चांगलीच पडत होती. पाटलाची आणि कनैयालालची बातचीत चालली होती. तेवढ्यात पाटील रामसिंग ची नजर आपल्या विहिरीच्या पाटावर गेली त्यांनी पाहिले कि उन्हामुळे ताबडी झालेली अंगावर घाम झिरपत असलेली शांती आपले मातीने माखलेले हात पाराच्या पाण्यात धुवत आहे. तिची पाठमोरी सुडौल शरीर यष्टी पाटील रामसिंग च्या नजरेत भरली त्यांच्या शरीरात हुरहुरी भरली त्यांचा डावा डोळा अडू लागला.

तिचे भरगच्च कुल्ले तिच्या हालचालीमुळे स्प्रिंग प्रमाणे हलत होते तिचा तोकडा ब्लाउज वर सरकल्या मुळे त्यांच्यातून दिसणारे गोरे गोरे शरीर पाहून पाटील स्वतावर नियंत्रण ठेऊ शकले नाही, त्यांनी कनैयालालला डोळ्यांनीच खुणावले त्याने समजायचे ते समजून घेतले आणि गेला. कनैयालाल पुढे आणि शांती त्याच्या मागोमाग असा कनैया बंगल्यात शिरला मग त्याच्या मागून शांती. पाटीलने आपल्या मिशीवर हात फिरविला आणि आत खोलीत जाऊन बसले. शांतीला आपल्या खोलीत पाठवण्यास सांगितले. शांती पाण्याचा ग्लास घेऊन खोलीत आली पाटलानी आपल्या पायाची घडी मोडली आणि मागोमाग गेले. शांती पाणी मतातून काढताच होती एवढ्यात तिला दाराला कडी लावण्याचा आवाज आला वळून पहिले तर पतीलाच होते दाराला कडी घालताच पाटील हसत हसत म्हंटले आता पदर कश्याला घेतेस छातीवर खालीच बरा वाटतो ते पुढे सरकत बोलले, पाटील काय हे तुम्ही तुम्हाला शोभत नाही हे. ती थोड्या मोठ्या आवाजातच म्हणाली.

आता काय शोबावे आणि काय नाही तुझ्यासारखी अनारकली समोर असेल तर समोरचा आपली शुद्ध हरवून बसणारच असे म्हणत पुढे सरकू लागले. तशी ती म्हणाली पाटील पुढे सरकू नका सांगून ठेवते. ती डोळे मोठे करून बोलू लागली तिला माहित होते आता ती चांगल्या प्रकारे पाटलाच्या गळ्यात सापडली आहे ते. पाटील म्हणाला तू कितीही ओरडलीस तर तुझे ऐकणारे कोणीही नाही येथे. असे म्हणून त्यांनी तिला पकडले आणि तिच्या चोळीत हात घातला. तिने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला पण पाटलाच्या ताकती पुढे तिचे काय चालले नाही. त्यांनी पट पट तिचे सारे कपडे उतरीवले. तिचे तंच उरोज अगदी उठावदार होते. ते बाहेर येताच डोलू लागले ते पाहून पाटील आणखीनच चेकाळला त्यांनी तिला बेडवर झोपवली आणि तिच्या अंगावर पडून तिचे दोन्ही हात दाबून धरले व तिचे उरोज चोखू लागल. गोल गोल स्तनाग्रे आपल्या तोंडात घेऊ लागला. तिला पूर्ण विवस्त्र करून तिचे नागडे शरीर पाहून पाटलाचा बांबू ताठ झाला होता.

कधी एकदा तिच्या योनीत आपले जाड जुड लिंग सरतो असे झाले होते. त्याला ती प्रतिकार करीत होती. पण पाटलाच्या ताकती पुढे काही चालत नव्हते. त्याने स्वताचे पूर्ण कपडे काढले व त्यांचा लंड बाहेर येताच शांती घाबरली त्याचा लंड खूप मोठा होता. पाटील तिच्या पोटावर बसून तिची स्तनाग्रे दाबू लागला आपले लिंग तिच्या स्तनावर आपटू लागला नंतर त्याने आपले लिंग तिच्या योनीत खुपसले व पाच पाच झवू लागला. तिच्या योनीत त्याच्या लंड खोलवर घुसत होता. पाच पाच दणके देत त्याने आपले सुख साधून घेतले. शेवटी तिने हार मानली व पाटलाच्या पुढे हरली. पाटील परत मिशीवर ताव मारत बाहेर पडला. शांत तशीच रडत थोडा वेळ बसली व तोड्या वेळाने निघून गेली.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user