single-post

घातक नखरे

Sun 12th Jan 2014 : 03:01माझा मित्र दिवसभर काम करून थकून आल्यानंतर रोज संध्याकाळी जवळच्या बागेत फिरालायला जायचा. तिथेच एक दिवस त्याला एक मुलगी नजरेस पडली कि जी त्याकडे पाहून हसत होती.

तो अचंबित झाला ना ओळख ना बोलणे हि मुलगी आपल्याकडे पाहून कशी काय हसते आहे तो कोड्यात पडला. खरे तर मुलगी खूप स्मार्ट होती. दिसायला घवाल्या रंगाची, रेखीव चेहरा. माधक ओठ आणि गुबगुबीत गाल. सलवार कमीज मध्ये तिचे उरोज उठून दिसत होते. एकूण काय ती तारुण्याच्या मदनाने भरलेली होती. ती पुन्हा पाहून हसली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तिने मला विचारले अहो तुमी इथे जवळपास राहता काय?. मी तिला हो म्हंटले मी इथेच जवळ राहतो. मी कामिनी देशपांडे समोरच्या बिल्डींग मध्ये राहते.

हो माझे नाव आनंद माजगावकर. असे बोलत असताना ती जवळ येऊन बसली. तिच्या कपड्यांचा सेंट चा वास येत होता. तुमच्या घरी कोण कोण असते. मी माझी आई वडील आणि लहान बहिण. चला ना आपण चहा घेऊया. नको तुमच्या घरचे ओरडतील, नाही ओ आमच्या घरचे अगदी मनमोकळे आहेत. एवढा आग्रह करते आहे तर तो हि निघाला. रूमचा दरवाजा बंद होता. तिने तिच्याकडच्या चावीने उघडला. अरे तुम्ही तर म्हणत होता घरी सर्वजण आहेत. हो घरचे सर्वजण गावी गेले आहेत. आनंद खोट्वर बसला. ती आत निघून गेली. आनंदची नजर समोरच्या आरशात पडली.

कामिनी कपडे बदलत होती. तिने आपले सलवार, कमीज उतरवले होते. तिच्या पुष्ट मंड्या व ब्रेसियर मधून बाहेर पडणारे स्तन पाहून आनंद पेटलाच. तिने ब्रेसियर काढले आणि हाताने स्तन कुरवाळू लागली. गाऊन घालून ती बाहेर आली म्हणाली चहा करते बसा. त्याने तिला खोट्वर बसवले आणि मिठी मारली. तोंडात तोंड घालून तिचे दीर्घ चुंबन घेतले. मांड्याना मांड्या घासू लागला. त्याचे हात तिच्या सर्वांगावरून फिरू लागले. तिने त्याचे पूर्ण कपडे काढून त्याला पूर्ण नग्न केले. दोघांचीही कपडे बाजूला झालीत. बराच वेळ रोमान्स चालला.

तो तिची योनी तोंडात घेऊन चोखू लागला. ती कण्हू लागली. कामिनीच्या मांसल टांगा फाकवत त्याने आपले लिंग तिच्या योनिवरून फिरवू लागला. ती पूर्ण चेकाळली, आनंद घाल ना लवकर आत. मला खूप इच्चा झाली आहे. त्याने सर्र करून आत आपले लिंग घुसेडले आणि आत बाहेर करू लागला तिचे मोठे मोठे उरोज गदा गदा हळू लागले मधून मधून तो तिचे उरोज दाबत होता. आणि तोंडात घेत होता.

तिच्या तोंडात तोंड घालून खाली हपके मारत होता. तिच्या योनीतून पाच पाच आवाज येत होता. ती खूपच चेकाळली होती, मधूनच आनंदने तिच्या तोंडात आपला लंड दिला. तिनेही तो खूप मजेशीर चोखला. नंतर खूप वेळ तिला झवले, वेग वेगळ्या पोझ मध्ये त्याने तिला झवले तिच्या सौंदर्याचा पूर्ण आस्वाद घेत होता. शेवटी त्याने आपले वीर्य तिच्या तोंडात पाडले. असे करत करत तो तिला दररोज करू लागला…

‘कामिनी तुमच्या घरचे कधी येणार आहेत ग’ त्याने तिला विचारले ती म्हणाली काही सांगितले नाही पण येतील दोन चार दिवसात. नाही ग तुमच्या घरचे आले तर आपण कुठे भेटणार? म्हणून विचारले. एके दिवशी ते दोघे उभ्या उभ्या प्रणय क्रीडा करू लागले त्याने तिच्या तोंडात तोंड घातले.

येव्ड्यात दरवाज्याची बेल वाजली, फटीतून बघते तर तिचे वडील आले होते. ती घाबरली, आणि जोरजोरानी ओरडू लागली, आनंदने तिला समजवायचा प्रयत्न केला पण आजूबाजूचे लोक जमले आणि आनंदला मारहाण केली आणि पोलिसांच्या हवाली.

कामिनी ने आपल्या अब्रूला भिऊन त्याला पोलिसांच्या हवाली केली, म्हणून बाईच्या जातीवर कधी विस्वास ठेऊ नये. त्या आपला हेतू साध्य झाला कि कधीही पलटे मारू शकतात. तेंव्हा जपून………

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user