single-post

मदमस्त जवानी

Sun 12th Jan 2014 : 03:18बायको दोन्ही मुलांना घेऊन बहुदा बाहेर फेरफटका मारायला गेली असावी. त्याने थोडा अंदाज मारला. जास्त वेळ न राहता त्याने शेजारच्या रूम ची बेल वाजवली.

अरे पप्पू अंकल तुम्ही या न आत.. अंती आत्ताच बाहेर गेल्या.. थांबा मी चाव्या घेऊन येते.

तुम्हाला चहा करून द्या असे सांगून गेल्या आहे. अंकल आतल्या माठातले जरा पाणी कडून द्या ना.

तिची दरवाजावरची थाप इतकी जोरदार होती कि सडलेल्या त्या लाकडातून त्याची कदीच निघाली. समोर पाहते तोच भिजलेला अंदर वेअरच्या अवघ्या एका वस्त्रावर तो उभा होता.

अंडर वेअर हि सफेद रंगाची असल्याने ते सहा इंची शिस्न पूर्णपणे आकारासाहित तिच्या दृष्टीस पडले व ती क्षणातच जागीच उभी राहिली. दोन्ही हाताने तिने पुढे केले पाणी देई पर्यंत मन देखील वळवली नाही.

नंतर अंकल अंकल चहा कुठे ठेऊ?

तिचे सोज्वळ रूप पाहून त्याच्याही अंगात जरा जोशाची लहर तरंगू लागली व पाहता-पाहता सर्वांगात लहरीच लहरी कार्यरत झाल्याने त्यांचे परिणाम अंडर वेअर मधल्या शीश्नावर उमटू लागले त्याचे तहात होणे वाढतच गेले.

अंकल अंती येणार नाही ना.,, आग तिला तू कशाला घाबरतेस मी आहे ना तू बेफिकीर राहा.

त्याचे शिस्न जणू आग ओकू लागले होते. अंडर वेअर मध्ये त्याने पातळ द्रव सोडायला सुरवात केली होती. समोर असलेली माझ्या पेक्षा कमी वयाची आहे त्यामुळे तो मदमस्त झाला होता. तीही डोळे झाक पाने करत होती. तिला मांडीवर फिरणाऱ्या हाताला बगल देत त्याने अंदर वेयारच्या एका बाजूने ताठ झालेले लिंग बाहेर काढले व तिच्या हातात दिले ती हि तापली त्याचे ते सहा इंची लिंग चांगलेच ताठ झाले होते.

त्याचे हात तिच्या छाती वरून हळू हळू खाली सरकत होते. तिच्या बेंबीचा आकार मापु लागताच तिचा श्वास त्याच्या छातीवर प्रहर करू लागला.

अंकल अजून जरा खाली जा ना बर वाटते आहे.

हो तू माझा सोटा सोडू नकोस.’

तिला त्याचे ताठ झालेले लिंग दाबायला खूप बरे वाटत होते. त्याचा हात तिच्या बेंबीच्या खाली सरकत पान्तेच्या आत गेला व तिच्या गुप्तांगाला स्पर्श करू लागला. असे करताच तिने त्याला मिठी मारली. तिच्या योनी भोवती नुकतेच कोवळे कोवळे केस आले होते.

लाज त्याची ती मर्दानगीचा तिचा लिंगावर हात सैल होऊन त्याला मिठी मारून बसला होता. त्याची बोटे तिच्या योनीत चाले करू लागले होते.

तिचे ते दोन्ही हात वर पाहताच त्याचे चांगलीच संधी साधून ताठ झालेले लिंग तिच्या मांड्या फाकवून नीकर खाली करत तिच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवत अप्लाय लिंगाला दोन्ही मांड्या मध्ये फाक्लेल्या ओल्या चिंब पुचीच्या गाभार्यात खुपसण्याचा प्रयत्न करू लागला. तिलाही ते हवे होते.

अंकल करा ना लवकर..

आग तुझ सगळे नवीन आहे… घाई करू नकोस..

चालेल मी सांभाळून घेईन.

आग त्यात गेल्यावर ओरडशील वेडे.

नाहीतर मला ते हव आहे. लवकर कर शेवटी नाईलाजाने त्याने त्यात घुसवण्याचा प्रयत चालू केला पण त्याचा लंड खूप मोठा असल्याने आत जाताना दुखू लागले तरी त्यात जोरात सर्व मुळा आत घातल्याने मला फार वेदना होऊ लागल्या.

पण थोड्या वेळाने बरे वाटू लागले. तसेच सर्व लंड आत बाहेर होऊ लागला मी तिला कंबर उचलून धरून मागे फुडे कर तुला त्यामुळे खूप बरे वाटेल. मी सांगेल त्याप्रमाणे ती साथ देऊ लागली. माझे दणके वाढू लागले. तिच्या पुचीतून पाच पाच आवाज येऊ लागला. तिला चार पोस मध्ये पाच पाच झवले. शेवटी त्यातून पिचकारी बाहेर आली आणि आत मध्ये कोणीतरी गरम गरम पाणी सोडल्या सारखे तिला जाणवले. डोळे मिटून ती माझ्या खाली गप पडून राहिली. तिला मस्त झवण्याचा आनंद आला होता.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user