single-post

शेजारच्या काकू

Sun 12th Jan 2014 : 02:58रोहिणी काकू चांगल्या घरच्या होत्या. गोऱ्यापान आणि उतेजीत पणा हि त्याची वैशिस्ठे. अंगाने गलेलठ होत्या त्यामुळेच त्यांच्यात माधाकता भरली होती. मांसल शरीर गोऱ्यापान रंगामुळे जास्तच मोहक वाटत होत्या.

लट्ठ असल्यातरी रोहिणी बेढब नव्हत्या. जाडपणा त्याच्या मांडीत आणि निताम्बामध्ये होता. त्यांना पोट नव्हते. उन्हाळ्यातील सुट्टी पडल्यामुळे मी घरीच असायचो मी दहावीत प्रवेश करणार होतो. मी शृंगारिक पुस्तके वाचताना मला रोहिणी काकूंची खूप आठवण यायची. रोहिणी काकुना मी बऱ्याचदा मोहक रुपात पहिले होते.

कधी अंघोळीहून साडी लपेटून बाहेर पडताना, कधी झोपल्यावर साडी वर गेल्यामुळे, कधी वाकल्यावर पदर पडल्यामुळे दिसणारे स्तन असे बऱ्याचदा पहिले होते. अशा बऱ्याच प्रसंगामुळे मला रोहिणी काकूंची खूप ओढ लागली होती. म्हणून गप्पा मारायला मी त्यांच्या घरी जात होतो. त्या बिनधास्त वागत होत्या. मी लहान आहे म्हणून त्या अश्या वागत असतील असे वाटायचे. मी टक लाऊन त्याच्याकडे पाहायचो तेंव्हा मला भीती वाटायची कि त्या काहीतरी बोलल्या तर काय होईल.

त्या दिवशी मी सेक्सी पुस्तक वाचत बसलो होतो. एक दिवसाच्या बोलीवर ते मी मागून आणले होते. एवड्यात मला सांगितले कि रोहिणी काकूंच्या घरी कोणी नाही आहे आणि सोबतीला बोलावले आहे. मी शर्टच्या आत पुस्तक ठेवले व त्यांच्या घरी गेलो.

काकुनी मला हसत हसत आत घेतले. संध्याकाळचे सात वाजले असतील. त्या म्हणाल्या बस मी स्वयंपाक करते. मी टी. व्ही. बघत बसलो. कुठे काही सेक्सी दिसते का बघत मी फेषण चानल लावला. उघड्या-नागड्या बायका पाहून मी फारच गरम झालो. एवढ्यात काकू आल्या. त्या अचानक आल्या मुळे मला चानल लवकर बदलता आला नाही. त्यांना समजले कि मी काय पाहत होतो.

पण त्या काही जाणवू न देता निघून गेल्या. मी शर्ट मधले पुस्तक काढले आणि समोरच्या मासिकात ठेऊन वाचू लागलो. त्यातील फोटो बघताना एवढा तल्लीन झालो कि काकू कधी आल्या कळलेच नाही. ‘छान रे पुस्तक’ हे ऐकल्यावर मी दंग झालो. काकू तुम्ही. ‘होय मी, एवढ्यावर कळले कि तू मोठा झाला आहेस.

तू लहान म्हणून मी तुला बोलाविले पण तूला तर मोठ्यांना जे समजते तुला कळतंय. असू दे काही हरकत नाही. अगोदर जेव. मला काय करायचे कळेना.

मला भीती वाटत होती. ‘अरे घाबरू नकोस मी काही कोणाला सांगणार नाही.’

जेवण झाल्यानंतर आम्ही टी. व्ही. बघितली, नंतर रोहिणी काकूने ते पुस्तक मागितले. मी ते पुस्तक दिले. माझ्या जवळच बसून त्यांनी वाचायला सुरवात केली. अर्धा तास वाचल्यानंतर पुस्तक ठेवले. त्यांचे शरीर मला घासत होते. त्या उठून आत गेल्या आणि थोड्या वेळानी आल्या. त्या म्हणाल्या चल आता रात्र झाली आहे झोपूया. मला कळेना कोठे झोपायचे.

तेवढ्यात काकूच म्हणाल्या. ‘अरे तुला कपडे काढून झोपायची सवय आहे का कपडे घालून. तुला हव तसे झोप. मी लाजून कपड्यावर झोपलो. पण झोप येत नव्हती.

काय रे झोप येत नाही आहे का तुला मला पण येत नाही आहे. आपण गप्पा मारुया. असे म्हणत त्या माझ्याकडे तोंड करून झोपल्या त्यांचे मोठे मोठे उरोज ब्लाउज च्या बाहेर आले होते. माझे त्याच्यावर सारखे लक्ष जायचे. तू दहावीला आहेस ना?

ये माझ्या ब्लाउज ची बटने काढ. अरे स्तन दाबताना पुरुषांना खूप मजा येते. तू दाबून बघ. त्यांनीच परवानगी दिली म्हंटल्यावर मी उतावीळ झालो आणि दाबू लागलो. त्यांचे मोठे मोठे स्तन पाहून मी खूपच गरम झालो. मी पुढे होऊन त्यांचा एक स्तन तोंडात घेतला. असे करताच त्यांनी मला मिठी मारली.

एव्हाना काकुनी माझ्या तोंडात तोंड घातले, मी गोरेपान शरीर चोखू लागलो दाबू लागलो. त्यांची चड्डी काढत त्यांची गोरी गोरी योनी पाहून एक वेगळाच अनुभव आला. पूर्ण नागड्या झाल्यावर मला अनावर झाले. त्यांच्या पुचित कधी एकदा लवडा घालतो असे झाले. मी त्यांची पुची चाटू लागलो. त्या खूपच उत्तेजित झाल्या अरे तू तर खूपच सुख देतो आहेस अश्या म्हणाल्या. पुचित बोटे घालू लागलो.

त्या खूप गरम झाल्या मला हि अनावर झाले. माजा लंड खूपच ताठर झाला होता. मी लंड त्यांच्या योनीवर ठेवताच त्या घाल लवकर म्हणाल्या, माझा लंड आत घालताना खूपच मजा आली. मी आत बाहेर करू लागलो खूप मजा येत होती. त्यांना कचा कच झवले. त्यानाही खूप मजा येत होती. हापके मारताना त्यांचे उरोज हलत होते. जवळ जवळ दहा मिनिटे मी त्यांना झवले शेवटी त्यांच्या पुचित माझे वीर्य पडले. त्या खुशीने म्हणाल्या तू खूपच छान झवलेस मला.

तेंव्हापासून त्या मला कोणी घरात नसले कि बोलावून घ्यायच्या…….

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user