single-post

चुणीदार साडीवाली

Sat 11th Jan 2014 : 21:22एस. टी. थांबण्याच्या शेड जवळ एक पाणपोई होती. तिथे किसन्या पाणी पिण्या साठी थांबला होता अचानक एक एस. टी. आली खाली उतरलेल्या तरुणीला पाहून किसन्या बावरला. करझा फाट्यावर ती एकटीच उतरली होती. आणि किसन्या पाणपोई वर एकटाच होता. तिच्या पायात उंच टाचांची स्यानडल होती आणि तिच्या अंगावरचे पांढरे चुणीदार पातळ दुपारच्या उन्हात झळकत होते. तिच्याकडे तो पाहतच राहिला कारण या खेड्यात एवढी फ्याशन वाली आली न्हवती. गाडीत काढलेल्या झोपेने तिचे शरीर मरगळून गेले होते. तहान लागून घश्याला कोरड पडली होती. तिचे पाणपोईकडे लक्ष नव्हते एवढ्यात तिला आवाज आला अहो पाणी हवे आहे का? तिने चटकन मागे वळून पहिले पाणपोई पाहून ती खुश झाली. आपल्या हातातील पर्सला सावरत ती किसन्या जवळ आली. ताच्या धारदार नजरेला आपली कोमल नजर देत तिने ग्लास घेतला. आणि तोंडावरून हात फिरवला. तिचा चेहरा सतेज झाला. नि त्याने दिलेले पाणी ती आपले तोंड बाजूला वळवून पिवू लागली, पाणी पिताना तिचा उर वर खाली होऊ लागला किसन्या त्याकडे एक तक लाऊन पाहत होता. वर खाली होणार्या उरला पाहून त्याचे मन अगदी लोण्यासारखे झाले.

त्याच्या पोटाला कालव झाली नि असली कोवळी काकडी न चावता नुसती चघळावी असे त्याला वाटले. चार पाच ग्लास पिवून होताच रिकामा ग्लास देण्यासाठी तिने आपला हात पुढे केला. त्यामुळे तिच्या खांद्यावरचा पदर ढळला आणि तिचा उंचवटा पाहून किसन्या स्मित हसला, त्याचे हसणे तिच्या लक्ष्यात घेऊन पडलेला पदर तिने सावरला आणि लाजून तिने खाली पहिले . तिची लाजरी नजर किसण्याने लगेच ओळखली व काहीतरी बोलावे म्हणून तो म्हणाला. “कुठे जायचे आहे?” नाशिकला.’ येईलच आता गाडी बस तोपर्यंत. ओभड दोभड सावलीत पाटलाला सावरीत दगडावर बसली. “नाव काय तुमचे” “रेवती ती लाजली” तुमचे? “किसन्या” उजवा दंड पिळत किसन्या उत्तरला’ किसन्या? हो किसन्या. असे न्हवे . मग कसे? कृष्णा म्हणावे किसन्या म्हणायला कसे वाटते ते. असे म्हंटले किती रंगतदार वाटते. किसन्या म्हणाला हो आहेच मी रंगतदार खरच? होय असे म्हणत हातातल्या पर्सला हेलकावा दिला आणि अधोन्मुख होऊन ती म्हणाली; तुम्ही मला पाणी दिलात… मग? मी तुम्हाला काय देऊ? काय देता? ती लाजली.

तिच्या लाजऱ्या चेहरयाला पाहून किसण्याचे मन चालले आणि झाडाची चिंच हातात येताच तोंडाला पाणी सुटावे तसा तिचा चेहरा पाहून तोंडाला पाणी सुटले. कसलाही वेळ न लावता त्याने तिचा मुलायम हात गच्च कान धरला. त्याचा तो दणकट स्पर्श तिला सुखकारक वाटला कारण ती मुम्बई ची शहरात कुठला आलाय असा दणकट स्पर्श. तिथे सगळे मुलायम नाजूकच शरीर. अशा या रांगड्या स्पर्शाला ती जणू भाळली होती. आणि तिने काहीच प्रतिकार केला नाही. त्याने तिला आपल्या मिठीत ओढली. रक रखीत उन्हाच्या झुळकेत मिठीतले सुख त्याला वाटले. तिच्या अंगाचा सुगंध त्याच्या पूर्ण नसा नसात घुमला. अहो … काय? गाडीचा आवाज येतो हे वाटते .. गुदमरलेल्या आवाजात ती म्हणाली.. च्या आईला! तो नाराज होत उदगारला. आपल्या हाताची मिठी सैल करीत तो पुटपुटला नि मिठीतून सुटलेल्या रेवतीला पुन्हा गप्पकन ओढून तिचे गुलाबी ओठ चोखू लागला.

छाती पोटावरून सरकवत तिची बोटे प्यांट वर स्थिरावली. तिने प्यांट चे हळू हळू हूक काढले प्यांट खाली सरकवली. लवडा चांगलाच ताठला होता. भारदस्त आपले स्तन त्याच्या छातीशी रगडत तिने सर्व काम उरकून घ्यावे म्हणून लगेच आपली साडी वर केली व त्याचा मोठा लवडा आपल्या पुचित सारून घेतला. किसन्या मस्त धुंद होऊन तिला झवू लागला. तिच्या गोऱ्या नितम्बाला पाहून किसन्या खूपच चेकला होता. पुचित जाणारा लवडा त्याला स्पष्ट दिसत होता. पुचीतला लवडा बाहेर काढला व सर्व वीर्य त्याने तिच्या साडीवर पडले. आपली चुणीदार साडी स्वच करत ती बस मध्ये चढली.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user