single-post

५* मधली मजा

Sun 12th Jan 2014 : 02:51मी हॉटेल मध्ये नुकताच रेसेपशन वर लागलो होतो. ते एक ५* हॉटेल होते. आणि इथे येणारे ग्राहक पण तसेच असायचे. मला इथे येवून १ आठवडाच झाला होता. त्या दुपारी मी एकटाच होतो. आणि सुटी अस्य्लाने मी असाच टाइम पास साठी हॉटेल मध्ये आलो होतो. तिथे कोणीच नव्हते. आणि तितक्यात रिंग झाली. रूम नंबर १०९ मधून तो फोन होता. एक बाई तिथे उतरली होती. एकटी. आणि तिला मसाज साठी कोणी तरी हवा होता. माझ्या डोक्यात लगेच आईदिया आली. आणि मी स्वतःच तिला मसाज देण्याचे ठरवले. त्यानुसार मी तेल इत्यादी घेऊन तिच्या रूम मध्ये गेलो. ती एक साधारण ३२ वर्षाची स्त्री होती. एकदम गोरी पान, आणि तिची फिगर एकदम सोलिड होती.

तिला बघून मी तर घायाल्च झालो. आणि माझ्या डोक्यात विचार चक्र चालू झाले.तिने मला आत घेतले. तिला मी माझ्या कडचे टोवेल दिले आणि आणि तिला तिचे कपडे काढण्यास सांगितले. कारण तिला पूर्ण बोडी मसाज पाहिजे होता. तिने मला दुसर्या रूम मध्ये जाण्यास सांगितले. पण मी हळूच तिला कपडे काढताना बघितले आणि माझा लंड खडा झाला. एका क्षणातच. तिने मग मला हाक मारली. ती उताणी झोपली होती. तिने फक्त टोवेल घेतला होता आणि आत ती पूर्ण नग्न होती! तिने मला तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर जास्ती फोकस करण्यास सांगितले. आणि तसा मी तयार झालो. तेल काढले. हातावर पसरले. आणि माझे भरदार हात तिच्या पाठीवरून फिरू लागले.

मला हा अनुभव नवीनच होता. आणि त्यामुळेच मी खूप ख़ुशीत होतो. माझा हात सर सर फिरत होता आणि माझ्या प्रत्येक स्पर्शागणिक ती उद्युक्त होत होती. हळू हळू माझा हात तिच्या गांडीकडे गेला. आणि हळू हळू करत मी टोवेल बाजूला सारू लागलो. आणि माझा हात आता तिच्या गांडीवरून पूर्ण पणे फिरू लागला होता. तेलाने भरलेली तिची गांड बघून मी अधिकच गरम झालो होतो. हळू हळू करत मी तिची गांड फक्व्ण्यास सुरवात केली. आणि तिच्या गांडीच्या भोकावरून आणि योनी वरून मागून हात फिरवू लागलो. तिला ते अधिकच जास्त आवडू लागले होते. आणि तिने मला अधिक वेळ तसे करण्यास सांगितले. आणि मी त्याला लगेच होकार भरला.

हात फिरवता फिरवता मी आता माझे पण कपडे काढू लागलो. आणि एका क्षणातच मी पण पूर्ण पणे नग्न झालो. मी हात फिरवत फिरवत तिच्या गांडीवर पडलो आणि माझ्या जिभेने तिची गांड चाटू लागलो. ती येडी पीसी झाली. मी तिची गांड फाकवली आणि तिच्या गन्डीचे भोक मी सर सर करत चाटू लागलो होतो. आणि बघता बघता ती गूढग्यावर बसली. आणि मग काय मला तर ते मोकळे मैदानच होते. मी मागून तिची गांड आणि तिची योनी पाहिजे तशी चाटू लागलो. मी जवळ जवळ अर्धा तास तसे करत बसलो होतो. तिने मग मला पुढे येण्यास सांगितले. आणि माझा भला मोठा लंड तिने तिच्या तोंडात घेतला.

ती एखादे चोक्लेत खावे तसे ते चोकू लागली. आणि मी अतीव आनंदाने खुश झालो होतो. तिने खूप वेळ माझा लंड चोकाला. आणि मग मी तिला पाठीवर झोपवले आणि माझा लंड तिच्या गोर्या पान योनीत खुपसला. आणि मी गचके देवू लागलो. तिने पण मला तिची कंबर उचलून मला प्रतिसाद देण्यास सुरवात केली. आणि अशा प्रकारे मी तिला २ वेळा झवले. तिला असा मसाज झाला कि तिचे सगळे अंग दुखायचे थांबून तर गेलेच. पण त्याच बरोबर ती जोवर त्या हॉटेल मध्ये आणि जेव्हा जेव्हा येईल तेव्हा तिने माझ्या कडून रोजच हा स्पेशल मसाज घेण्याचे कबूल करून टाकले.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user