single-post

रेखाचे शिक्षण व वासना

Sun 12th Jan 2014 : 03:06रेखा नुकतीच खेड्यातून शहरात शिकण्यासाठी मामाच्या गावी आली होती. दहावी पास झालेली रेखा जीवनात बऱ्याच महत्वाकांक्षा घेऊन येते. रेखाचा मामा नागेश एका कारखान्यात कामाला होता. त्याचे मित्र नेहमी यायचे. जेवण पार्ट्य यामुळे नागेशच्या घरी नेहमी दंग्याचे वातावरण असे. रेखला हे वातावरण सूट होत नव्हते.

तिला काहीतरी वेगळेच आहे असे वाटायचे. तिला वाटायचे आपले शिक्षण पूर्ण होईल कि नाही अशा विचारात ती रात्री झोपी गेली. बाहेरच्या बाजूला रेखाचा मामा व त्याचे काही मित्र दारू पीत बसले होते. रात्रीचे बारा वाजले. दारू ज्यादा झाल्यामुळे रेखाचा मामा तितेच पडला त्याचे मित्र शाम व शेखर हे दोघे ग्लासला ग्लास लावून पीत होते. तेवढ्यात शेखरचे लक्ष रेखाकडे गेले. बारीक अंधारात रेखा अंगावर न घेताच झोपली होती. त्या मंद प्रकाशात तिचे स्तनाग्रे उठून दिसत होती. तिचा गाऊन मांड्याच्या वर आल्याने तिची गोरी मांडी शेखरला आकर्षक वाटू लागली. आता मात्र त्याला राहवले नाही. तो शामला दारू पाजू लागला. शामला फुल केले. त्याने खिडकीतून रेखाच्या खोलीत प्रवेश केला.

अंधुक लाईट मुले तिचा चेहरा निरागस वाटत होता. ओठ म्हणजे नुसतेच फुललेले कमळ असे वाटत होते. अठरा वर्षाची असल्याने तिची जवानी भरत होती. शेखर तिच्या जवळ गेला तिला झोप लागली होती. तो तिच्या मांडीवरून हात फिरवू लागला तिचे स्तन दाबू लागला त्यामुळे रेखाला जाग आली ती घाबरून ओरडणार इतक्यात शेखरने तिच्या तोंडावर हात ठेवला. ती गप्प झाली. स्तनांना आणि योनीला स्पर्श झाल्याने तिच्या अंगावर काटा आला आणि ती गप्प झाली. तो हळू हळू तिच्या योनिवरून हात फिरवू लागला ती शांत होत गेली त्याने हात काढला तिलाही हवे आहे ते शेखरला ओळखले. त्याने तिच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवले आणि चोखू लागला.

रेखानेही आपली जीभ शेखरच्या तोंडात दिली. त्याने हळू हळू रेखाचा गाऊन काढला व शेखरने आपला शर्ट व विजार काढली. आता त्यांच्या अंगावर फक्त चड्डी होती. शेखरने रेखाची नीकर काढली. शेखरचा सोटा पाहून ती घाबरली. रेखाचे दोन्ही पाय फाकवले. शेखरने खिडकीत ठेवलेली तेलाची बाटली घेतली. कारण त्याचा सोटा मोठा होता व योनी छोटी. त्याने सोट्याला तेल लावले व तिच्या योनीत तेल ओतले, दोन्ही पाय फाकवून सोटा तिच्या योनीवर टेकवला व हळू हळू आत सारू लागला, पण तिला त्रास होत होता त्याने खसकन दाबून घातला त्यातून रक्त येऊ लागले. तिला वेदना होत होत्या एक सुख मिळाले होते पण वेदनाही तितक्याच होत होत्या. जवानीच्या उम्भार्ठ्यावर आल्यानंतर तिच्या मनात जी वासना होती ती तृप्त झाली होती. थोड्यावेळानंतर शेखर मित्रा बरोबर निघून गेला.

सकाळी मात्र रेखाची पंचायत झाली. तिची योनी आणि कंबर दुखत होती. मामी सकाळी रेखाच्या खोलीत चहा घेऊन आली व रेखला उठवले व चहा दिला. रेखा अंघोळीला गेली बाथरूम मध्ये शेखरने जेवडे रगडले नव्हते तेव्हडे स्वताहून रगडले. तिची योनी आता मोकळी झाली होती.

तीन दिवसानंतर परत शेखर रात्री तिच्या मामा बरोबर दारू पिण्यासाठी म्हणून आला, रेखा पण शेखरची वाट पाहत बसली होती. बारा वाजता शेखर तिच्या खोलीत आला व तिला परत त्याने दोन वेळा अर्धा अर्धा तास झवले तिला खूप मजा येत होती. आता तिला खूप खूप सुख घ्यावे असे वाटत होते.

रेखाच्या इच्छा प्रचंड वाढल्या होत्या. तिला केंव्हा एकदा रात्र होते आणि शेखर तिला झवायला येतो असे होऊ लागले. ती कॉलेज मध्ये गेल्या वर तिला प्रत्येक मुलांमध्ये जावून घेणे याशिवाय काही दिसत नव्हते, ती प्रत्येक मुलाकडे बघू लागली व जो दिसायला सुंदर असा वाटला कि तिला लगेच लाईन द्यायची व त्याच्या बरोबर झोपायला अधीर व्हायची.

पण हे करता करता तिने शिक्षण हि पूर्ण केले व गावी परत निघून गेली. काही अनुभवावरून ती शहाणी हि झाली…

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user