single-post

प्रेमात प्रणय क्रीडा

Sun 12th Jan 2014 : 03:00परीक्षेच्या वेळी माझ्या मागे आमच्या चाळीतील पंडितजीच्या मुलीचा नंबर आला होता. पंडित नेहमी पूजा-अर्चा करायचे. ते 55 वर्षाचे होते. त्यांचे शरीर निरोगी होते. अगदी कमावलेले. हि अशी पहिलीच वेळ होती कि नीरा माझ्या वर्गात माझ्या मागे बसली होती. पेपरच्या वेळी आमचे बोलणे चालणे चालू होते. ती माझ्यात बघून लिहित होती. मी हि तिला मदत करीत होतो.

मी मनातल्या मनात खूप खुश होतो कि या कारणामुळे तरी ती माझ्याशी बोलत आहे. मला तिचा चेहरा जवळून बघायची खूप इच्छा होती. पण मला मागे वळून पाहणे शक्य नव्हते. कॉपी करतो आहे म्हणून मला बाहेर काढतील याची भीती वाटत होती. मी निराला रोज मदत करू लागलो. तिने आपल्या घरात आपल्या बहिणीला सांगितले. तिने मला आपल्या घरी बोलावले. तिच्या आईने तिला मदत कर म्हणून सांगितले.

त्या दिवसापासून मला त्यांच्या घरी येण्या जाण्याचा जणू परवानाच मिळाला होता. निराची बहिण मोठी होती. माझे वय जास्त नव्हते. तिचे वडील माझ्याकडे बघायचे. मला भीती वाटत होती. नीरा बरोबर माझे प्रेम वाढू लागले. आम्ही एकमेकांच्या बाहू पाशात राहू लागलो. चुंबन पण घेत होतो. तिचे चुंबन घेत असताना तिचे उरोज पण दाबले होते. आमच्यात आता जास्त अंतर राहिले नव्हते.

एक दिवस आम्ही तिच्या घरी अभ्यास करत बसलो होतो. ती अगदी मन लाऊन अभ्यास करीत होती. तिचे कोवळे शरीर माझ्या नजरेत साठवत होतो. मी एक आयडिया करायची ठरवली. अभ्यासाचे निमित्त सांगून मी तिचे उरोज दाबू लागलो.पण कुर्त्यावरून उरोज दाबता येत नव्हते म्हणून तिला कुर्ता काढायला सांगितला तिने कोणताही विरोध न करता कुर्ता काढला. तिचे कोवळे उरोज माझ्या समोर होते.

मी ते हातात घेऊन कुरवाळू लागलो. मधेच तोंडात घेऊन चोखू लागलो. मला राहवेना मी तिची सलवार काढून टाकली. तिचे गोरे पान पाय बघून खूपच उत्तेजित झालो. तिची नीकर काढली. तिची योनी आता माझ्या समोर होती. मी तिची योनी बघतच राहिलो. तिच्या योनिवरून हात फिरवला. योनी अगदी कोरी होती. तिच्या योनीत एक बोट आत सरले. माझे पूर्ण बोट तिच्या योनीत गेले. बोट घातल्याने नीरा तापली. तिला राहवेना ती माझे कपडे काढू लागली. मला पूर्ण नग्न केले.

माझे लिंग हातात घेतले मी उशीर न करता तिच्या योनीवर ठेवले. लिंग टेकवून मी धक्का मारला. तिला ते सहन झाले नाही. ती ओरडू लागली. मी तिच्या तोंडावर हात ठेवला. माझे लिंग पूर्ण आत गेले होते. मी तिला जोरात मिठी मारली. आणि तिचे चुंबन घेतले. तिला कुरवाळत होतो. थोड्या वेळाने ती शांत झाली. तिला आता बरे वाटत होते. ती आता रंगत येत होती. मी आता लिंग थोडे बाहेर काढले व पुन्हा आत ढकलले, व आत बाहेर करू लागलो. आम्ही रंगत आलो. तिलाही खूप बरे वाटत होते. तिला जवळ जवळ पंधरा मिनिटे मी पाच पाच झवली.

आता वीर्य पडण्याची वेळ आली होती. मी हळूच लिंग बाहेर काढले व तिच्या तोंडावर वीर्य पाडले. दोघांच्याही चेहऱ्यावर शांतता पसरली. आम्ही दोघांनी कपडे घातले. आता पर्यंत आम्हा दोघांना कोणीही पहिले नव्हते. मी घरातून बाहेर पडलो. तिचे वाडील रस्त्यात भेटले. मी त्यांना नमस्कार केला. पान त्यांनी काहीच उत्तर दिले नाही. मला वाटले कि त्यांना काही तरी शंका आली असावी.

दुसऱ्या दिवशी मी पुन्हा तिच्या घरी गेलो. परत कालच्या सारखी मजा केली. मी परत माझ्या घरी निघालो. बाहेर पडताना परत तिचे वडील भेटले व ते म्हणाले मला तुझ्याशी बोलायचे आहे तू कारखान्यावर ए. मी घाबरलो पण मी निरावर प्रेम केले होते. खरे प्रेम…..

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user