single-post

भारतीय मसाला वासनेचा

Sat 11th Jan 2014 : 21:13एक दिवशी घरी कोणी न्हवते नीलम एकटीच घरात होती. म्हणून विनू ने विचारले वहिनी तुम्हाला एक गोष्ट विचारतो बरे का…….. तुम्हाला खरोखरच भुताने झपाटले आहे का? त्याशिवाय मी अशी वागते का भाऊजी, तिचा प्रती प्रश्न याचा अर्थ मी हे सर्व नाटक करते आहे असे म्हणायचे आहे तुम्हाला.. ती अशी म्हणाली खरे तिचा चेहरा पडला होता. विनू च्या डोळ्यात डोळा घालून बोलायची तिची हिम्मत झाली नाही. स्पष्टच सांगतो तुम्हाला खर्या भुताने झपाटलेले नाही. मग काय खोट्या भुताने होय? ते तरी काय असते कळू दे मला. तुम्हाला लैंगिक भुताचे भूत चालत आहे. सगळा भारतीय मसाला आहे वासनेचा. तिला काहीच बोलता आले नाही.

तुम्हाला शारीरिक सुख मिळवण्यासाठी हा सगळा प्रयोग करायचा होता तर दुसरे लग्न करायचे ना. तुमच आणि त्या भोंदू बाबाचा बंद खोलीत चाललेला खेळ पाहिला आहे. म्हणून बोलतो आहे. स्वताच्या शारीरिक सुखाला आवर घालता येत नसेल तर दुसरे लग्न करा ना…प्लीज भाऊजी तुम्ही हे सर्व कोणाला सांगू नका. मी तुमच्या पाया पडते. माझे आणि त्या भोंदू बाबाचे पहिल्या पासूनच शरीर संबंध आहेत. तुम्ही प्लीज कोणाला सांगू नका हवे असेल तर तुम्ही पण मला झवा हवे तेवढे झवा पण कोणाला बोलू नका. असे ऐकल्या वर विनूचा सारा रागच शांत झाला तो पूर्णच पागळून गेला. एक स्त्री स्वताहून आपणास झवण्याचे आमंत्रण देते आहे तर मग तिला झवायला काय हरकत आहे. असे त्याला वाटू लागले. तसा विनू हि कुवाराच होता. शारीरिक सुखासाठी तो हि अतुरालाच होता. त्याला अगोदरच झवायला कोणी मिळते का ते तो पहात होता. मग आता अशी संधी कशी सोडेल.

तिच्या भरदार शरीर कडे पाहून तो भलताच पागल झाला. तिचे टंच उरोज पाहून त्याचा होश उडला. तिचे सर्व शरीर आठवू लागले. तिने विनुला आपल्या बाहुपाशात कैद केले. तिच्या स्पर्शाने विनू इतका वेडा झाला कि तिच्या ब्लाउज ची बटणे खोलली. तिच्या ब्राचा हूक काढला. तिचे जंगली कबुतरं सारखे दोन स्तन उघडे केले. त्याची बोन्डसे तोंडात घेऊन चोखू लागलो. तिचे निपल्स ताठ उभे होते. तिचे पोट एकदम सपाट होते. नाभी खोल होती. विनूने तिच्या उरोजाकडे टक लाऊन बघत होता. ती म्हणाली नुसते माझ्याकडे बघताय मला खाऊन टाका कि हि संधी सोडू नका. तो तिच्या बोलण्याचा अर्थ समजला. त्याने अंडर वेयर काढली तिने झपाट्याने त्याचे लिंग हातात घेतले. वा वा इतके मोठे लिंग मी कधी पहिले नव्हते. तिने पटकन विनुचे लिंग आपल्या तोंडात घेतले आणि चोखायला लागली. त्याने कधी संभोग सुखाचा अनुभव घेतला न्हवता त्यामुळे तो खूपच खुश होता. हा त्याचा लिंग चोखून घेण्याचा पाहिला अनुभव होता. त्याला हे नवलच वाटले. ती मोठ्या मजेने विनुचे लिंग चोखत होती. विनुला खूप आनंद मिळत होता.

मग तिने झटक्यात विनुचे लिंग बाहेर काढले आणि म्हणाली आता भाऊजी आता माझी पुची चोख. असे म्हणून तिने झटक्यात तिची साडी, परकर आणि नीकर काढून टाकली. मग ती आपले दोन्ही पाय फाकवून बसली. तसा विनू तिच्या गोल कुल्ल्यावर हात फिरवत तिच्या साफ सुंदर योनीवर जीभ फिरवू लागला. मग तिच्या योनीच्या दोन्ही फका फाकवून जिभेने चोखू लागलो. मग तिचे कुल्ले पकडून मी खालूनच जोर जोरात फटके द्यायला लागला. वहिनी जोर जोरात ओरडत होती. त्याने तिला आपल्या अंगावर झोपवून घेतले आणि ती कंबर हलवून झटके मारत होती. तिचे उरोज त्याच्या तोंडाजवळ होते. ते करता करता मी तिचे उरोज चोखू लागलो. दहा मिनिटे त्याने उरोज चोखत चोखत तिला झवू लागला. दहा मिनिटांनी त्याचे वीर्य सर्व तिच्या योनीत गेले तिने सर्व वीर्य आपल्या योनीत सामावून घेतले. अशा तर्हेने वासनेचा भारतीय मसाला झाला.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user