single-post

दीपाचा देशी मैथुन

Sun 12th Jan 2014 : 02:51दीपाला सुद्धा वयाच्या चाळीसाव्या वर्षी नितांत गरज भासली होती एका देशी मैथुन ची. त्या देह सुखाच्या गरजेपायी ती अगदी वेडीपिशी झाली होती. एखाद्या वेड्याने आपल्या अंगावरील कपडे फाडावीत अशा आवेगात दीपा आपल्या अंगावरील कपडे फाडत होती व संपूर्ण नग्न व्हायची. तश्या अवस्थेतच ती आरशासमोर उभी राहून आपला नग्न देह पहायची. कुरवाळायची या कृतीनेच तिला नशा चढे मग तोंडातून सित्कार काढायची व तिची योनी ओली चिंब व्हायची यावेळी जी तिचा मनामध्ये आग निर्माण व्हायची ती विझवायला कोणी तिला सापडत नसे. मग नायीलाजास्तव दीपा आपला देह थंड करण्यासाठी बाथ रूम मध्ये शिरत. रोजच्या प्रमाणे त्या दिवशी सुद्धा तिची अवस्था अशीच झाली होती. भारावलेल्या अवस्थेतच दीपा बेड वरून उठली आवेगाने तिने अंगावरील गाऊन काढून बेड वर टाकला, ब्रेसियर, नीकर काढली व आपल्या प्रशस्थ बाथरूम मध्ये शिरली. तिच्या देहाचे संपूर्ण दर्शन झाले.

तशी ती आणखी मदमस्त झाली व तिने अंगावरील उरले सुरले कपडे सुद्धा काढून टाकली व आरशात सतत पाहू लागली. मागे समोर बाजूला होत ती स्वताशीच बोलत ती आपल्या पूर्वीच्या म्हणजे तारुण्य वेळीच्या शरीर सौंदर्याचे व आपल्या चाळीशीतल्या सौंदर्याची तुलना करू लागली. वयोमाना नुसार शारीरिक स्थूलता सोडल्यास आजही तिच्या प्रोढ देहात एका नव्या उन्मादाची झलक दिसत होती. धापणारा श्वाश पेटला होता. त्याबरोबर तिची उन्न टोकदार वक्षस्थळे हि धापत होती. तिचे गोबरे गाल कसे लाल लाल झाले होते. तिने समोरील आरशात आपल्या प्रतीबिम्बाकडे खोलवर पहिले आणि दीपाला अभिमान वाटला आपल्या प्रोढ शरीरात अजूनही तारुण्याची कोवळी कला टिकून असल्याचा काळ्या भोर मुलायम केसांचा भर नितम्बना स्पर्श करीत होता चेहर्या वर तजेलदार पणा होता. कोणालाही भुलवण्या इतपत माधकता होती. गोबरे गाल सारे काही नीट नेटके व आकर्षक होते. हळू हळू दीपाची नजर चेहर्या खालील अवयवाकडे सरकली त्याखाली तारुण्याने मुसमुसलेले स्तन उन्नत तर होतेच शिवाय गोलाई अद्याप या वयात टिकून होती.

दीपाला ते चिमटीत पकडण्याचा मोह आवरता आला नाही. मग दीपाने आtपले कोमल हात दोन्ही स्तनावरून अलगद पणे फिरवण्यास सुरुवात केली तिच्या शरीरात सरसरी आली. तिच्या डोळ्याच्या पापण्या अलगद पणे बंद झाल्या. एका अनोख्या अनुभवा प्रमाणे ती सुखावली. एक एक बोट करत पाचही बोटे तिच्या स्तना वरून फिरू लागली. तशी तिच्या स्तनांना ताठरता आली. तिच्या नाकपुड्या रुंदावल्या. डोळे मिटणे श्वासाचा जोर वाढणे त्याबरोबर होऊ लागले. हळू हळू दीपाचा हात स्तनावरून खाली पोटावर फिरू लागला. कंबर नितंब मांड्या वरून सरत सरत योनी प्रदेशावर आला. केस विरहित लूस लुशीत पण ताठर लेल्या योनीच्या ओठ फटीवरून हात फिरवताना ती अधिकच धुंध झाली फट फाकवून तिने बोटाने दाण्याला स्पर्श केला तशी ती आणखीनच शहारली. हळू हळू दीपा आपल्या योनीला कुरवाळू लागली. बोटाच्या चिमटीने चुरू लागली. योनीत गुदगुल्या केल्या सारख्या तिला वाटू लागले तसे दीपा बोटाने दाण्याला चीमटत हाताच्या तळव्याने योनी रगडू लागली.

अशी करत ती धुंद होऊ लागली. योनीचा ओलावा जाणवत होता तिने चिमटे सोडले व आपली लांब सडक बोटे योनीच्या फटीवरून फिरवू लागली. मधले बोट योनीत सरकवले. त्यावेळी मिळालेल्या सुखाने दीपा सित्कार बाहेर फेकू लागली. डोळे मिटून अगदी प्रणय सुख भोगत होती. तिच्या योनि मधील बोटाला वेग आला. तिच्या तोंडातून आता बाहेर आवाज येऊ लागला ती पूर्ण मग्न झाली होती. योनी पूर्ण ओली झाली होती. अगदी प्रणयाची शेवटची वेळ आली होती सुखाची वटची मजा शिगेला पोहोचली होती. असे करता करता तिचा योनीत बोटे घुसवंण्याचा वेग वाढला व ती प्रणयाचा परमोच्च आनंद लुटून रिकामी झाली. ती काही वेळा पुरती का असेना पण तृप्त झाली. देशी मैथुन प्रकारची गरज भागवून घेतली.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes