single-post

गरमागरम भारतीय नारी

Sat 11th Jan 2014 : 21:13चार वर्षे झाली असतील माझी एका शेजारील स्त्री शी संभंध आले. शेजारील असल्याने रोज येणे जाने होते त्यामुळे इच्या शी खूपच मजा केली. ती गरमागरमच भारतीय नारी होती. माझे कॉलेज संपले होते तसे कामाला कुठे जाताच नव्हतो काय घराचे तेवढे काम करायचे नाहीतर शेजार पाजारी जाऊन कोणाच्यात तरी दिवसभर बसायचे एवढाच धंदा. माझे नाव आहे संजय पण सार्वजन संजू म्हणून हाक मारत होते. माझ्या शेजारी एक जोडपे राहायला होते. त्याची बायको खूप सुंदर होती, माझे येणे जाने होते तिथे. तिचे वय अंदाजे ३० ते ३२ वर्ष असेल. गोरी सुंदर, सुडौल उरोज, भरगच्च मांड्या आणि लांब केस यामुळे ती खूपच आकर्षित दिसत होती.

मी कायमच तिच्या संभोग कार्नायची स्वप्ने पाहत होतो. कधी हि वेळ मिळाला कि तिला कसे विचायाचे काय करावे याचा प्लान करत असे. एक दिवस तिच्या घरी कोणी नव्हते मी सहज बसायला म्हणून गेलो. त्यांच्या घरी टी. व्ही. पाहत बसलो तीही माझ्या शेजारी बसली. बोलत बोलत आम्ही टी. व्ही. पाहत होतो एक मस्त हिंदी चित्रपट लागला होता. अचानक त्याचावर एक रोमांटीक सीन चालू झाला नायक नायिकेच्या तोंडात तोंड घालून तिचे चुंबन घेऊ लागला. एका हाताने तिच्या पाठीवरून फिरवू लागला आणि दुसर्या हात तिच्या डोक्या मागे होता. हे दृश्य पाहून मी पुरता गरम झालो. मला काही सुचेना ती हि तो सीन पाहत होती. दोघेही एक मेकांना पाहून लाजलो. पण या सीन मुले माझे धाडस आणखी वाढले मनात वासनेने घर केले. मी तिच्याकडे एक सारखे पाहू लागलो अगदी माधक नजरेने. तीहि चोरून पाहत होती नजर जरा हातवट होती. पण मला काही सुचत नव्हते. मी जरा तिच्या जवळ जावून बसलो ती काही बोलली नाही. मी म्हंटले सुवर्ण मला तू खूप आवडतेस. प्लीज आज मला नाही म्हणू नकोस असे म्हणून मी तिचा हात हातात धरला आणि तिच्या तोंड जवळ माझे तोंड नेले अंगावर शहरे येत होते. तिनेही प्रतिकार केला नाही. का कुणास ठाऊक.

हळूच तिच्या होथांवर माझे होठ टेकवले. स्पर्श खूप मस्त होता. मऊ लाल लाल ओठ माझ्या ओठात आले होते माझा आनंद गगनात मावत नव्हता. हळूच तिच्या मानेवरून हात फिरवत हळू हळू तिच्या उरोजांकडे नेला. मोठे मोठे उरोज अगदी उठून दिसत होते ब्लाउज मधून वरून हात घालताना ती म्हंटली कोणी तरी येईल. असे म्हणताच मी जाऊन दर बंद केले. आणि सरळ तिला खाली झोपवली. तिनेही सहजपणे झोपून मला होकारच दिला. मी तिच्या ब्लाउजची बटणे काढली गोरे गोरे उरोज मस्त पैकी बाहेर आले. तिचे उरोज तोंडात घेऊन चोखू लागलो ती विव्हळत होती. उरोज दाबत होतो चोखत होतो ती खूपच गरम झाली. तिची साडी हळू हळू पूर्ण काढून टाकली तिला पूर्ण नग्न केली.

तिच्या उघड्या योनिकडे वळलो माझ्या अंगा अंगात सेक्स भरला होता. तिची योनी मी अगदी आवेगाने चोखू लागलो तिला हा प्रकार अगदी अनोखा असावा कदाचित, कारण तिच्या खुश होण्यावरूनच मी ओळखले. तिच्या योनीत माझी जीभ जात असताना ती गरमागरम भारतीय नारी मला खूपच साथ देत होती. तिची योनी चोखून चोकून पूर्ण ओळी करून टाकली, खाली माझ्या लंडा तून पाणी गळू लागले होते. कधी एकदा तिच्या योनीत माझा लंड सारतो असे झाले होते. तिच्या मांड्या वर करून मी तिच्या योनीत माझा लंड सारला खूपच आनंद आला मला तिच्या गोऱ्या गोऱ्या योनीत माझा लंड जाताना खूपच मजा येत होती. पचा पच झवले तिला. असे तिला मी जवळ जवळ तीन वर्षे झवले असेल. ती नंतर मला स्वताहून बोलावून घ्यायला तिची योनी चोखायला खास करून.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user