single-post

वहिनी बरोबर सेक्स

Sun 12th Jan 2014 : 03:17

मी वहीनीच्या पुच्चीवर हात ठेवला. “स्स्स्स्स्स्स्स्स्स.. आऽह.. भा..ऊ.. जी…” असम उसासत शर्मीलावहिनीने तिच्या मांड्या विलग केल्या अन माझ्या डोक्याला धरून आपल्या छातीशी कवटाळल. वहिनीची स्तनाग्रम हलकेच दातात धरून चावत मी तिची पुची कपडआवरूनच कुरवाळत होतो. थोडा वेळाने तिनेच दुसरा स्तन आपल्या हाताने मला भरवला. मी तिच्या सलवारीच्या नाडीशी झटापट करायला लागलो. शेवटी शर्मीलावहिनीनेच तिची नाडी स्वताच्या हाताने खाली ओढली. सलवार थोडी खाली खेचत मी तिची फुगीर पुच्ची पँटीवरूनच पकडली. वहिनीची चड्डी अगदी ओली झालेली होती.
मी शर्मीलावहिनीला उचलून सोफ्यावर ठेवली अन तिच्या रेखीव मंड्या मधून तिची सलवार खेचून काढली. वहिनीच्या समोर मी कार्पेटवर बसलो. अन वहिनी सोफ्यावर. तिच्या ओल्या चड्डिवरूनच तिच्या योनिप्रदेशाच मी चुम्बन घेतल. “आऽऽऽह… काय.. करताहात.. भा..ऊ..जी..? तिथे तोंड..??” शर्मीलावहिनी कमालीची लाजली.
“का? तुमचा नवरा नाही लावत?” शर्मीलावहिनीची पँटी खाली खेचत मी विचारल. मान हलवून तिने नकार दिला. वहिनीच्या सुडौल मांड्यात दबलेली तिची पुची एकदमच चिकणी होती. एकही केस तिच्यावर नव्हता. अगदी लहान मुलीसारखी मुलायम..
काय मस्त इतकी चिकणी पुची या गाढवाने आजपर्यंत न चाटता सोडली??” शर्मीलावहिनीच्या योनीच्या गुबगुबीत पाकळ्या मी बोटांनी फाकवत आतली लालभडक ओली-ओली पुची उघडी करत म्हणालो, तशी वहीनी ‘स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स’ करीत शहारली.
“इश्य!! काहितरीच काय?.. तिथे कुणी चाटत का…? आऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽह… भा ऽ ऽ ऽ ऽ ऊ ऽ ऽ ऽ जी ऽ ऽ ऽ !!!! नक्क्क्क्क्क्क्क्को…. नम ….!!” शर्मीलावहिनीच्या पुचीचा टपोरा दाणा मला सापडला होता, तो मी बोटाने चोळला तशी ती चित्कारली. वहिनीच्या पुच्चीचा आकार फुलासारखा होता. आतल्या लाल किरमीजी पाकळ्या च्या जोडावर चांगला वाटणासारखा दाणा ताठरलेला होता. हलकेच मधल बोट शर्मीलावहिनीच्या पुच्चीत सारत मी खाली वाकून तिचा दाणा ओठात पकडला अन चोखायला लागलो.
जीभ दान्यावरून फिरवत मी माझ बोट तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करीत तिला बोटानि झवायला लागलो, अन काही क्षणातच वहिनी कम्बर उचकायला लागली. “आ…आ… ह…. आ.. ई.. गम……… भा ऽ ऊ ऽ जी ऽ… मी गेले ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ” करीत शर्मीलावहिनी झरायला लागली. तिच्या पुच्चीत दोन बोटम खुपसून मी चूत घुसळीत होतो. माझ्या बोटाम्च्या टोकाला तिच्या गर्भाशयाचम खळीदार गोलसर टप्पोर तोंड लागत होत.
“काय वहीनी? मजा येतेय न चाटल्याने??” क्षणभर तिचा दाणा तोंडा तून बाहेर काढत मी म्हणालो.
“ऊम्म्म्म… खूप मस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्त!! आऊच!!” बोटांनी शर्मीलावहिनीची पुच्ची उघडी धरून मी तिच्या दाण्यावर फुम्कर मारली त्याचा ‘आऊच!!’ हा परिणाम होता. मी पुन्हा तिचा दाणा तोंडात घेतला. थोडा वेळ चोखून मग मी जिभेने वहिनीची चिरी वरपासून खालपर्यम्त चाटायला लागलो. शर्मीलावहिनी आता थोडी शांत झालेली होती अन माझ पुच्ची चाटण एकाग्रपणे पहात एन्जा~म्य करीत होती. तिच्या गो~र्यापान नागव्या मांड्या आतल्या भागावरून हळूवार हात फिरवत मी तिची चिरी चाटत होतो. वहिनी पुन्हा गरम व्हायला लागली.
तिच्या कुल्ल्याखली हात घालून मी तिला थोडी खाली खेचली अन तिचे पाय धरून फाकवले. मग तिच्या पोट~र्या पकडून दोन्ही पाय वर उचलले अन फाकवून धरले. माझ्या लाळेने भिजलेला तिचा योनीप्रदेश आता माझ्या समोर होता. तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या विलग झालेल्या होत्या अन त्याखालच घट्ट तपकिरी गाम्डीच भोक भलत आकर्षक दिसत होत. न राहवून मी तिथे जिभेचा शेंडा टेकवला. “ई ऽ ऽ ऽ.. आ..ह..” करीत वहिनीने तिच ढुम्गण आवळल. मी पुन्हा तिच्या दाण्याकडे मोर्चा वळवला. मधून मधून तिच्या गाडीपासून तिच्या दाण्यापर्यंत जीभ फिरवत मी तिला चाटत राहिलो.
“भा ऽ ऊ ऽ जी ऽ.. कित्त्ती.. छा ऽ न वाटतय… ‘हे’ कधीच इतक सुख देत नाहीत हो… आ..ह.. तिथेच.. ऊँ.. चोखा न…” नाव शर्मीला असलम तरी कामातुर झाल्याने वहिनी बेशरम होऊन बरळायला लागली. नितम्ब उचकवून तिचा योनीप्रदेश ती माझ्या चेह~र्यावर रगडीत होती. मधेच माझा चेहरा स्वतह्च्या पुच्चीवर दाबत होती. केसात बोट फिरवत होती. माझ्या बोटाने तिच्या पाकळ्या विलग करीत मी तिच्या पुच्चीत जीभ घुसवली अन आत बाहेर करायला लागलो. वाहिनीच्या कामरसाच्या गम्धाने मी धुम्द झालेलो होतो. लवडा कडक होऊन ट्राउझर्स फाडून बाहेर यायला करत होता. वहिनीची चिक्क पुच्ची जिभेने झवन्या ची मजा काही औरच होती.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user