single-post

चुदिची खाज नी लांदाची आग

Sun 12th Jan 2014 : 02:52मित्रानो माझे नाव आहे जयदेव आणि मला मित्रानो प्रेमाचा सौदागर म्हणतात कारण माझ्या जवळ जितक्या मुलींची चूत येते तेव्हडे लोकांकडे मित्र नसतात. आज मी आपणास माझ्या गर्ल फ्रेंड च्या मैत्रिणीची गोष्ट सांगतो. तिच्या चुदिची खाज मी कशी मिटविली, जिच्या मुळे मी प्रेमाचा सौदागर म्हणून अजूनच प्रसिद्ध झालो. माझ्या गर्ल फ्रेंड चे नाव आहे रसिका आणि तिच्या मैत्रिणीचे नाव जया. माझे माझ्या मैत्रिणी सोबत संबंध असण्याला तीन वर्ष झाले होते. परत्नू ती स्वताच्या ओठांनी कीस करण्यापलीकडे कधीच पुढे जाहली न्हवती. माझ्या कडे तशी मुलींची कमतरता न्हवती. परंतु मी तिच्यासोबत खरे प्रेम करू लागलो होतो. तिने मला कधीच शरीर सुख दिले न्हवते. परत्नू तिला माहित न्हवते कि मनुष्य घराबाहेर कधी जातो जेव्हा त्याला ती गोष्ट घरात , मिळत नाही. आता हीच गोष्ट माझ्यासोबत होणार होती.

किती तरी वेल रसिकाला वेळ नसतो आणि जया माझ्या सोबत भेटावयास येवून जाते. मी तिच्या बद्दल कधीच वेगळा विचार केला नाही. परंतु आता मात्र माझे मान तिच्यावर आले होते. मला हळू हळू रसिकाबद्दल नफरत होवू लागली आणि जयाकडे ओढला जावू लागलो. अजून सुधा आमी एक मेकांचे चांगले ,मित्र आहोत. एकत्र उठतो बसतो ती कधी माझ्या पायाला गुदगुदी करते. तर कधी स्वताचा हात माझ्या हातात घेत होती. ज्या रात्री मी माझा लंड जया च्या नवे करावयाचा ठरविला त्या दिवशी तिला घेवून मी पार्क मध्ये जावयाचे ठरविले. ते पार्क आमच्या शहरातील सर्वात प्रसिद्ध पार्क होते.

तिथे एकदम शांतता असे. तशी ती पार्क खूप मोठी सुधा होती. मी आणि जया ने एका कोपर्यात बसून गप्पा सुरु केल्या मग विषय वाढत वाढत मी माझी इच्छा प्रकट केली. आता जया तिचा हात माझ्या हातावर ठेवून माझ्या खांद्यावर डोके ठेवून बसली हती. माझे हात सुधा गप्प बसत न्हवते तिच्या पन्ति च्या वरतून फिरत तिच्या मान्ध्यावर फिरत होते. मग काही वेळातच तिने स्वताचा चेहरा वर उचला मग आम्ही एकमेकांना किसा करावयास सुरुवात केली. हि गोष्ट जवळ जवळ १० मिनिटे चालली. आम्ही एकमेक्न्च्या ओठांना कीस करत राहिलो . आणि एकमेकांची अर्धवट राहिलेली तृष्णा विझवू लागलो. आता मी तिला एका मोठ्या झाडामागे घेवून गेलो आणि अंधारामुळे आता आम्हाला वाटून सुधा काहीच दिसत न्हवते. मग मी हळूच तिच्या ओठांना कीस करत तिच्या स्तनांना दाबत राहिलो. ज्यामुळे तिने मला घट्ट मिठीमध्ये पकडले.

आता हळू हळू मी तिचा टोप ब्रा च्या सोबत उतरविला. त्या मुळे एकाद्या देसी आंब्यासारखे तिचे दोन स्तन समोर आले. ज्याला मी माझ्या हातानी सेवा करावयाची संधी दिली. मग मी त्यांना स्वताच्या तोंडात भरून पिवू लागलो. मी कीस करत करत तिच्या नाभी पर्यंत पोहोचलो. अचानकपणे मला तिच्या चुदिची आठवण आली आणि तिच्या पान्त चे बटन मी उघडले. तिला खूप लाज वाटली. आणि तिच्या त्या हस्यावरून मी ओळखले कि तिला सुधा काय हवे आहे. आणि मी तिला पूर्ण नग्न केले. तिची गुलाबी चूत माझ्या समोर आली. आता मी जया ला तितेच झोपवून दिले. आणि तिच्या चुद्मध्ये बोट घालू लागलो. माझी तीन बोटे स्वताचे काम जोरात जोरात करत होते. आणि मी खूप स्पीड ने मागे पुढे करू लागलो. तेव्हा माझ्या लांदाने स्वताचे अस्तित्व दाखविले आणि तिची चूत उघडत तिच्या चुदीवर थुकी लावत माझा लंड टेकविला. आणि जया च्या वरती चढून गेलो. आणि तिला मस्त धक्के देवू लागलो.

जया ला खूप वेदना होत होत्या. परंतु तिच्या चुदिची इच्छा तिच्या वेदनेपेक्षा खूप जास्त होती. त्या मुळे तिने स्वतच्या सर्व वेदना लपवत माज्या लंडला स्वताची कंबर हलवत पेलवत राहिली. मग काही वेळाने तिची वेदना सुधा चालली गेली. आणि आता माझा स्पीड सुधा बघ्नाय्सारखा होता. आता मी तिच्यावर चढून माझ्या लंडला जोरात घुसवत तिच्यावर उद्या मारत होतो. आणि ती जोशामध्ये स्वताचे डोके इकडे तिकडे करत होती. अचान्क्पांडे मी एका झटक्या मध्ये लांदातीन पिचकारी बाहेर काढली आणि तिच्या शरीरात सोडली. त्या दिवसानंतर मी तिच्याकडे इतका आकर्षित झालो कि मी तिच्या साठी रसिकाला सोडून दिले, आणि जायच्या चुदीचा शौकीन झालो. ह्या घटनेनंतर मी बर्याच मुलीना चोद्ले. आणि त्यांच्या चुदीचा शौकीन जाहलो.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user