single-post

शापित रात्र

Sun 12th Jan 2014 : 03:15मी एक अविवाहित तरुण आहे. माझे वय २५ आहे. माझे नाव भाजुदास भात. स्वताचे हार्डवेयर चे दुकान आहे. मी एक दिवस साताऱ्याला जाण्यास निघालो. माझ्याजवळ 12 नंबरच्या सीट वर एक प्रवासी बसला. गाडीत 50 ते 52 प्रवासी होते. माझ्याजवळ बसलेला प्रवासी गोरेगावला उतरला त्यामुळे माझ्या जवळची सीट रिकामी झाली. दुसरे प्रवासी गाडीत चढले. माझ्या सीट वर अंदाजे वीस बावीस वर्षाची अविवाहित तरुणी येऊन बसली. ती गोरी पान होती.

मी अगोदर स्टोप वर एक अंक वाचण्यास घेतला होता. गाडी महाड सोडून पुढे आली. थोडा वेळ गेल्यानंतर मला वाचनाचा कंटाळा आला. माझे वाचन झाल्यानंतर त्या तरुणीने माझ्याकडे तो अंक वाचण्यास मागितला. अंकावर मी नाव टाकले होते. ते वाचून ती मला म्हणाली.

‘आडनावावरून तुम्ही ब्राम्हण समाजातील दिसत.’

‘होय, पण तुम्हाला कसे कळले.’

ती म्हणाली तुम्ही अंकावर आडनाव टाकले आहे ते आमच्या आत्याचे सासरचे नाव आहे. मी हि ब्राम्हण आहे.

मी म्हणालो.

‘म्हणजे आपण एकाच समाजातील आहोत.

बराच वेळ वेगवेगळ्या विषयावर बोलत राहिलो. अचानक गाडी पंक्चर झाली. गाडीचे पंक्चर निघेपर्यंत संद्याकाळ झाली. घात आल्या कारणाने अंगाला गारवा जाणवत होता. रात्री दहा वाजता सातारा स्टोप वर उतरलो दोघेही खाली उतरलो. रुचिता म्हणाली तुम्ही कोठे जाणार आहात. मी आता कोणत्यातरी लॉजवर मुक्काम करणार आहे. मी हि तुमच्याबरोबर लॉजवर राहीन वेगवेगळ्या खोल्या घेऊ.

दोन रूम आम्हाला मिळ्याल्या नाहीत मग एका रूम मध्ये आम्ही अडजस्ट केले. समोरच्या एका हॉटेल मध्ये जेवून परत रूमवर आलो. दोघेही फ्रेश होऊन झोपण्याच्या तयारीला लागलो.

मी कपडे काढले व नीट शोर्ट घातली. रुचिता बाथरूम मध्ये आपली साडी बदलून गाऊन घालून आली. तिला बघितल्यावर मन भरून आले. तिला आपल्या मिठीत घ्यावे असे वाटत होते. रुचिता खाली गाडीवर झोपली व मी बेडवर झोपलो.

थोड्या वेळाने रुचिता माझ्या बेडवर आली आणि तिने माझा हात आपल्या योनीवर ठेवला मी तिचा हेतू गाडीतून उतरल्यावरच ओळखला होता. ती म्हणाली आपण खाली झोपूया.

तिने आपला गाऊन कडून ब्राही काढली पूर्ण नग्न झाली. मी हि माझे पूर्ण कपडे काढले व पूर्ण नागडा झालो. तिने मला उरोज दाबायला सांगितले मी ते दाबू लागलो चोखू लागलो. तिला वरून खाली पूर्ण चोखू लागलो. नंतर मी उताणा झोपलो. तिने माझे लिंग तोंडात घेतले व चोखू लागली. मला खूप मजा येत होती. नंतर तिने मला आपली योनी चाटायला सांगितली तिच्या गोऱ्या पण मांड्या फाकवून तिची योनी चाटू लागलो. असा आमचा खेळ जवळ जवळ वीस मिनिटे झाला. नंतर तिला उताणी झोपायला सांगून मी तिच्या योनीत माझा लंड घुसवला व दणके देऊ लागलो. दन्क्यावर दणके देत असताना ती मला साथ देत होती. पाच मिनिटाने माझ्या विर्याचा फवारा तिच्या अंगावर पडला. थोड्या वेळाने मी कपडे घालण्यास उठलो.

ती म्हणाली आपण दोघेच आहोत असेच नग्न झोपुयात. आम्ही परत तसेच झोपलो व आणखी आमच्या दोघांची प्रणय क्रीडा सुरु झाली. दुसरी वेळ असल्याकारणाने माझा हि स्टेमीना वाढला वीर्य लवकर पडत न्हवते. तिला खूप दणके देत झवले. तिला पूर्ण दमवले खूप मजा येई पर्यंत तिला झवली. असे करत मी त्या रात्री तिला तीन वेळा झवले. दोघेही बाथरूम मध्ये गेलो व दोघांनी एकदम अंघोळ केली. अंघोळ करता करता आणि दोघेही गरम झालो. आलेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यावा असे म्हणतात तो पूर्ण फायदा आम्ही दोघांनीही घेतला. शोवर खाली तिला झवताना खूप मजा येत होती.

रूम सोडून जाताना तिने मला परत भेटण्याचे वचन दिले. व पुढील प्रवासाला निघालो. दोघे हि आता वेळ मिळाला कि भेटत राहिलो……

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user