single-post

आशाचे मोठे नितंब

Sat 11th Jan 2014 : 21:10अशा माझी मामे बहिण. मी मामच्या घरी राहायला म्हणून आलो होतो सुट्टीला. मामा व मामी दोघे बाहेर गावी गेले होते. कोणाचे तरी पाहुण्यांचे लग्न आहे म्हणून. आणि घरात मी आशा आणि आजी तिघेच होतो. अशा दिसायला सुंदर माधक तिचे मोठे नितंब असल्याने मला खूप आवडायची. तिच्यावर मी खूपच डाव करून तिला बऱ्याचदा झवायचा प्रयत्न केला होता. अन योगा योगाने तो दिवस आलाच. मी सकाळचे आशा कोठे आहे म्हणून पाहायला गेलो. तर आजीने मला सांगितले. आजी देवघरात पूजा करायला बसली होती. माझी चाहूल तिला लागलेली होतीच. बस थोडावेळ अशा अंघोळीला घेली आहे आली कि तुला चहा देईल म्हणत देवाकडे ध्यान देत बसली. बाथरूम कसले फक्त आड पडदा असावा म्हणून पडदा लावला होता आणि मी बिनधास्त थोडासा पडदा बाजूला सारून आशाची अंघोळ बघायची हिम्मत केली होती.

कमरेवर फक्त नीकर ठेवून आशा आपल्या अंगा अंगावर साबण घासत होती आणि तिचे उघडे अंग बघून मनावर शहारे येत होते. अंघोळ करणारी उघडी मुलगी मी आत्ता पर्यंतच्या आयुष्यात पहिली नव्हतीच. परंतु आजचा योगायोग विलक्षनच होता. गाणे गुण गुणत ती छातीवर साबण निकरमध्ये हात घालून साबणाचा फेस करत होती. तिचे गोरे पान बॉल मला दाबायला मिळावेत म्हणून मी तड फडत होतो. म्हणून मी आशाला हाक मारली आणि तिने लाजून तिने आपल्या छातीवर हात घट्ट धरले मी जवळ जाताच आजी बघेल कुणीतरी येईल मी रात्री तुला पाहिजे ते करायला देईन म्हणत होती. परंतु माझ्या अंडर प्यांट मधील माझा दांडू तिचे भिजलेले योवन शोसून घ्यायला उतावीळ झाला होता. म्हणून त्याने तिची नीकर खाली खेचली. तिचे दोन्ही स्तन दाबत चोकात मागूनच तिला खाली वाकवून मी तिच्या दोन्ही मांड्या फाकवून धरत माझा पिसाळलेला लंड तिच्या योनीत घुसवला.

तिच्या भिजलेल्या अंगाचा स्पर्श खूपच अल्लाद दायक होता. जिभल्या चाटत मी तिच्या योनीत माझा लंड आरपार घुसवला. आवाज न करता मी तिच्यात खोलवर माझा लंड घुसवत होतो. आता माझा फवार उढणार हे लक्षात येताच मी गचागच दणके देत आशाच्या मस्तवान भोकात चीलकांडी उडवली. लवकर जा आता म्हणत आशाने आपली योनी धुवायला घेतली तशी मी ओली अंडरप्यांट सावरत दबक्या पावलांनी बाहेर पडलो. माझे अंग अंग शांत चित्ताने समाधान पावलेले होते आणि आज रात्री तर अशा बरोबर तीन चार वेळा शॉट काढायचा याचा विचार करत मागे परतलो. आता हक्काची अशा मला रोजच फुकटात भोगायला मिळणार होती. परंतु तिचे अशोक बरोबरचे संबंध मी तोडायचा निर्णय घेतला होता. त्या रात्री सगळा घरचा आढावा घेत. इकडची तिकडची चाहूल घेत मी हळू हळू अंगावरच पांघरून बाजूला काढून खाली सरकून हळू हळू उठलो व आजीच्या पलीकडे चार पाच फुटावर झोपलेल्या अशाजवळ आलो आणि तिच्या अंथरुणात शिरलो. आणि तिला मिठीत घेतले.

सरळ आशाच्या छातीवर माझे तोंड दाबून धरले आणि तिचे गोल गर गरीत बॉल दाबू लागलो. आशाने पुढची दोन्ही बटणे काढून आपली छाती मोकळी केली होती आणि मला दाबायला प्रोत्साहन देत होती. मी बराच वेळ तिची छाती चोखून काढली तोंडात तिचे निप्पल्स घेतले, चोकले. खाली तिचे मोठे नितंब चोकायाची खूप इच्छा झाली म्हणून तिचे मोठे नितंब चोखू लागलो. तिच्या योनीत जीभ घालून चोकू लागलो या प्रकाराने तर ती खूपच पेटली. मला कुरवाळू लागली तिला धीर धरवेना मला म्हंटली अरे तुझा लवडा माझ्या पुचित घाल लवकर असे म्हणताच मी लगेच लवडा तिच्या पुचित सारला आणि आत बाहेर करू लागलो. त्या रात्री तिला मी तीन वेळा झवले खूपच मजा आली आणि आमचे कायमच असे सुरु राहिले.

***

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user