single-post

मामे बहिणी बरोबर केली मी झवाझवी.

Mon 6th Jan 2014 : 19:04

*****************************************
माझ्या मामेबहिणी चे नाव काव्या होते
ती लहानपणापासून च माझ्यावर प्रेम करत होती
मी पण मग वयात आल्या वर तिच्यावर प्रेम करायला लागलो... म्हणजे तिच्या शरीरावर... मी २४ वर्षांचा आणि ती २१ ची... तिची फिगर 32c - 27 - 34 आहे... तर झवाझावी ची सुरुवात अशी झाली कि एक दिवस मी तिच्या घरी गेलो होतो तेव्हा तिच्या घरी तिच्या शिवाय कोणी नव्हते आणि बाहेर पाऊस पडत होता... मी भिजलो होतो... तिला माझ्याबद्दल काळजी वाटली आणि तिने मला टॉवेल देऊन shirt काढायला सांगितले...
मी shirt काढले... ती बोलली आपण hall मध्ये नको बसुयात तू माझ्या बेडरूम मध्ये जा आणि फ्रेश हो मी गरम गरम soup आणते... मी तिच्या बेडरूम मध्ये जाऊन तिच्या बेड वर बसलो
ती आली मी शांत बसलेला पाहून म्हणाली " अरे बसलास काय नुसता !!! अंग पूस तुझे... कोरडा हो... नाहीतर सर्दी होईल तुला...!! " मी काही ऐकेना
तेव्हा तिने हातातला boul टेबलावर ठेवला आणि नकट्या रागात माझ्याजल आली... मला राहवत नव्हते तील जवळ ओढवेसे वाटत होत पण धीर होत नव्हता.. ती च जवळ आली आणि टॉवेल ने माझे अंग पुसू लागली.. पुसता पुसता तिचा स्पर्श होत होता... तिने हळूच तीचे ball मला टेकवले.. माझा लवडा आता चेकाळून उठला
मी तिला पकडले आणि बेड वर लोळवले...


तिला हि हेच हवे होते.. तिच्या चेहऱ्यावर आलेले केस हाताने बाजू केले आणि तिच्या ओठावर ओठ टेकवले... ती पण मला किस करू लागली... माझा एक हात तिच्या कमीज च्या बटणाशी भांडू लागला आणि हळू च ते खोलून आत सरकला... हळू हळू मी दाबू लागलो चोळू लागलो
ती चे nipples कडक होऊ लागले... वरती माझी जीभ तिच्या तोंडात दिली होती... ती पागल पने चोखत होती...
हळू हळू तिच्या मानेवर kiss करत खाली आलो... तसे तिने मला ढकलले.. मी आता tension मध्ये.. आता हि रंगाचा भंग करणार कि काय ? पण तिने स्वत हून स्वत ची कमीज काढली आणि bra चा हूक पण खोलला.. हात पुढे करून मला bra काढायला सांगतली... तिचे कोवळे कबुतर बघून माझ्या lavadya ने सलामी दिली.. मी आता तिचे उरोज कुस्करु लागलो... ती पण विव्हळू लागली... मी तिला झोपवले पुन्हा आणि तिचे उरोज चोखु लागलो... कडक nipples दाताने चावू लागलो ती झटपटत होती.. मी हळू हळू माझी जीभ तिच्या पोटावरून फिरवू लागलो... ती जोरात श्वास घेऊ लागली. मी तिच्या सलवार चा नाडा खेचला आणि सलवार खाली खेचली...
तिची panty ओली झालेली ... ती पण हळू च खेचली.. तिच्या पुची चा घमघमाट सुटला होता.. तिचे मऊ झाटे बाजूला केले आणि तोंड तिच्या मांड्यामध्ये घुसवून पुच्ची त जीभ सारली... तशी ती गचकन उठली... मी तिला smooch करत, तिचे बाल चावत जोर लावून परत बेड वर झोपवले.. आणि पुन्हा पुची त तोंड घातले... चाटु लागलो तशी ती विव्हळू लागली मोठ्याने... थोड्या वेळाने तिला मजा येऊ लागली आणि ती माझे डोके धरू लागली... जवळ जवळ ५ मिनिटांनी तीने विव्हळत पाणी सोडले..
ती घामाघूम झाली होती.. आता तिची पाळी होती... मी माझी underwear काढली.. आणि उठून माझा लवडा तिच्या हातात दिला... ती उठून बसली आणि लवडा चोळू लागली.. वर खाली करू लागली.. मला पण मजा येऊ लागली.. जसा तो कडक झाला तिने तो तोंडात घेतला स्वताच्या आणि चोखु लागली... आपले ओठ ती सुपारी वर घासत होती... लहान मुलाप्रमाणे माझा लवडा मजेने चोखत होती... ३-४ मिनिटांनी मला सहन होईना म्हणून मी तिला उठवले... kiss करून smooch करून तिचे ball दाबत तिला उचलला
आणि तिच्या मांड्या बाजू ला केल्या..
ती पण तयार होती च.. आणि तिच्या पुची त घुसवला... तिच्या तोंडातून चित्कार निघाला
मग मी हळू हळू मागे पुढे करू लागलो... ती विव्हळू लागली.. पण थोड्या वेळाने तिला मजा येऊ लागली... तिच्या अंगावर मी पडलो आणि तिचे उरोज माझ्या छातीने दाबले... खाली झोरात machine चालू च होती... तिचा चेहरा हाताने पकडून तिचे ओठ चावत होतो... ती विव्हळत होती.. पण मी जोरात तिची पुची मारत होतो... मारता मारता १० मिनिटांनी तिचे शरीर आखडले आणि मला ती जोरात पकडू लागली... चावू लागली मग मी पण आणखी जोरजोरात तिला लावू लागलो... झवू लागलो... शेवटी ती आणि मी एकाच वेळी झडलो... माझा सगळे वीर्य तिच्या योनीत गेले होते..
Satisfied at last....
एकमेकाना kiss करत आम्ही बिलगून झोपून गेलो....!!!

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user