single-post

मोबाईल शॉपी मधील सोनू

Sun 12th Jan 2014 : 08:44सर्विस चा पगार पुरात न्हवता, म्हणून पार्ट टाईम म्हणून मोबाईल रीपेरिंग करतो, बरेच दिवस झाले कुणाला नवीन मोबाईल घ्यायचा असेल तर तर मी स्वत आणून देत, मोबाईल बद्दल कोणाला काही हवे असले तर ते मी आणून देतो, असा माझा पार्ट टाईम जॉब. मला बऱ्या पैकी पैसे मिळतात. एकदा सहज जुना मोबिले खरेदी करयला म्हणून एका दुकानात गेलो.

मोबाईल दाखवायला मुलीहि होत्या मुलेही होती. माझे तसे मुलींकडे लक्ष न्हवते, मी मोबाईल घ्याच्या नादात होतो. एक दिसायला खूप सुंदर अशी मुलगी मला मोबाईल दाखवण्यास आली. हा नाही तो घ्या ती कंपनी कडून असल्या कारणाने तिने कंपनीचा मोबाईल घेण्यास प्रवृत्त केले. बोलता बोलता आमची ओळख वाढली. मोबाईल घेतल्या नंतर ती मला आपला मोबाईल नंबर देऊन जावा असे म्हणाली. तिच्या शी बोलताना खूप बरे वाटत होते. तिला माझ्यात इंटरेस्ट असावा असे मला वाटत होते. माझा मोबाईल नंबर दिला आणि फोन करतो अशी म्हणाली.

मी जवळ जवळ चार दिवस वाट पहिली चार दिवसांनी तिचा फोन आला. मी तिला म्हंटले मला काहीतरी तुझ्याशी बोलायचे आहे. ती म्हणाली बोला कि मला हि ऐकायचे आहे. मी धाडस केले आणि विचारले मला तुला भेटायचे आहे असे नाही सांगता येत. ती म्हणाली असे काय काम आहे सांगा ना. मला थोडा फार तिचा अंदाज आला होता म्हणून म्हंटले तू एकदा भेट मी सर्व काही सांगेन. ती विचार करून म्हणाली, कधी भेटायचे आणि कुठे. मी लगेच म्हणालो आज संध्याकाळी पद्मावती बागेत भेट.

मोबाईल आणायला गेल्याचा येवढा फायदा होईल असे वाटले न्हवते. ती दिसायला इतकी सुंदर आहे! तिचे दंड पहिले तरी मनाला समाधान होते. तिचा अंगाला चिकटून बसेल असा ड्रेस घालते. त्यातून तिचे सर्व शरीर कसे माधक आहे ते ओळखून येते. तिच्या उरोजांचे आकार याचा अंदाज जरी आला तरी बाबुराव उठतो. अशी ती माधक आहे. टोपच्या खाली मांड्यांचा आकार पाहून तर खूप मजा येत होती. अंगावर काटाच येतो. कधी एकदा हिला झवतो असे वाटत होते.

संद्याकाळी सात वाजले असतील अंधार पडत होता. ती आली आम्ही दोघे एका बाकड्यावर बसलो लोकांना दिसणार नाही असे आम्ही बसलो. तिचा पूर्ण अंदाज घेतला तिला हळू हळू पूर्ण रंगात आणली. असे म्हणत तिने स्वत मला मिठी मारली. असे करत करत माझे हात तिच्या उरोजावरून फिरू लागले हळूच मी तिचा टोप वर केला. आणि तिचे मोठाले उरोज पाहून दंग झालो आणि चोखू लागलो. तिला खाली झोपवली आणि तिच्या अंगावर पडलो, हळूच तिची विजार काढली आणि तिला नागडी केली. तिची गोरी गोरी योनी पाहून तोंडात घ्यावेसे वाटले.

मी तिचे पाय फकवले व तिच्या योनीत जीभ घालून चोखू लागलो. तिला खूप मजा येत होती. मी जास्तच चोखू लागलो. तिलाही इच्छा अनावर झाल्या तिची योनी पाहून मला राहवेना माझा बाबुराव मोठा झाला होता. ती म्हणाली घाला कि आता. मी तिच्या योनीवर माझा लंड ठेवला व हळू हळू आत सारला. तिला खूप मजा येत होती. मी लंड आत बाहेर करू लागलो हळू हळू माझे स्पीड वाढले तिला पाच पाच झवली. झवताना ती विव्हळत होती. तिला मनसोक्त झवत होतो. शेवटी तिच्या योनीत मी विर्य पाडले. दोघेही शांत झालो.

तिला असे कधी वेळ मिळेल त्या वेळी तिला घेऊन जातो आणि हवे तसे झवतो. अजून हि वाटते मला खूप चांगली मुलगी मिळाली झवायला. तिची मंदी जरी पहिली तरी सर्व सेक्स ची मजा येते.

तिच्या योनीत फक्त माझाच लंड गेला. तिलाही मीच आवडतो हे मात्र तितकेच खरे आहे.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes