single-post

पुष्पावर बलात्कार

Sun 12th Jan 2014 : 03:02जाऊच्या आणि नवऱ्याच्या शिव्या खाऊन जगण्या पेक्षा कुठेही काम करून पोट भरू. तिने मुंबई बद्दल बरेच ऐकले होते. तिचे भरपूर पैसा मौजमजा असते. हे ऐकले होते. चला आपणपण मुंबईला जाऊ आणि कामधंदा करून पोट भरू म्हणत ती मुंबई गाडीत बसली.

डोक्यात दुसरा काहीच विचार नव्हता. कमवून खायचे इतकाच, कुठे राहायचे हा विचार नव्हता. शेवटी, एकदाची ती मुंबईला पोहचली. सर्वत्र मोठमोठ्या बिल्डींग, गाड्या, लोकांची धावपळ पाहून ती पार गांगरून गेली. कुठे जावे कोणाला विचारावे या विचारात ती चालत चालतच राहिली. खूप थकली होती. संध्याकाळ झाली. जस जशी रात्र होऊ लागली. ती अधिकच बैचेन होऊ लागली. कोणाला विचारले तर कोणीही तिला नित उत्तर देत नव्हते.

जो तो धावपळीत ती एका गार्डन मध्ये पोहचली. दिवसभर थकल्यामुळे तिचा तिथेच डोळा लागला. गार मंद हवा लागत होती. रात्रीचे अकरा वाजून शांतता पसरली होती. गार्डन मध्ये कोणीच नव्हते. तिला चांगलीच झोप लागली होती. अचानक कोणाच्या तरी स्पर्शाने तिला जाग आली. समोर चार-पाच मुळे होती. कुठे जायचे आहे तुम्हाला इथे कशाला झोपलाय त्यांच्या या प्रश्नाने पुष्पा बावरली. त्यांना काय सांगावे कळेना.

मी आजच इथे आले आहे. माझे इथे कोणी नाही.

पुष्पाच्या या बोलण्याने ती मुले आपसात काहीतरी बोलू लागली.

तुम्ही आमच्या बरोबर चला. इथे रात्रीचे झोपणे बरे नाही. आमच्या घरी चला. त्यांच्या बोलण्याने तिला धीर आला. ते चालत जाऊ लागले ती पाठोपाठ निघाली. त्यांना आणखी पाच जन भेटले ते दहा अकरा जन मिळून काही तरी बोलत होते. पुष्पा शांतपणे बाजूला उभी होती.

बाई त्या पलीकडे आमच्या खोल्या आहेत तिकडे जाऊया.

म्हणून सर्वजण निघाले. मैदानात एका कोपऱ्यात अंधार होता तिचे सर्वजण थांबले सर्वत्र सामसूम होते. दूरवर कोणीच नव्हते. सर्वजण सतरा अठरा वर्षाची मुले होती. एक दोघे पंचविशीतील होते. दिवसभरच्या त्रासाने तिला झोप येत होती. पूर्ण कंटाळून गेली होती. ती बसल्या बसल्या डोळे झाकू लागली. तिचे माधक कमनीय शरीर पाहून त्यातील दोघांच्या मनात वासना पेटत होत्या.

ते तिच्याजवळ बसून छेड चाड करू लागले. प्रथम पुष्पाला त्यांचे हे चाळे कळले नाहीत. त्यातच ती सर्व मुळे तिला त्यांच्या घरी नेणार तिला मदत करणार होते. त्यामुळे ती त्यांच्यात बिनधास्त बसून होती. नाहीतरी ती कुठे जाणार. हळू हळू त्या मुलांनी तिच्या शांतपणाचा फायदा घेतला आणि सरळ सरळ तिला खाली पडून तिच्यावर तुटून पडले. या अचानक घटनेने पुष्पा घाबरून ओरडू लागली. पण लांबपर्यंत तिचा आवाज गेला नाही.

लगेचच तिचे तोंड बंद केले. दोघांनी तिचे हात धरले. तर दोघांनी पाय, भराभर सार्वजन तिचे उरोज दाबू लागले. कोण तिच्या गालांना चाऊ लागले तर उघड्या मांड्याना एकाने तिच्या तोंडात तोंड घातले. एकाने तिच्या पुचित बोटे घातली. दुसरा तिच्या तोंडात आपले लिंग देऊ लागला. तिने खूप विरोध केला. पण त्यांच्या पुढे काही चालले नाही. तिच्या पुचित घालून दणके देऊ लागली. आळी पाळीने तिला झवू लागले. प्रत्येकजण तिच्या पुचित आपले वीर्य पाडू लागला कोण तिच्या तोंडावर तर कोण तिच्या बॉलवर वीर्य पाडू लागला.

ती या प्रसंगाने बेहोष झाली. एक झाला कि दुसरा असे दहा जणांनी तिच्यावर बलात्कार केला. ती मेली असे समजून सर्वजण घाबरले आणि पळून गेले. रागाच्या भरात मनाचा हेका धरून ती मुंबईत आजच आली होती. रात्रीची घश्त घालणाऱ्या पोलिसांना हि सापडली. तिने सांगितल्या प्रमाणे त्या दहा पोरांना पकडले. तिच्या घर सोडून येण्याच्या निर्णयाने हा प्रसंग तिच्यावर ओढवला होता.

तिला हे कळून चुकले होते. तिच्या हट्टी स्वभावाचे तिला फळ भोगावयास आले होते. तिने लगेच घरी जाण्याचा निर्णय घेतला.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user