single-post

माझ्या नवर्याचा मित्र

Sun 12th Jan 2014 : 02:45माझा दीर (नवर्याचा मित्र) एक सुंदर आणि उमदा पुरुष आहे. तो एक ३४ वर्षीय व्यक्ती आहे. तो एक अविवाहित आणि स्त्रियांना जवळ करणार व्यक्ती. तो खरच खूप त्याला फ्लार्त करावयास खूप आवडते. त्याने माझ्या सोबत फ्लर्ट करावयास सुरुवात केली जेव्हा आम्ही एका वेडिंग रेसिप्षण मध्ये भेटलो होतो. मग जेव्हा माझा नवरा आजूबाजूला नसे तेव्हा आम्ही फ्लर्ट करत असू. त्याचे नाव नवीन होते.

मग मी त्याला काही वेळामाझ्या पतीसोबत डिनर साठी भेटले . आम्ही एकमेकांना फोन नंबर्स दिले. आणि मग आम्ही एकमेकांना खूप वेळा एस.म.एस. करत असू. ते इतके वाढले होते कि जेव्हा माझे पती झोपी जात असत मी पटकन त्याच्या बेडरूम मध्ये जावून परत येत असे. आणि आम्ही खूप फ्लर्ट करत असू.

मग जेव्हा मी रात्री फोन वर बोलत असे. तेव्हा फोन कट करत असताना मला फोन वर कीस करत असे. त्या वेळेस मला लक्षात आले कि त्याला मी हवी आहे, जितके मला तो हवा आहे. परंतु मी त्याच्या कीसला प्रतिसाद दिला नाही आणि माझे फोन आणि एस. एम. एस. वाढले होते.

आम्ही कधी कधी डिनर साठी बाहेर जात असू, कधी तरी लंचला सुधा. परंतु जेव्हा माझे पती देशाच्या बाहेर असत. जास्त काही घडत न्हवते, फक्त फ्लर्ट करण्याशिवाय. त्यांनी मला दिल्लीत कुठे जावे आणि कुठे नाही ह्या बद्दल सुधा नेहमी माहिती दिलेली होती.

मग मी त्याला बाहेरून एक कामेरा घेण्यासाठी मदत केली होती. माझ्या एका मित्राकडून मागविला होता, आणि मग त्याचे बरेच पैसे वाचले जात होते.

तो कधी कधी माझ्या घरी उशिरा डिनर साठी किंवा ड्रिंक्स साठी येत असे. माझा नवरा आणि मी ड्रिंक्स सोबत तासान तास गप्पा मारत असू.

मग काही वेळा जेव्हा माझे पती ड्रिंक्स घेत असत मी त्याच्यासोबत खुप जपून मी त्याच्या सोबत फ्लर्ट करत असे. तो माझ्याकडे चुंबन फेकत असे. मग मी त्याला एस, एम, एस करत असे “तू खूप हॉट दिसत आहेस.”

मग कधी कधी ड्रिंक सर्व्ह करताना माझी छाती मी दाखवत आसे. मग तो हळूच त्याकडे बघत असे. माझी नवर्याला कालव्याच्या आधीच. मग मी त्याला अजून दाखवत असे. मग कधी कधी तो मुद्दाम माझ्या पायांकडे बघत असे जेव्हा मी शोर्ट स्कर्ट घालत असे. मग एकदा माझ्या लग्नानंतर तीन आठवड्यानन्तर हि वेळ होती.

मी एकटीच होते आणि प्रकाश माझा प्रियकर दुपारीच बाहेर गेला होता. मी त्याच्या सोबत मस्ती लगेचच सुरु केली. प्रकाश माझ्यसोबत युनिवसिटी मध्ये शिकत होता. मग एकदा माझे पती बाहेर देशात गेले होते आणि प्रकाश घरी आला होता आणि मग गोष्टी हाताबाहेर गेल्या

जेव्हा नवीन ने फोन केला तेव्हा मी आंघोळ करत होते.जेव्हा मी शोवर घेवून बाहेर आले तेव्हा त्याने मला मिस काल दिला. म्हणून मी ड्रेस घातला, तो खूप छोटा आणि सुंदर होता. मी आत काहीच कपडे घातले न्हवते. मी त्याला परत फोन केला. ते ऐकून त्याने विचारले कि “हे तू आधी फोन का उचलला नाहीस. ”

मग मी म्हणाले “सॉरी मी आंघोळ करत होते.”

तो म्हणाला “ऊऊऊह! तू आंघोळ करत आहेस हे ऐकून मला एकदम गरम झाल्यासारखे वाटले.”

मग मी मुद्दाम त्याला विचारले ” खरच! तुझ्या मनात काय चालले आहे?”

मी म्हणाले “वा! तुझे हे विचार मला खूप उत्तेजित करत आहेत.”

तो म्हणाला “तुझ्या पूर्ण अंगावरून पाणी खाली पडत आहे. आणि तू संपूर्णपणे नग्न आहेस…….तुझे शरीर अह्ह्ह..”

मग मी त्याला म्हणाले कि मला आधीच उत्तेजित वाटत आहे.

तो म्हणाला मी तुझ्या घराजवळ आहे. मग मी त्याला घरी बोलाविले.

तो मला पाहून खुश झाला कारण मी खूप शोर्ट ड्रेस घातला होता. मी त्याला विचारले तू काही खाणार कि पिणार. तो म्हणाल ड्रिंक… मग मी त्याला ड्रिंक देण्याच्या
निमित्ताने खाली वाकले माझी भरदार छाती उठून दिसत होती. “वां! तो म्हणाला” आणि त्याने फोटो घेतला.
मग माझा फोन वाजला. माझ्या नवर्याचा फोन होता. ” मी त्याच्या सोबत बोलाले आणि नवीन बद्दल काहीच सांगितले नाही”
आता नवीन पण आत आला होता आणि त्याने माझे फोटो घेण्यास सुरुवात केली.
मी पण त्याला हवेत चुंबने देत होते. तितक्यात मी पुढे होवून पाय वर करून त्याला पोझ दिली कारण मला तो आत हवा होता. मग त्याने कामेर्या बाजूला ठेवून माझा टोप हवेत उडविला आणि माझे वक्ष जोरात जोरात घुसळू लागला. मी त्यला लवडा पान्त मधून काढला आणि त्याच्यासोबत खेळू लागले. मग थोड्याच वेळात आम्ही एकमेकांना वेड्यासारखे झवलो.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user