single-post

कादंबरीची गांड

Sat 11th Jan 2014 : 21:19मी (विवेक) मामाकडे राहायला गेलो होतो तेंव्हाची गोष्ठ आहे, शेजारच्या कादंबरी बरोबर माझे लफडे जमले खूप मजा केली कादंबरीची गांड पाहिल्यावरच कोणीही नशेत जाईल तिच्या अशी ती होती. पण शेवटी मीच तिला दगा दिला. विवेक सुट्टीसाठी मामा कडे आला होता आता तो पूर्ण पने यौवनात पदार्पण केलेला अन कादंबरी आता तरुण झालेली. गेल्या वर्षीच तिला जागा आलेला होता. गच्चीवर एकांत दोगेही एकमेकां बरोबर अनुरक्त प्रेमाच्या गोष्टी झाल्या होत्या. विवेक आज रंगात आला होता. त्याने लगेच तिला मिठीत घेले व तिची चुंबने घेऊ लागला. तिलाही हा रोमान्स अनुभव नवीनच होता. आता तो इथे असे पर्यंत हे रोजच होणार होते हे ती ओळखून होती ती आपण होऊन त्यांच्या मिठीत शिरली तिलाही ते हवेच होते त्याच्या घट्ट मिठीत शिरल्यावर तिच्यातही सुख संवेदना निर्माण होत होत्या त्याने पुन्हा आपले ओठ तिच्या गुलाबी डाळिंबी ओठावर टेकवले व कड कडून दीर्घ चुंबन घेतले. विरोधाचा तर प्रश्न च न्हवता.

कादंबरी त्यांच्या चुंबनाने गरम होऊ लागली. विवेकची कानशिले टप्प झाली. तिचे पुष्ट टंच उरोज त्याच्या छातीवर दाबले गेले त्याचे शासकत हात तिच्या ब्लाउज च्या बटणा पाशी स्थिरावले. लगेच थाने गजातून बाहेर आली व ब्लाउज हि अलग झाला. आता नुसती ब्रा तेवढी राहिली. तिच्या टंच स्तनाचे अर्ध अनावृत सौंदर्य पाहताच विवेक चेकाळला. लगेच त्याने ब्रा चा हूक काढून ती बाजूला केली. तिची टंच कबुतरे पाहून विवेक आणखी गरम झाला व मन सोक्तपणे दोन्ही स्तन हातात धरून आवळू लागला… तशी कादंबरीच्या अंगातून गोड शीरशिरी उठली व ती उत्तेजित होऊन पूर्णपने त्याच्या स्वाधीन झाली. तिची साडी सुधा अलग झाली परकर नीकर तर कधी दूर झाली हे तिला कळले नाही ती पूर्ण नग्न होऊन त्याच्या समोर उभी होती. तिचे अप्रतिम लावण्य पाहून तो बेभान झाला होता. त्या विलक्षण धुंदीतच त्याने आपले सारे कपडे उतरवलेच व तिला पुन्हा मिठीत घेतले.

दोघानाही आता वासनेला आवर घालणे अशक्य झाले होते. दोघांची हि वासना धुंदीत बुडत होती. विवेकने लगेच तिला फरशीवर आडवी केली. तिच्या अंगावर चढाई करून तो तिचे टंच उरोज आवळत चोखत आणखी पेटवत होता. तिला खाली झोपवून तिची पुची चाटू लागला. तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या मध्ये तिची लाल लाल पुची किती सुंदर दिसत होती. हे पाहून तर तो जास्तच मग्न होऊन चोखू लागला. मि गचके देतच होतो. मी जोर जोराने वर खाली हलत होतो. तीने मला घट्ट मिठी मारली. दोन्ही मांड्या मध्ये घट्ट पकडण्यचा प्रयत्न करत होती. तीने मला घट्ट मिठी मारली तिची गोरी गोरी पान गांड मला साथ देत होती. तिची नाजूक बोटे माझ्या शरीरावरून फिरत होती. मी जोर जोराने गचके देत होतो ती गदा गदा हलत होती. मला तिचे सर्व शरीर चावून खावे असे वाटत होते. ती विव्हळत होती. आणि माझ्या स्पर्शाने ती सुखावली होती. लवडा तिच्या पुचीत आत बाहेर करू लागला. दहा मिनिटे तिला झवले.

विवेक कडून कौमार्य भंग झाल्याचे तिला दुख न्हवते उलट ती आनंदी व समाधानी होती. एकदा वासनेची चटक लागली व दोघेही हवेत तरंगत मिळेल तेंव्हा मजा करू लागली.. शेवटी तिला दिवस गेले विवेकची सुट्टी संपली विवेक वादा करून गेला आपण लग्न करू म्हंटला. तिचे वाढणारे उदर पाहून वडिलांना शंका आली. डॉक्टर तपासणी झाली. डॉक्टरांनी गरोदर असल्याचे सांगितले. तिने वडिलांना सांगितले कि हे सर्व विवेकनी केले आहे व तो माझ्या शी लग्न हि करणार आहे. तिचे वडील खूपच नाराज झाले पण काही करू शकत न्हवते. त्यांनी विवेकच्या घरच्याशी बोलायचे ठरवले. त्यांच्या घरच्यां शी लग्नाची बोलणी सुरु झाली. विवेक लग्नाला तयार होता पण त्याचे आई वडील तयार न्हवते. त्यांच्या इच्छे विरुद्ध जाण्याची हिम्मत विवेक मध्ये न्हवती. हुंड्या साठी सगळे फिसकटले.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user