single-post

घरगुती संभोग

Sun 12th Jan 2014 : 19:02

मला नेहमी पावसात भिजावयास आवडत असे. लग्ना नंतर मी हि गोष्ट माझ्या पती पासून लपवून ठेवली होती. माझे पती मला नेहमी चिडवत असत. मला ते नेहमी आग्रह करत असत कि मी पावसात भिजावे. आम्ही एकदा शॉपिंग ला बाहेर पडलो होतो. मग जेव्हा आम्ही बाईक परत येत होतो अचानकपणे पाउस येत होता. माझ्या पतीने मला स्वताला झाकाव्यास सांगितले. माझ्या डोक्यात घरगुती संभोग आणि त्याचा विचार चालला होता. पण मला त्या बद्दल खात्री न्हवती.कि माझ्या पतीच्या मनात सुधा तेच विचार चालले आहेत.
मला ते सर्व खूप आवडत होते. त्याच वेळेस माझ्या पती ने आरश्यात बघितले. आणि मला म्हणाले कि असे करू नकोस. त्यांनी मला पहिले होते. मी दोन्ही हात बाजूला घेवून अजून मोकळे होण्याचा प्रयत्न करत होतो. जेव्हा आम्ही घरी पोहोचलो मी लॉन मध्ये गेले आणि पाउसात भिजावयास सुरुवात केली. मग मी स्वताला जेव्हडे भिजविता येईल तेव्हडे भिजविले. मी खूप भिजले होते माझे पती माझ्या कडे बघून हसत होते. मला त्यांना तसे हसताना आवडले नाही. मी त्यांना सुधा पावसात ओढले. कारण पावसात जोडीदारासोबत भिजण्याची मजा काही औरच असते.
मग ते सुधा माझ्या सोबत पावसात भिजावयास सुरुवात केली. माल सुधा खूप आवडले कि माझे पती सुधा माझ्या सोबत सरते शेवटी माझ्या सोबत होते. त्यांनी त्यांचे कपडे काढावयास सुरुवात केली. त्यांनी मला देसी सेक्स कडे खुनविण्यास सुरुवात केली. मग जेव्हा त्यांनी त्यांची शोर्ट स काढली मी त्यांच्या कडे आकर्षित झालो. त्यांची छाती एकदम स्वच होती. एकदम शुभ्र होती. मी त्यांना घट्ट पकडले. मी त्यांना घट्ट पकडले आणि त्यांनी लगेचच माझा टोप काढला आणि माझे स्तन पावसात भिजण्यासाठी बाहेर काढले. माझे स्तन बाहेर काढताच मला वेगळीच अनुभूती झाली. आम्ही दोघे सुधा घरगुती संभोग करण्यासाठी आसुसलेले होतो.
मी मझ्या पतीला सांगितले ते न कपडे घालता खूप आकर्षक वाटतात. मग ते म्हणाले त्यांना सुधा माझे स्तन खूप आवडतात. त्यांना ते घरगुती संभोग करताना खूप आवडत होते. त्यांनी माझ्या कडे बघितले. बरच वेळ रोखून बघितल्यावर त्यांनी माझे बाकीचे कपडे सुधा काढून टाकले. हि प्रथम वेळ होती कि आम्ही लॉन मध्ये नग्न झालो होतो. ह्या आधी ते घरगुती संभोग अनुभावायचो पण फक्त बेड रूम मध्येच.
मग तो जर जास्त खट्याळ झाला. मग माझ्या पतीने त्यांचा कडक लंड बाहेर काढला. आणि मग त्याने तो लंड माझ्या हातात दिला. मग त्यांनी माझी नग्न चूत पहिली आणि माझ्या पुसी चे भोक बराच वेळ चोखले. मी स्वताला खाली झोपविले आणि ते माझ्या वर वरतून आले. त्यांनी स्वताचे पाय दूर केले. आणि माझा कडक लंड आत घातला.त्या पावसात तो कडक लंड खूप मजेदार वाटत होता. मग आम्ही बराच वेळ घरगुती संभोग केला.
ती इतकी जास्त उत्तेजन होती कि पाउस थांबल्यावर सुधा त्यांनी मला थांबविले आणि मला नग्न अवस्थेमध्येच लॉन मध्ये घेवून गेले. मग त्यांनी अजून एक संधी घेतली आणि जेव्हा पाउस थांबला. ते माझ्या मागच्या बाजूने आले आणि त्यांचा कडक लंड माझ्या चुदी मध्ये घातला आणि मला खूप चं पद्धतीने चोदले हा एक मस्त घरगुती संभोग मला कायम लक्षात राहिला. हि पहिलीच वेळ होती मला त्यांनी खूप चं चोदले होते आणि ते सुधा कोणतीही बंधने न ठेवता. आमचा घरगुती संभोग ह्या नंतर खूप सुधारत गेला. त्या मधील उत्तेजना वाढत गेली. माझे पती मला ह्या गोष्टी बद्दल बरेच दिवस धन्यवाद देत राहिले. कारण पावसात गेल्याने आमचे आयुष्य बदलून गेले होते.
***

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user