single-post

खालची सैल सोडली आणि त्याने तिला रेटली

Sun 12th Jan 2014 : 03:12

हन्मान्त्रावणी वयाची साठी गाठली होती. तरीही ते प्रकृतीने थांथानीत होते. कोणतेही काम करण्याची तांची अजून राग होती. पत्नी वारल्यानंतर ते नोकरीवरून निवृत्त झाले. दोन वर्षापूर्वी त्यांनी मुलीचे लग्न धुमधडाक्यात करून दिले.

ते लेकीकडे राहायला जायचे व स्वताचे दुख त्यावेळे पुरते विसरून जायचे. पण कधी कधी त्यांना शारीरिक सुखाच्या भावना सतावत होत्या. लेकीची सासू शकुंतला बी त्यांचाही नवरा वारला होता.

शकुंतला बी पण चाळीशीतल्या असून देखील अगदी तंच भरलेली होती. चेहरा अजूनही सुंदर, छाती भरदार. निताम्बाचा टुमदार पण कमालीचा मोहक होता. मांड्या भरदार होत्या. हन्मान्त्राव त्यांच्याकडे आकर्षित झाले होते.

ते एकदा लेकीकडे राहायला आले. पण लेक व जावी कुठेतरी फिरायला गेले होते. चार दिवस येणार न्हवते. या गोष्टीचा हनमंत रवाना खरेतर आनंदच झाला होता. त्यांना पाहून शकुंतला बाई अगदी आनंदित झाल्या.

‘अगदी योग्य वेळी आलात बघा..’ त्या म्हणाल्या

‘म्हणजे?’ हन्मान्त्रवणे चमकून विचारले.

‘अहो घरी एकटीच आहे. तुम्ही आलात त्यामुळे मलाही सोबत मिळेल. आता चार दिवस इथेच राहा.

‘ लेक जावई नसले म्हणून काय झाले मी आहे न तुमची सेवा करायला. तुम्ही संकोच अजिबात करू नका. अगदी मन मोकळ पणाने राहा इथे.

रात्र झाली, इंबाई मी गच्ची वर झोपतो आज… मस्त चांदणी रात्र आहे.

शकुंतला बाईने दोघांचेही अंथरून अंतर सोडून गच्चीवर टाकले.

शकुंतला म्हणाल्या अहो तुम्ही मला अहो जाव म्हणू नका, शकुंतला मी काम्वास्नेने अस्वथ झालो आहे मला तू सुख देशील का?

मलाही तुमच्या रूपाने नवराच मिळाला आहे माझा नवरा वरून बारा वर्षे झालीत. मीही वासनेने व्याकूळ झाले होते. टिपूर चांदणे वातावरण भिजवत होते.

शकुंतला ये जवळ तिच्या गालावर गळ घासत होते.

तिच्या स्तनांची जाडसर टपोरी बोंडे बोटांनी चुरत आपल्याकडे ओढून घेतले. चुम्बानांची देवाण घेवाण झाली.

तब्बल बारा वर्षांनी शकुंतला पुरुषाचा स्पर्श अनुभवत होती.

तुझ्हे शान अजून मस्त कडक आहेत ग…’ तिचा स्तन तोंडात घेऊन चोखत म्हणाले.

त्यांना कुणी दाबत न्हवते ना म्हणून कडक झाले आहेत.

पण तुमचा दांडू लांब आणि टणक आहे. अजून तुमच्या दान्दूत भलताच जोर दिसतो. शकुंतला स्वताच पूर्ण नगदी झाली. तिने त्यांची चड्डी काढली.

हन्मान्त्रावणी तिचे स्तन चोखून, दाबून लालसर केले होते. ते तिच्या योनीत बोटे घालून आत बाहेर करत होते. आता ते तिच्या मांड्या मध्ये बसले. तिच्या योनीच्या पाकळ्या फाकवत लिंग तोंडावर ठेवले आणि थोडेसे आत सारून लंगला जागा केली.

‘जरा हळू घाला. दुखेल अनेक वर्षे सवय नाही ना!’ त्यांचे बाहेर आलेले लिंग चोळत म्हणाली.

ते तिचे स्तन रगडू लागले. स्तन मर्दना मुळे ती माजाला येत होती.

‘मस्त मस्त वाटतंय..’ पण आता खालीही मालिश करा..

‘अहो असे शिरणार नाही आत पूर्णपणे.. उठून बस. ती उठून उताणी झोपली. पाय फाकवून घेतले. हन्मान्त्रावणी तिचे पाय खांद्यावर घेतले. तहात झालेला सोटा तिच्या योनीवर दाबला.

तिच्या वसलेल्या योनीत सोटा आत घुसला स्तन दाबत दणके पाडू लागले. अहो हनमंतराव असाच करा खूप मजा येते आहे. माझी योनी चांगलीच रागते आहे. मला खूप जावा मला खूप बर वाटते आहे.

कारण जोरात थांबू नका शकुंतला ने घटत आवळले हन्मान्त्रावांची तुंबलेली पिचकारी तिच्या योनीत सोडली. गरम गरम पिचकारी ने शकुंतला शांतच झाल्या.

हन्मान्त्राव किती भरभरून सुख दिलेत हो मला..

आता मला चार दिवस असेच ठोकत राहा.

असे करत हनमंत रावांनी तिला चार दिवस ठोकले दिवसातून तीन तीन वेळा ते तिला झवत होते. आता जेंचा वेळ मिळेल तेंव्हा तिला झवतात. अशा प्रकारे दोघानाही एकमेकाची वासना भागवायला मिळाली.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user