single-post

निलू वाहिनीला झवले

Sat 11th Jan 2014 : 21:03चुलत भाऊ पोळीचे असल्याने तो कामावर कधी कधी 3-4 दिवशी राहायचा. सुरुवातीला लग्न झाल्यानान्तातर माझा भाऊ जेव्न्हा कामावर आशयाचा तेन्ह्वा वाहिनी खूप बेचैन असायची.
असाच मी एक दिवस दुपारी तांच्या घरात गेलो होतो, पाहतो तर वाहिनी पलंगावर झोपली होती आणि तिचे पाय घुद्गाय्त मुद्पलेले असल्याने तिची साडी मांडी पर्यंत वर गेली होती. तिच्या गोर्या मंड्या पाहून माझा लवडाच तिघ्त झाला. मी हळू-हळू तिच्या मांडीवरून हात फिरवू लागलो, कदाचित वाहिनीला ते जाणवले असेल पण तिने झोपेचे सोंग घेतेले, मी हळू हळू तिच्या चड्डी ला स्पर्श करू लागलो, निलू च्या तोंडातून aaaa……hhhh ….h….aa..ase आवाज निघत होते, त्यांनी मी अझुनच उत्तेजित होत होतो,
तिच्या चादीतून हळूच मी माझी दोन बोटे आत सरकवली आणि हळू हळू तिची पुच्ची चोळू लागलो, निलूला खूप मजा वाटत होती, मी तिच्या मांड्यांवर किस करू लागताच तिच्या अंगावर कट आला. मी तसाच पोटावरून हळू हळू तिच्या बाल पर्यंत किस करत आलो. माया ची फिगर खूपच जबरदस्त होती 36.34.38. आता मायाने डोळे उघडले तसा मी तिच्या ओठांवर किस करू लागलो. उजव्या हाताने तिची पुच्ची चोळत होतो तर दावा हात तिच्या माने खालून घालून तिचा दावा बाल ब्लोव्स वरून चोळत होतो, थोडे थोडे दाबत होतो तर तिच्या ओठावर माझे ओठ ठेऊन हळूच तिचा खालचा ओठ तोंडात घेऊन चोखू लागलो. माया खूप गरम झाली, मी तिची जीभ माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो, ती सुधा मला साथ देत होती.

आता मी तिचा ब्लाउज आणि ब्रा काढून टाकली, तिचे ते नराला एवढे बाल बघून मी तंच्यावर तुटून पडलो. दोन्ही हातानी चोळून, दाबून ते तोंडात घेऊन चोकू लागलो. निलू च्या उच्चीतून काम्रास वाहू लागला. माझा लवडा तिने हातात घेऊन दाबत होती. मी तिच्या पुचित दोन बोटे आत बाहेर करीत होतो. वाहिनीला आता सहन होईना म्हणून तिने मला नागवा केला आणि एका झटक्यात मला खाली झोपवलं. वाहिनी आणि शरीरानेही त्यावेळी मी वाहिनी पेक्षा लहानच होतो. ती माझ्या अंगावर बसून स्वताच्या हाताने माझा लवडा हातात धरला आणि ती माझ्या लावड्यावर बसली तसा आखा लवाद आत गेला. मला एक उष्ण असा अनुभव मिळाला आणि वाहिनी हळू – हळू खाली वर होऊ लागली. रूम मध्ये पचाक पचाक असा आवाज येत होता. माया च्या तोंडातून aaaa…..h …hhh.a.hhh….aa..h.hahaa…i…ee.e. असे आवाज येत होते मी तान्ये अजूनच प्रोत्साहित होऊन खालून धक्के देत होतो. तिच्या मोठा बोच दोन्ही हातानी पकडून झाय्ण्यात एक वेगळीच माझा होती.
नंतर मी वर आणि ती खाली होती. ती मला खालून जोरजोरात धक्के देत होती.. आता मी तिच्या तोंडात तोंड घातले, आम्ही एकमेकांच्या तोंडात तोंड घालून चोकात होतो. वेग- वेगळ्या पोज मध्ये झावण्यात किती आनंद असतो ते त्या – त्या पोज मध्ये झावळ्या नंतरच समजते. मी लवडा तिच्या चूत मध्ये घातला होता ती मदहोश होती aaaa….. Eeeeeeee…आता मी लवडा जोत्रात घासू लागलो.
आता ती खालून जाह्तके मारू लागली. मी आणखी एक झटका मारला तिच्या आरोद्ण्याने मी मंत्रमुग्ध करत होत होतो,… माझा लवडा आता पुरा आत गेला होता….. आता मी जोरजोरात झटके देत खाली वर होत होतो ती सुद्धा मला खालून जोरात कंबर हलवत झटके देत होती आणि ओरडत होती अ आ आ आ sameeeeeerrrrrrrr jorrrrrrrrrat aaaaa…..eeeee………. Aaaaaa……….ghalllllllllllll………….. Aaaaaaaaaa. मी जोरात झटके देत असताना 5-6 मिनिटानंतर ती आता म्हणाली आता मी झाद्तेय जोरात झटके दे मी जोरजोरात खाली वर होत होतो. लगेच तिच्या तोंडातून सिस्कार्या निघू लागल्या aaaaaa…… .uuuuuuuuuuuuuuuuu.. …aaaaaaaaaayyyyyu……………तिच्या चूत मधून पाणी निघाल्यासारखे वाटले, आता माझी पाळी होती, 2-3 मिनिटात मी सुद्धा अमृत टाकायच्या तयारीत होतो…. ती मला खालून जोरात साथ देऊ लागली मी ओरडू लागलो आ आ आ……. आणि मी अमृत तिच्या पुचित टाकले. आता आम्ही दोघे झडलो होतो.


****

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user