single-post

एक गुजराती बाई

Sun 12th Jan 2014 : 03:07एक गुजराती स्त्री होती. लग्न होऊन दोन वर्ष झाले होते. दिसायला सुंदर आणि माधक असे तारुण्याने मुसमुसलेली दुसर्यांनी आपल्याला पाहावे म्हणून सतत वेगवेगळे सौंदर्य प्रसाधने वापरणे, पुरुषाची नजर खेचण्यासाठी मुद्दामच शरीराची हालचाल करणे असे करा असे. त्यांच्या समोर बिल्डींग मध्ये नुकतेच लग्न झालेले मराठी जोडपे राहत होते. त्यांची खिडकी समोर समोर असल्याने एकदुसर्याला खोलीतील हालचाली दिसत असत.

खिडकी उघडी ठेऊन हि स्त्री म्हणजे त्यांचे लक्ष वेधून घेत असे. नको असतानाही तिचे ते चाले त्याला पाहण्यास आवडू लागले. केस मोकळे सोडून गालावरून फिरवने तिरप्या नजरेने पाहणे, ड्रेस बदलणे अशा गोष्टी करत तर कधी कधी वेळ बघून आपल्या चोळीची बटने बसवण्याचा बहाणा करीत छाती उघडी करत असे.

ती एक दिवस त्याला खाली दुकानात दिसली. ती स्मित हसली आणि त्याला चहाचे आमंत्रण दिले. त्यानेही ते स्वीकारले घरी येताच तिने प्रथम दरवाजा बंद केला. तिच्या सौंदर्यावर तो आता खुश होता. त्यातच आज तिने स्वताच आपल्या खोलीत त्याला आणले होते. दोन तरुण मन एकांतात जवळ आले होते. तिला त्याने बेड वर आडवी पाडली, तिला पूर्ण नागडी करून हवे तसे चोखले, तिचे उरोज तो घाई घाई ने चोकत होता. नन्तर तो तिची योनी चोखू लागला. तिला खूप मजा येत होती, तिला त्याने जवळ जवळ दोन वेळा वीस वीस मिनिटे झवली. आपली वासना मिटवून दोघेही शांत झाले.

कधी-कधी ते बाहेर बाघेत तर कधी घरी. अशा प्रकारे त्यांच्या भेटी वाढल्या. हे त्या महाराष्ट्रीयन च्या बायकोला समजले होते. तिच्या नवऱ्याला हि समजले होते. त्याचा विस्वसाच बसत न्हवता. आपली बायको असे काही करेल त्याला वाटत नव्हते. त्याने एक प्लान केला.

एक दिवस तो डोळा चुकवून खोलीतच लपून बसला. दुपार होताच हि खिडकीत उभे राहून त्याला खुणवू लागली. हा तिचा खेळ सुरु झाला. पण समोर जो महाराष्ट्रीयन भेटत न्हवता. शेवटी खाली उतरली व थोड्याच वेळात पुन्हा ती त्याच्या बरोबर बाजार घेऊन परतली. त्याच्याशी तिचे अश्लील चाले सुरु झाले. तो तिला खाली पाडू लागला. तिने आपली चोळी उघडी करताच त्याचे लिंग ताठरले. त्याची मर्दानगी जागी झाली. तिने त्याच्या ओठांवर, गालांवर चुम्बनांचा वर्षाव केला. तिचा नवरा कॅमेरा घेऊन फोटो काडत होता. तिचे व त्याचे प्रणय चालू होते.

तिच्या नवऱ्याने बाहेर काढता पाय घेतला त्याचवेळी शेजारची बाई दरवाजा ठोकू लागली. ते पाहताच तिने भराभर कपडे फाडू लागली. बाहेर नवरयाला अडवले अरे भाई ये कॅमेरा लेके कहा जा राहे हो तो रागाने लाल लाल झाला होता. त्या दोघांचा आवाज ऐकताच आतून ओरड झाली बचाव बचाव असे म्हणत दरवाजाकडे धूम ठोकली. दरवाजा उघडाच होता. बाहेरून दरवाजा उघडताच ती आपली फाटलेली चोळी पकडत बाहेर येत होती. बचाव बचाव ये भैया मेरी इज्जत लूट राहा है. मै सोयी थी ये आकर सिधा मेरी चोळी पकडा.

ती रडत सांगत होती. पण बाहेर तिचा नवरा रागाने पेटलं होता व शेजारची बाई गोंधळली होती. आत्ताच तिचा नवरा बाहेर आला आणि लगेच हे नाटक काय आहे. हा काय प्रकार आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न करू लागला पण चाळीतील लोक जमा झाले व त्या भैयाला मारहाण करू लागले. तिचा नवरा शांतच होता. चाळीतल्या सर्वांनी भैयाला मारले पण तो गप्प निघून गेला.

चार दिवसांनी तिच्या नवऱ्याने ते फोटो पत्नीच्या हातात दिले आणि तिला मारहाण केली आणि सांगितले आता तू एक इथे क्षण देखील थांबायचे नाहीस जा तुझ्या माहेरी आणि तिला माहेरी सोडले कायमचे. तिचा डाव तिच्या अंग्लाथ आला होता…

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user