single-post

भारतीय व परदेसी

Sun 12th Jan 2014 : 02:50आमचा स्वताचा प्रशस्त बंगला आहे दाराशी सरकारी गाडी घरात नोकर चाकर सामान्य माणसाना मिळणार नाहीत अशा सर्व सोयी सुविधा मला लहान पण पासूनच मिळत गेल्या. अभ्यासात मी हुशार होते त्यामुळे शाळेत आणि कॉलेज मध्ये पहिला क्रमांक यायचा. इंटरनेट वरून चाटिंग करून एका विदेशी माणसाशी माझे लफडे जमले व आम्ही संभोग केला. मी भारतीय मुलगी आणि तो परदेशी पुरुष. राज्यात पहिला क्रमांक आल्यावर पप्पानी मला नवा कॉम्पुटर घेऊन दिला व सोबत इंटरनेट देखील मला जणू अवघे विश्वाच घरात आणून दिल्या सारखे झाले. हळू हळू इंटर नेट वर मी मात्रिणीशी इंटर नेटवर चाटिंग करून संपर्क करू लागले मला चाटिंग करायला खूप आवडायचे. असे करता करता मी विविध नव नव्या लोन्कांशी चाटिंग करू लागले. असेच एकदा माझे बोलणे एका परदेशी पुरुष बरोबर झाले मी त्याला माझा फोटो वगैरे पाठविला होता.

माझे व त्याचे इमेल द्वारे देखील संभाषण व्हायचे त्याचा एक इमेल पाहून मी थक्कच झाले. प्रिय श्वेता तुझे सफरचंदा सारखे, गाल लाल लाल ओठ, उन्नत उरोज व घाटदार नितंब या सर्वांचा मी दिवाना आहे. कधी एकदा मी माझ्या ओठांची मोहोर तुझ्या इतक्या सुंदर शरीरावर उठवीन असे झाले आहे. मला भारतीय मुली फार आवडतात. तुला भेटण्या साठी मी इंडिया मध्ये यायला तयार आहे. तू मला कधी बेतायचे ते कालाव. तुझा प्रिय जॉन. लगेच तिने रिप्लाय केला जॉन तू हि मला खूप आवडतोस. तिच्या मनात परदेशाचे खूप वेड होते म्हणून का तिने त्याला लगेच उत्तर दिले कुणास ठाऊक. बरोबर १ मे ला तू मला भेट. आणि तिने भेटण्याचे ठिकाण त्याला पूर्ण पत्या सह दिले. ठरल्या प्रमाणे जॉन तिथे पोहोचला त्यांचे थोडे संभाषण झाले समोर पाहून दोघेही खुश झाले एक नवा अनुभव त्यांना आला होता. एकमेकां बद्दल खूप नवल वाटले व खोलीत जाऊन त्यांची शरीरे एक मेकां बरोबर खेळण्यास सज्ज झाली. प्रथमच विदेशी पुरुषाने स्पर्श केल्याने तिचे सर्व शरीर जागृत झाल्या सारखे वाटत होते तिला.

नंतर जॉन ने तिचे ओठ ओठात घेतले. व तिचे नितंब कुरवाळू लागला. जोर जोराने चोळू लागला. त्याचे हात तिच्या पाठीवरून फिरू लागले. ती पूर्ण पेटली होती. तीने आपले सर्व कपडे काढले. श्वेताने जॉनची चड्डी काढली व त्याचा ताठ झालेला दांडा हातात धरला. जॉनला खूप चांगले वाटत होते. त्याने तिच्या पुचित बोटे घातली श्वेता आह आह करत वळ वळ करू लागली. तिचे उरोज तो चोखत होता. तिला खूप बरे वाटत होते. दोघे हि नागडे झाल्याने एक मेकांच्या अंग स्पर्शाने दोघेही पेटत होते. त्याच्या लवड्या तून पाणी येऊ लागले होते. त्याने तिच्या पुचित बोटे घालून तिची पुची पार ओली करून टाकली होती. जवळ जवळ बराच वेळ त्यांचे हे कारस्थान चालूच होते. नंतर त्याने तिच्या अंगावर पडून तिच्या मांड्या फाकवल्या व आपला लवडा तिच्या पुचित सारू लागला. तिला खूप बरे वाटत होते. ती हि आपल्या मांड्या फाकवून त्याला मदत करू लागली.

जॉन झव मला खूप झव! जॉन ला हि खूप मजा येत होती. व तो भारतीय मुलीला झवतो आहे याचे त्याला समाधान हि वाटत होते. तो तिला झवत झवत तिचे उरोज हि चोखत होता. तिच्या तोंडात तोंड घालत होता. बरोबर अर्धा तास तिला झवून काढले. नंतर त्याचे वीर्य तिच्या योनीत पाडले. दोघेही शांत झाले पण एवढे करून त्याने नाही बास केले . जॉनचा लवडा परत ताठला पाच मिनिटात त्याने तिला झवायला सुरुवात केली. तिला खूप खूप झवले. तिचा फेस पाडला. असे करत करत तीने त्या रात्री तीन वेळा झवून घेतले. असे एक दोन ते तीन दिवस तिने त्याच्या कडून झवून घेतले. नंतर त्याने एकदा तिची पुच्ची चोखली ती खूपच खुश झाली. इंटरनेट वरील चाटिंगचा पुरे पूर फायदा जॉनने घेतला. श्वेताला हि खूप मजा येत होती.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes