single-post

पहिली रात्र

Wed 8th Jan 2014 : 18:07

लग्नासाठी मुली बघताना मी खूप चोखंदळ पणा दाखवला. मुलगी दिसायला कशी हवी याच्याबद्दल माझी ठाम मते होती. मला खळी पडणाऱ्या मुली प्रचंड आवडतात. दोन्ही गोऱ्या गालावर खळी पडणारी एक मुलगी आमच्या कॉलेज मधे होती. तिच्याकडे बघता यावं म्हणून काय काय उपद्व्याप केले होते मी. मला मुलींचे लांब रेशमी केस पण खूप आवडतात. मुलीची उंची, तिचा बांधा, तिचा रंग, तिच्या डोळ्यांचा रंग या सगळ्या बद्दल माझ्या ठाम कल्पना होत्या. शिवाय मला सेक्सच्या बाबतीत थोडी धीट बायको हवी होती. पण वांधा असा होता कि मुलगी सेक्सच्या बाबतीत कितपत धीट आहे हे कसं ओळखणार? मी माझा नकार कळवायच्या आधीच २-४ मुलीनी मला नकार दिल्यावर माझा आत्मविश्वास पण डगमगायला लागला होता. तशात आईची कटकट मागे होतीच. "आता वय वाढतंय, उद्या तिशी पार केली तर कुठे चांगली मुलगी मिळणार आहे?" वगैरे टुमण लावलेलं असायचं तिने. त्यातल्या त्यात ठीकठाक दिसणाऱ्या मुलींना दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या भेटीमध्ये मी विचारायचो "सेक्स बद्दल तुझं मत काय आहे". बऱ्याच मुलींना हा प्रश्न खूप अवघड वाटायचा. नक्की काय उत्तर द्यायचं तेच त्यांना कळायचं नाही. गोंधळून त्या मान खाली घालायच्या किंवा पुढे काही बोलायच्या आधी इकडे तिकडे बघायच्या. जसं काही आजूबाजूच सगळं जग तिच उत्तर कान देऊन ऐकतंय. बहुतेक जणी काहीच मत नाही म्हणून सांगायच्या. मी त्यांना पुढे विचारायचो कि सेक्स म्हणजे काय ते माहिती आहे ना? मग त्या नजर चुकवत मान डोलवायच्या. एकीने तर त्यालाही नाही म्हणून उत्तर दिलं. असल्या चिल्लर मुलींबरोबर मला अजिबातच लग्न करायचं नव्हतं. फक्त एक मुलगी मात्र माझ्यापेक्षा आधुनिक निघाली. ४-५ सेकंद हातातल्या कॉफीच्या कपकडे बघितल्या नंतर तिने नजर उचलली आणि सरळ माझ्याकडे रोखून बघत म्हणाली कि तिला सेक्सचा अनुभव आहे. कितीही तयारीत असलो तरी या उत्तराने मी हादरलो. माझंच ततपप झालं मग आणि मला तिच्या डोळ्यात बघणं जमेना. खरंतर मला ती चालली असती पण दिसायला ती मला हवी तशी नव्हती. निदान हेच कारण मी स्वताला पटवलं. दुसरी एक मुलगी फारसं न लाजता म्हणाली "सेक्स बद्दल काय मत असणार, सगळे करतात तसं आपण पण करायचं.लग्न त्यासाठी तर करतात." मला हे उत्तर आवडलं.मी तिला विचारलं सेक्स बद्दल तुला काय माहित आहे? ती गालातल्या गालात हसत म्हणाली कि "सध्या गरजेपुरतं माहित आहे, बाकीचं नंतर शिकेन." हे तर भन्नाटच होतं. मला एकदम हसायला आलं. ही प्रीती. तिला खळी पडत नव्हती किंवा तिचे केसही लांब किंवा रेशमी नव्हते. पण तरीही मी तिला होकार दिला. अर्थात ती सुंदर आहेच. तिचा एक दात मौशमी चटर्जी सारखा डबल आहे. त्यामुळे तिच स्माईल एकदम छान दिसतं. तिने देखील मला पसंद केलं. साखरपुड्यानंतर आणि लग्नाच्या आधीचे दिवस एकदम धुंदीत गेले. मी तिला चावट जोक्स सांगायचो आणि ती तिच्या खास स्टाईल मधे तिचा डबल दात दाखवत गालातल्या गालात हसायची. लग्नाआधीच मी चक्क तिच्या प्रेमात पडलो. बाईकवर मागे बसताना ती कधीकधी मला चिकटून बसायची. तिच्या छातीच्या त्या नरम गरम स्पर्शाने मी अगदी पेटून उठायचो. तिला सोडायला तिच्या घरी जाताना त्यांच्या बिल्डिंगच्या जिन्यावर आम्ही किस करायला लागलो. मधे एकदा किस करताना मी एका हाताने तिची कंबर जवळ खेचली आणि दुसऱ्या हाताने तिचे बॉल्स हाताळू लागलो. मग त्यानंतर प्रत्येक वेळी किस करताना मी तिला कुरवाळू लागलो. एकदा अशाच एका किस च्या वेळी प्रीतीने स्वताहून माझ्या पेंटवरून तिचा हात फिरवला. माझा पूर्ण ताठ झालेला लंड अजूनच उसळ्या मारायला लागला. लग्न होईपर्यंत वाट बघणं पण झेपेना. पण प्रीतीने ठामपणे सांगितलेलं कि लग्नाआधी तिला सगळ्या मर्यादा क्रॉस नाही करायच्या. मला नाईलाजाने ते मान्य करावं लागलं. शेवटी एकदाचा लग्नाचा आला. पूर्ण दिवस फारच दगदगीचा होता. आम्ही दोघंही खुपच दमून गेलो होतो. घरामध्ये काही जवळचे नातेवाईक होते. हॉल मधून घरी यायलाच खूप उशीर झाला. मग उखाणे चिडवा-चिडवी यामध्ये काही वेळ गेला. मग प्रीती तिचा मेक अप उतरवायला लागली. आणि मी असाच बाकीच्यांबरोबर बसलो होतो. पहिल्याच रात्री सेक्स ची घाई करायची नाही हे आमचं आधीच ठरलेलं होतं. त्यामुळे आम्ही पण उतावीळ पणा दाखवत नव्हतो. शेवटी माझी धाकटी आत्या म्हणाली जाऊदे रे त्यांना आता झोपू द्या. मी म्हणालो मी आंघोळ करून घेतो, घामाने अगदी नको झालय. प्रीतीने आधीच आंघोळ करून घेतली होती. नशिबाने आमच्या कडे प्रथा परंपरा यांचं जास्त अवडंबर नाही. त्यामुळे कुलदैवताच दर्शन घेतल्या शिवाय एकत्र झोपायचं नाही असा फालतूपणा नव्हता. आधी मी बेडरूम मधे गेलो आणि थोड्या वेळाने पाणी घेऊन प्रीती आली. आम्ही बाजू बाजूला झोपलो आणि दिवसभराच्या गोष्टी आठवून बोलू लागलो. ती कोण होती आणि ते काका कोण होते वगैरे गप्पा. मग एक अवघडला क्षण आला. आम्ही लग्ना आधी किस केलं होतं, एकमेकांना स्पर्श केला होता, एकमेकांशी चावट बोललो होतो, त्यामुळे ते अवघडले पण जास्त टिकलं नाही. आम्ही फक्त किस करायचं ठरवलं. कोणीतरी येईल किंवा कोणीतरी बघेल या भीती शिवाय आम्ही पहिल्यांदा किस करत होतो. त्या किस ने एक बेभानपण आलं. आम्ही एकमेकांना जास्त जास्त कुरवाळू लागलो. प्रीती मला म्हणाली कि "मला तुला बघायचं आहे" मला आधी कळेना कि ती काय म्हणतेय. पण मग लगेच माझी ट्यूब पेटली. मी म्हणालो मला पण तुला बघायचं आहे. आम्ही एकमेकांचे कपडे काढले आणि पुन्हा किस करायला लागलो. उघड्या अंगावर तिच्या नरम गरम स्मूथ त्वचेचा स्पर्श आणि तिला किस करताना मला काळ वेळेचा विसर पडला. मी अधाशासारखा तिचे ओठ चोखत होतो आणि ती माझे. कधी ती तिची जीभ माझ्या ओठांवर फिरवत होती तर कधी मी माझी जीभ तिच्या जिभेवर घासत होतो. शेवटी कधीतरी मी भानावर आलो. प्रीती मला ढकलत होती. मला कळेना काय झालं ते. ती म्हणाली अरे मला तुला बघायचय. मी माझ्या पाठीवर झोपलो आणि तिने माझा लंड हातात घेतला. तिच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य दिसत होतं. ती म्हणाली "अरे किती मोठं आहे हे. कसं जाणार आतमध्ये?" माझा लंड नॉर्मल आकाराचा आहे, पाच साडेपाच इंच लांबीचा आणि दोन बोटांएवढ्या रुंदीचा. आता मी इतका उत्तेजित झालो होतो कि पुढचा गुलाबी जांभळा भाग तुकतुकीत फुटून जाईल कि काय एवढा फुगला होता. तिने हळूच खालचा दांडा दाबायचा प्रयत्न केला. माझ्याकडे बघितलं कि मला दुखतंय का. मी तिला म्हणालो जोरात दाबून बघ. तिने हळूहळू जोर वाढवला. शेवटी पूर्ण जोरात दाबून पण तिला अजिबात दाबता येईना. उलट मुलायम त्वचा इकडे तिकडे सरकायला लागली. मी म्हणालो आता माझी टर्न. प्रीती पाठीवर झोपली आणि तिने डोळे मिटून घेतले. पहिल्यांदा मी नग्न स्त्री देह इतक्या जवळून बघत होतो. तिच्या पुच्चीवर घनदाट कुरळे केस होते. मी हळूच त्यातून हात फिरवला. प्रीती शहारलेली मला जाणवली. मी तिच्या चेहऱ्याकडे बघितलं आणि तिला डोळे उघडायला सांगितलं. तिने तिचे दोन्ही हात वर डोक्याखाली घेतले आणि माझ्याकडे बघून ती हसली. त्या हालचाली बरोबर तिचे बॉल्स जेली सारखे हलले. कपड्यांवरून मी जो अंदाज केला होतं त्यापेक्षा तिचे बॉल्स खूप मोठे होते. पाठीवर झोपल्यामुळे ते थोडे पसरले होते पण तरीही त्यांचा उभार टिकून होता. मी माझे गुढगे तिच्या दोन बाजूला टेकून तिच्या वर बसलो. पुढे वाकून मी दोन्ही हातानी तिचे बॉल्स आधी हळू आणि मग जोरात कुस्करले. ती सुखाने हुंकारली. इतका मउ मुलायम लुसलुशीत स्पर्श मी कधीच अनुभवला नव्हता. मी तिची उभारलेली निप्पल्स अंगठा आणि तर्जनी मधे दाबली आणि स्क्रू सारखी पिळली. प्रीती माझ्याकडे रोखून बघत होती. मी अजून खाली वाकून माझ्या ओठांनी तिची निप्पल्स चोखायला लागलो. पण मला त्यामध्ये काही फारसा इंटरेस्ट वाटेना. मी मान वर केली आणि खाली सरकून गादीवर बसलो. पुन्हा तिच्याकडे नीट बघितलं. तिचा बांधा खुपच सुंदर आणि मादक होता. मोठे बॉल्स, पातळ बेंबी कडची कंबर आणि अचानक रुंद झालेला ढुंगण आणि मांड्यांचा भाग. मी तिचे पाय बाजूला केले. तिने स्वताहून आपले पाय गुढग्यात वाकवले आणि पूर्ण फाकवले. मी माझ्या बोटांनी तिच्या पुच्चीचे ओठ बाजूला केले.ती पूर्ण बुळबुळीत झालेली असल्यामुळे माझी बोटं सरकली आणि तिची पुच्ची पुन्हा बंद झाली. मी माझं एक बोट तिच्या आत घातलं आणि अचानक ती वेदनेने कळवळली. मी घाबरलो. ती म्हणाली कि तिला खूप दुखलं म्हणून. आणि तिने पुन्हा आठवण करून दिली कि आज नको करुया. पण मी इतका एक्साईट झालो होतो कि मला राहवेना. मी तिला म्हणालो कि तू मला हस्तमैथुन करून दे. ती म्हणाली राहू दे ना आता कशाला. मी म्हणालो प्लीज कर ना, पहिल्या दिवशी पासूनच काय हे तुझं... मला दुखवू नये म्हणून ती म्हणाली "ते कसं करतात?" मी तिला माझा लंड मुठीत घट्ट पकडायला सांगितला आणि सांगितलं कि आता मुठ वर खाली करत रहा. तिचे हात खुपच नाजूक आणि मउ होते. आज इतक्या वर्षानंतर पण मला आठवतं आहे कि ती माझ्या डाव्या बाजूला बेड वर बसली होती आणि तिच्या उजव्या हाताच्या मुठीत तिने माझं लंड पकडलेला. मी माझ्या डाव्या हाताने तिचा बॉल कुस्करायला सुरवात केली. आधी ती माझ्या चेहऱ्याकडे बघत होती पण नंतर तिने तिच लक्ष माझ्या लवड्या कडे वळवलं. बहुतेक तिने पहिल्यांदा माझ्या गोट्या बघितल्या आणि कुतूहलाने तिने तिच्या डाव्या हाताने माझ्या गोट्या हातात घेतल्या. तिचा उजवा हात वर खाली होतच होता. कोपरा पर्यंत मेहंदी लावलेले आणि हिरव्या बांगड्या घातलेले तिचे हात मला हस्तमैथुन करताना बघून माझी उत्कटता पराकोटीला पोचली आणि माझ्या वीर्याची पिचकारी उडाली. त्या क्षणाला मी माझी कंबर थोडी उचलली होती बहुतेक त्याच्यामुळे कि काय माझ्या लवड्याची दिशा तिच्याकडे होती. माझे स्पर्म्स तिच्या बॉल्स वर उडाले. ती अचानक दचकली आणि तिने तिची मुठ सोडून दिली. विर्याच्या ३-४ लाटा अजून येतच राहिल्या. ती म्हणाली "अरे काय केलस हे, मला सांगायचं तरी." मी स्वतःवरच खुश झालो होतो. मी उठून बसलो. तिच्या छातीवरून माझं वीर्य खाली ओघळत होतं आणि तिला समजत नव्हतं कि ते कशाने पुसायचं. मी माझ्या उजव्या हाताने तिचा डावा बॉल दाबला आणि मग माझ्या अंगठ्याने खाली ओघळणारे स्पर्म्स पुसले. आम्ही दोघं एकमेकांच्या डोळ्यामध्ये बघत होतो. अजिबात पापणी न हलवता बघत होतो. माझ्याही नकळत मी माझ्या हाताच्या ओंजळीमध्ये तिचा चेहरा पकडला आणि माझा उजवा अंगठा तिच्या ओठांवरून फिरवला. तोच अंगठा ज्याने मी माझे स्पर्म्स तिच्या बॉल्स वरून पुसले होते. बहुतेक तिच्याही नकळत तिने माझा अंगठा तोंडात घेऊन चोखला. लगेच तिला माझ्या स्पर्म्स ची चव जाणवली. थुंकण्या इतके जास्त स्पर्म्स तिच्या तोंडात गेले नव्हते आणि नंतर तिने मला सांगितलं कि गादिवर थुंकायचं कसं हा पण प्रश्न तिला पडला होता. गोंधळून तिने तिच्या ओठावरून जीभ फिरवली आणि उरलेले स्पर्म्स चाटले. तिचा गोंधळ कमी करण्यासाठी मी पुढे वाकून तिला जबरदस्तीने किस केलं. माझ्याच वीर्याची चव मला जाणवली. पूर्वी कधीतरी हस्तमैथुन करताना मी कुतूहल म्हणून स्पर्म्स ची चव घेतलेली. आता पुन्हा ती चव जाणवली. उम्म्म असा तक्रारवजा आवाज करत तिने मला ढकललं. शी काय करतोस रे तू असं म्हणत प्रीती उठून बाजूला झाली. तिने एक रुमाल घेतला आणि स्वताची छाती साफ केली. मग तिने ग्लासातून थोडं पाणी प्यायलं. त्याचं रुमालाने मी माझा लंड पुसला. माझे झ्याटे पुसून साफ केले आणि तिला म्हणालो चल आता झोपूया. आम्ही तसेच नागड्याने अंगावर चादर घेऊन आणि एकमेकांच्या अंगावर हात टाकून झोपलो. मी तिच्या बॉल्स वर हात ठेवला होता तर ती माझ्या लवड्या ला कुरवाळत होती. मी पुन्हा एकदा कडक झालो. प्रीती तशीच मला कुरवाळत राहिली. शेवटी मी तिला म्हणालो कि जर तिने तिचा हात बाजूला केला नाही तर आज मला झोप येणं अशक्य आहे. तिने हसून हात काढून घेतला आणि मला म्हणाली कि तिला "तिथे" हात लावायला आवडलं. तिने विचारलं कि "त्या" ला काय म्हणतात? मी सांगितलं कि ऑफिशिअल शब्द आहे "लिंग" किंवा "शिश्न" पण ते एव्हढे फोर्मल आहेत कि कोणीही ते बोलताना वापरत नाहीत. बाकी ग्राम्य भाषेत त्याला लंड, लवडा, बाबुराव वगैरे म्हणतात. ती म्हणाली शी हे सगळे घाणेरडे शब्द आहेत. मला आठवलं कि कॉलेज मधे असताना आम्ही लवड्या ला कधी कधी "पप्पू" म्हणायचो. मी तिला सुचवलं कि आपण त्याला "पप्पू" म्हणूया. तसच मग तिच्या पुच्ची ला मुन्नी म्हणायचं ठरलं. दिवसभर आम्ही एव्हढे दमलो होतो कि शेवटी झोपून गेलो.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user