single-post

मामाच्या पोरीने चटक लावली

Sun 12th Jan 2014 : 03:01घरात मी व आई असे दोघेच असतो. आईला बेड रेस्ट सांगितल्या मुले तिने मागे दोन महिन्यापूर्वी तिच्या भाचीला म्हणजे माझ्या मामेबहीनीला घरी कामाला बोलवून घेतले. माझी मामे बहिण म्हणजे निर्मला खूप सुंदर आहे. आम्ही लाडाने तिला निमो म्हणतो, ती आमच्या घरी राहायला आली तेंव्हा खूप लाजरी बुजरी होती. सुवातीला माझ्याशी जास्त बोलायची नाही. पण नंतर आम्ही दोघे मजा मस्करी करायला लागलो. आमचे नातेच असे होते हि. थोरीफार मजा चालायचीच पण त्याबरोबर एक संकोचाची भावना पण होती.

थोड्या दिवसांनी मला कळले कि, ती माझ्यावर प्रेम करू लागली आहे. कॉलेज मधल्या मुली जशा माझ्यावर मरतात तशी तीहि मरते आहे. आणि तीला माझ्याशी लग्न करायचे आहे. मला मात्र ग्रजुयेषण पूर्ण झाल्यावर फायनान्सियल मध्ये एम बी ए करायचे आहे. ते पूर्ण होईपर्यंत कुण्या मुलीशी प्रेम करायचे नाही असे मी आधीच ठरवले आहे.

एकदा निमीने कहरच केला. सकाळी ती बाथरूम मध्ये अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने मला रुमाल आणून द्यायला सांगितला. मी रुमाल घेऊन गेलो तर तिने माझा हात धरून आत ओढले. ती पूर्ण नग्न होती. मला लाज वाटली. तिने मला मिठी मारली आणि माझे चुंबन घेऊ लागली. मी ओरडू पण शकत नव्हतो मी तिला झटकण्याचा प्रयत्न केला पण तिने घट्ट मिठी मारली. तिने खाली बसून माझे लिंग चावायला सुरुवात केली. कसातरी मी तिचा पीचा सोडवून मी बाहेर आलो.

त्याच दिवशी रात्री बारा वाजता ती माझ्या अंथरुणात शिरली. आणि तिने माझी अंडरवेयर काढून टाकली. मग माझे लिंग हातात धरून ती हलवू लागली. तिच्या या कृत्याने माझ्याही मनात वासना निर्माण झाल्या.

मी किती वेळ गप्प बसणार. तिने माझे ओठ तोंडात घेतले मी पण तिला साथ दिली. तिचे एक एक अवयव चोळायला सुरुवात केली. तिचे टपोरे मोठे स्तन दाबताना मला खूप मजा आली. तिला पूर्ण नागडी केली. ती माझे लिंग तोंडात घेऊन चोखू लागली. मला खूप मजा येत होती. मी तिच्या योनीत बोटे घातली. तिची योनी ओलीचिंब झाली होती.

मग तिने मला बेडवर खेचत नेले आणि ती आडवी झाली. म्हणाली ए माझ्या राज्या ए आणि माझ्यात सामाऊन जा. एवढे बोलून तिने कंबर उचलली आणि माझे उत्तेजित लिंग पकडून आपल्या योनीत घुसवून घेतले.

तिच्या योनीत माझे लिंग घुसवायला थोडा त्रास झाला. पण ते एकदम आत जाऊन पोहोचले मी मागे पुढे हलवायला सुरुवात केली.

घर्षण करताना मला खूप मजा येत होती. माझे लिंग आणि तिची योनी दोघांचे घर्षण मला सुखावत होते. दोघानाही खूप आनंद प्राप्त होत होता. माझी पूर्ण उत्तेजना तिच्या योनीत सांडली. तिने मला जोराची मिठी मारली, एक क्षण माझा श्वाश थांबला. मग मी ढिला पडू लागलो. थोड्या वेळाने आणि खूप इच्छा झाली परत तिच्या तंगड्या फाकवून तिला पाच पाच झवू लागलो मला खूप मजा येत होती. तिच्या योनीत लिंग आत बाहेर करताना पाच पाच आवाज येत होता. तिला उलटी पलटी करून झवत होतो. तिचे उरोज हलत होते. तिला खूप जोर जोरात झवले. त्या पूर्ण रात्री नंगा नाच केला. तिच्या शरीराशी खूप खेळलो. तिच्या शरीराची मनसोक्त मजा लुटली.

असे जवळ जवळ तीन आठवडे चालले. त्यानंतर तिचे वडील मामीची तब्बेत बघायला आले. मी मनात ठरवले होते झाली एवढी चूक पुरे झाली या पुढे मी तिला हात हि लावणार नाही. पण ती मला मामा असताना हि माझ्या खोलीत येऊन मला उत्तेजित करायची. पण मी टाळा टाळ करायचो. मला शिक्षण पूर्ण करायचे होते. मी थोडे लक्ष शिक्षणाकडे घातले…

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user