single-post

आधार

Sun 12th Jan 2014 : 03:06माधवीने चादर गवताच्या झाडीला अडकवली व आडोसा करून अंघोळ करू लागली. फक्त चड्डीवर असलेली माधवी अंघोळ करताना गाणी गुणगुणत होती. आडोसा नीट नसल्याने समीर माधवीचे रूप निहाळत होता. ती आपल्या स्तनांना जोरजोरात कुरवाळत होती. यौवनात आलेल्या माधवीचे स्तन आंब्यासारखे डोलत होते. गवताळ भिंतीच्या फटीतून त्याच्या चिकण्या दुधाळ मांड्या चमकत होत्या. अचानक तिची नजर मागे मोकळ्या जागेकडे गेली आणि चक्रावलीच समीर तिला पाहून स्मित हसत होता. ती तशीच चटकन निघून गेली.

येवड्यात दरवाजा ढकलून समीर आत आला, तिने छातीभोवती टोवेल लपेटला होता. तरीही तिचे उरोज व मांड्या स्पष्ट दिसत होत्या. समीर ते सुंदर रूप निहाळत होता. माधवी रागाने लाल लाल झाली होती.

‘समीर भाऊ बाजार आत ठेव आणि बाहेर जा मला कपडे बदलायची आहेत.’

‘पण समीर तिचे चमकणारे सौंदर्य पाहताच होता. ती आणखी ओशाळली आता जातोस कि ‘

समीर पटकन बाहेर पडला समीर हा माधवीच्या काकांचा मुलगा. काका पुण्यात असतात. पण माधवीच्या वडलांनी रामबाबुनी समीरला कोल्हापुरात आपले विडी सिगारेटचे दुकान सांभाळण्यासाठी आणले होते. रामबाबुला दमा असल्याने त्यांना सतत दुकानावर उभे राहता येत नव्हते. समीर त्यांना मदत करायचा. थोडाश्या पैश्यात तिघांचे भागात होते. माधवी दोन वर्षापूर्वी शाळेत असताना रूप पाहून काही मुले तिला त्रास देऊ लागली. गावात आली तर गावातील मुले तिच्याकडे टक लाऊन बघू लागली. खरेतर तिचे रूप होतेच बघण्यासारखे होते.

गोरा गोमटा रंग, गुबगुबीत गाल, सतत हसरा चेहरा, काळेभोर डोळे आणि पाठीवर रुळणारे लांबसडक केस आता तर ती सोळा-सतरा वर्षाची ललना भासत होती. मजबूत बांधा, छातीवर नारळा सारखे दोन गोल उभार. तिच्या अनेक तरुण मागे लागत यामुळेच तिला वडिलांनी घरात बसवले होते. ती कधी कधी तर घरातून बाहेर पडत असे. पण आता तर समीर तिला घरातच पिडत होता. आतातर तो मुद्दामच काहीतर काम कडून घरी सारखा येत असे आणि बहाणा करून माधवीच्या शरीराला स्पर्श करीत असे. एकदा चक्क त्याने तिला मिठीत घेऊन तिचे उरोज दाबले माधवी भडकलीच.

‘वडिलांना सांगून तुला पुण्याला पाठवीन.’

असे म्हंटल्यावर समीरला दम भरला. पण त्याची खोड काही जात नव्हती. वाढत्या वयामुळे तिला देखील त्याचा स्पर्श हवाहवासा वाटत होता. पण किती केले तर समीर तिचा भाऊ लागतो असे मनात येत होते. आणि ती त्याला समजवायची.

एके दिवशी ती कोणाबरोबर फिरताना दिसली, ते पाहिल्यानंतर समीर भडकला, माधवी चे सौंदर्य दुसऱ्या कोणाला चाखू देणार नाही, ती माझ्या शिवाय कोणाला मिळाली नसली पाहिजे असे त्याला वाटत होते. तो चिडून माधवीला म्हणाला थांब तू माझे सांगणार म्हणतेस ना मग मी पण तुझे कारस्थान सांगतो. असे करत मिटवले.

त्या रात्री माधवी जेवण करून झोपी गेली होती. समीर ने फटीत हात घालून दरवाजा उघडला आणि आत आला. तिचा परकर गुढग्यापर्यंत वर आल्याने तिचे पांढरे शुब्र पाय दिसत होते. तो खूपच चेकाळला. त्याने तिच्या पायावरून हात फिरवायला सुरवात केली. तिला चोकावे, तिला मिठीत घ्यावे यासाठी अधीर झाला होता. हळूच त्याने तोंड तिच्या तोंडाजवळ नेले. तिचा श्वाश त्याच्या चेहऱ्यावर आदळला, त्याला वेगळाच अनुभव आला. तो आणखी गरम झाला त्याचे हात पाय कापू लागले. हळूच त्याने तिच्या मांड्या उघड्या केल्या आणि कुरवाळू लागला.

तिच्या निकरच्या कडेतून बोट घालू लागला. तिचे पूर्ण शरीर तो डोळ्याने पाहून पीत होता. हळूच तिच्या चोळीची बटने काडू लागला, खाली बोट घातल्याने माधवीला जाग आली पण तिला तो स्पर्श हवा हवासा वाटला त्यामुळे ती गप्प पडून राहिली, त्याने तिचे उरोज मोकळे केले आणि हातात घेऊन दाबू लागला आपले गाल, तोंड त्यांना घासून जिभेने चाटू लागला. स्तनांचे मनुके ओठात धरून चोखू लागला. ती हि त्याला आवळू लागली. तिच्या बदामी योनीला चाटू लागला. बोटांनी फाकवून योनीत जिब आत बाहेर करू लागला. त्याचे लिंग तिच्या तोंडाजवळ होते. ती मुठीत घेऊन आवळू लागली. लिंगाचे तोंड चाटू लागली. लिंग तोंडात आत बाहेर करू लागली. नन्तर समीरने तिच्या योनीत आपले लिंग घुसवले. तिच्या तोंडातून

‘आ ss’

असा स्वर निघाला. त्याने दणके मारायला सुरु केले, तिच्या योनीतून पाच पाच आवाज येऊ लागला. तीही खूप सुखावली. जोर जोरात दणके देत त्याने तिला 20 मिनिटे झवले… ती खूपच तृप्त झाली व समीरची हि इच्चा पूर्ण झाली.. असे करत ते दोघे दररोज मजा करू लागले. त्याने तिचा पूर्ण आस्वाद घेतला………….

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user