single-post

इरावती केतकर

Sun 12th Jan 2014 : 01:52

मी मारुती सुझुकी मधे सेल्स एग्जेक्युटीव्ह म्हणुन कामाला होतो. एक दिवस एक कपल गाडी घेण्यासाठी आलं होतं. ३७-३८ वयाची बाई व माणसाचं वयही तेवढच.

जोडपं जास्त घासाघिस करणारं नव्हतं. स्विफ्ट बुक केली, बुकींग फार्मवर नाव लिहलं इरावती केतकर.......

पहिल्या १५ मिनटाच्या संवादात ते दोघे बहिण भाऊ असल्याचा खुलासा झाला, तीचा नवरा अमेरीकेत होता. वर्षातुन एकदा यायचा. म्हणजे ती ईकडे एकटीच मुलांबाळासकट राहते एवढं प्रथमदर्शनी स्पष्ट झालं.

दरम्यान स्विफ्टसाठी बरीच वेटींग असल्यामुळे मधल्या काळात इरावती बाईशी माझं सारखं बोलणं होत असे. सुरुवातीला अगदी फॉर्मल बोलणारे आम्ही कधीमधी अगदी थोडी फार वयक्तीक बोलण्यापर्यंत जात असु. बघता बघात तीची गाडी आली.

तीच्या घरी डिलीव्हरी देण्याचं काम माझ्यावरच सोपवण्यात आलं. ती गाडी घ्यायला जरी आली होती, पण घरापर्यंत गाडी मीच चालविणार होतो. मधल्या प्रचंड गप्पामुळे आज हे नातं जरा जुनं वाटत होतं. गप्पा मारत मारत आम्ही एकदाचे ईरावतीच्या घरी पोहचलो.

सायंकाळी ७.३०ची वेळ असावी, कोथरुड भागात प्रशस्त ३ बीएचके फ्लॅट होता. एवढ्या मोठ्या घरात बया एकटीच रहात होती. दोन पोरं होती पण उन्हाळी सुट्टीत ती अजोळीला गेली होती.

’बस राम,........ आज आनंदाचा दिवस आहे. बरं... तु काय घेतोस?’

विचारण्यात प्रेमळपणा होता, नुसतं कोरडेपणा जाणवला नव्हता.

’नको.... काहीच नको’- इती मी

ठिक आहे, चहा तरी घे..

मी होकार दिला.

पुढच्या पाच मिनटात चहा पेश झाला.

तीनी मात्र काहीच घेतलं नाही.

’तुम्ही नाही घेतला चहा?’ – मी

अगदी माझ्या डोळ्यात डोळ्या घालुन, काय तु मुर्ख प्रश्न विचारतो अशा तो-यात तीनी मिसळलेली नजर वर मान करुन परत एकदा डोळ्यात भिडवित म्हणाली, “ आज मी ड्रिंक घेणार आहे, तसं आनंदाचा क्षण असला की मी घरीच ड्रिंक घेते. माझ्या नव-यानीच ही सवय लावली. मला आवडतं”

बाईनी ड्रिंक घेणे माझ्यासाठी नविन नव्हतच. पण तीच्या या बोलण्यात उपहास जाणवला. तीनी माझी खिल्ली उडवली असं वाटु लागलं. पण उपाय नव्हता. तरी एक मर्दानी उत्तर देणे अपरिहार्य होते.

“अगदी, आनंदाच्या क्षणी ड्रिकं असावच”- ईती मी बोलुन गेलो. मुद्दाम म्हणुन हा खडा टाकला.

हे वाक्य बोलतो तेंव्हा ती फ्रिजमधुन काहीतरी काढत होती. तो दरवाजा तसाच ठेवुन माझ्याकडे मान वळवुन केतकर बाई म्हणाल्या..... “ अरे व्वा, तु पण घेतोस म्हणजे........ मग चहा कशाला घेतला, एक एक ड्रिंकच होऊन जाऊंदे”

नात्यातलं नाविन्य एका झटक्यात झटकुन तीनी झिंगण्याची ऑफर दिली. मी तर वाटच पहात होतो.

अगदी..... होऊंदया....... एक एक.

बाईनी फ्रीज तसाच बंद केला, वाईनची बॉटल व ग्लास घेऊन आली, दोन लार्ज बनवुन आम्ही मनसोक्त बसलो पीत.

५.५” उंचीचा बांधा, कोकणस्थ गोरा रंग, घारे डोळे, मऊ त्वचा, दणकट व नाजुक याचं अप्रतिम मिश्रन असलेलं ते रसाळ व मधाळ शरीर. माझ्या समोर बसुन अगदी दिलखुलासपणे गप्पा मारती एक एक सीप मारत होती. बघता बघात आम्ही दोन दोन लार्ज व एक स्माल असा कोटा रिचवला. आता तीच्या डोळ्यात धुंधी होती. मी मात्र आजुन दोन लार्ज पिण्याच्या तयारीत होतो.

दारुची नशा चढता चढता ती केंव्हा माझा हात हातात धरुन गप्पा मारु लागली हे कळलच नाही.

मी हळुच तीचा हात दाबु लागलो, तीनी प्रतिकार केलाच नाही.

मग बोलता बोलता तीच्या कंबरेत हात घालुन जवळ ओढल्यावर जराशी किंचाळत माझ्या अंगावर कोसळली.

तीचे दोन्ही स्तन माझ्या तोंडाला घासत होते. सलवार माझ्या नाकाला घासत होता तरी मी नाक तीच्या दोन्ही स्तना घुसडवुन तीला अंगावर खेचुन घेतलं।

पॅंटची चैन काढुन बाबुराव तीच्या हातात दिला। तीनी अत्यंतं आनंदाने बाबुराव हातात घेऊन त्याच्याशी चाळे सुरु केले।

आता माझा बाबुराव खुपच टाईट झाला. तीने अंगावरील सगळे कपडे काढले ती आता नुसतीच नागडी होती. माझ्याही अंगावरचे सगले कपडे काढुन माझ्या अंगावर उडी मारली. मी तीच्या केसांतुन हात फिरवीत तीचे दोन्ही स्तन अधे मध्ये कुस्करु लागलो. ती मात्र माझा कडक झालेला ६ ईंच बाबुराव तोंडात घेऊन स्वत:च माग पुढे करु लागली. थोड्या वेळात मी तीच्या डोक्याला मागुन घट्ट धरलो व तीच्या तोंडात आता जोर जोरात स्ट्रोक मारु लागलो. प्रत्येक स्ट्रोकनी तीचा जीव डोळ्यातुन बाहेर पडे पण तरी सुद्धा तीनी बाबुरावला न सोडता मोठ्या आनंदाने चोखु लागली.

बाबुरावला चोखता चोखता तीन खाली गोट्यांकडे सरकली. आता माझ्या दोन्ही गोट्या तीच्या तोंडात होत्या. मनसोक्त ओरल सेक्स झाल्यावर तीला उचलुन बेडरुमधे नेलं व तीच्या भोकात दोन्ही बोटं घालुन फिरवु लागलो. माझी बोटं भोकात गेल्यावर ती अक्षरश: किंचाळु लागली. प्रत्येक स्ट्रोकचा आनंद किंचाळुन व्यक्त करण्यात तीचा हतखंडा सेक्सला एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवु लागला. हे दहा पंधरा मिनटं चालल्यावर तीनी मला लिटरली विनंती वजा भीक मागायला सुरुवात केली की आता तीच्या पोच्यात माझा लवडा घुसवुन तीची योनी फाडुन काढावी.

मी तीचे दोन्ही पाय फाकवुन आपला लवडा तीच्या फुदीत घुसवला अन जोरात चित्कारुन आनंदीत झालेली इरावतीनी मला करकचुन आवळुन धरली. आता मात्र मी खचा खच स्ट्रोक मारु लागलो. तीची फुदी लाल होईस्तोवर चुदाई केली. श्वास गळ्यात येऊन अडके पर्यंत झवाल्यावर ईरावतीनी मला करकचुन धरलं अन तीचा स्खलन झालं. तीच्या योनीतुन पांढरी धार गांडीच्या भोकाकडे वाहु लागली.

मी आपला बाबुराव बाहेर काढला, त्या धारेत बाबुराव भिजवला अन तीच्या गांडिच्या भोकात घुसवला. फुदी झवुन झाल्यावर तीने अपेक्षा केली नसावी की मी गांडीच्या भोकातही घुसवेन. पण या मुळे ती परत चित्कारुन प्रतीसाद देऊ लागली व मी तीची गांड झवताना स्वर्गाचा आनंद घेऊ लागलो.

शेवटी गांडीत फव्वारा मारल्यावर मी शांत झालो व ती ही शांत झाली. रात्रभर तीची फुदी व गांड मारली..... आजही वेळ मिळाली की इरावतीची फुदी व गांड झवायला जातो.

इरावतीशी ओळख होऊन आज तीन महिने झाले असावेत. या तीन महिन्यात इरावती माझ्या इतकी जवळ आली की आता रोज एक फोन झाल्याशिवाय आम्हाला करमत नसे. दिवसा आड आम्ही पुण्यातील कर्वे रोडवर कुठेतरी भेटायचो. थोड्या गप्पा टप्पा झाल्यावर हळूच एक चुंबन घेऊन आपापल्या घराकडे निघायचो. आता दर विकेंडला मी तीच्याच घरी दिवसभर पडिक अन ती सुद्धा मीत्र मैत्रीणीना फाटा देऊन दिवसभर बेडवर मदमस्त होऊन झवुन घेण्यालाच प्राधान्य देई.
हिवाळा जोरात चालु झाला होता. आमची (म्हणजे तीची) कार सुसाट वेगाने महाबळेश्वरच्या दिशेनी धावत होती. आज आम्ही दोघानी पुण्याबाहेर झवण्याचा प्लॅन केला होता. चार दिवसा आधीच इरुनी महाबळेश्वरला खोली बुक केली होती. पोराना आत्याकडे सोडलं. घरातुन निघण्याआधी एक राऊंड झवून झालं. आता मात्र दोघांचेही शरीर तसे शांत झाले होते. पण वाटेत मी अधे मधे तीच्या मांडिवर हात ठेवुन कमरे पर्यंत नेत असे व तीला उत्तेजीत करुन चेह-याचे हाव भाव टिपण्याची मजा मनसोक्तपणे लुटत असे. याचा प्रतीसाद म्हणुन इरु सुद्धा माझ्या बाबुरावला दोन तीन वेळा जोरात दाबलं, एक हलकी बुक्कीही मारली. बघता बघात महाबळेश्वर येऊन ठेपलं. कार पार्क करुन रुम मधे प्रवेश केल्या केल्या इरावतीच्या कमरेत हात घालुन गांडिला वळसा देत उचलुन बेडवर आपटलं अन तीच्या अंगावर पडुन तोंडात जीभ घातली व तीच्या जीभेचा उष्ण स्पर्श विलक्षण सुखावत होता तोच बेल वाजली.
’रुम सर्विस सर’ - वेटर दारात उभा.
तसाच जाऊन दरवाजा उघडला, कारण कपडे न काढताच मस्ती चालु होती.
वेटर पाणी व इतर सामान ठेऊन निघुन गेल्यावर परत बेडवर उडी टाकली.

तीच्या अंगावर झोपुन ओठांवर ओठ ठेवुन इरावतीच्या ओठातुन झिरपणारं मदमस्त प्रेम पीत पीत दुसरं हात तिच्या उजव्या स्तनावरुन फिरवीत होतो वी तीचा डावा हात माझ्या पॅंटमधे घुसुन बाबुरावचा मसाज करित होता.

"तुझा या वेळेस जरा जास्तच कडक व आकारानी मोठा वाटतोय रे"- ईरावती

तीच्या या शब्दानी मन शहारुन गेलं व मी तीला करकचुन धरलं. याच बरोबर तीची बाबुरावला धरलेली मुठ आजुन घट्ट झाली व माझ्या डाव्या हातात असलेला तीचा स्तन मी आजुन घट्ट धरला.

"आज काल तुला जरा जास्तच जोर येतो माझ्या आंगावर चढल्यावर, अन माझा जीव निघुन जातो तो जेंव्हा तिकडे टाकतोस तेंव्हा"- इरावती
"तिकडे म्हणजे कुठे?" - मी

" हट्ट ..... तिकडे म्हणजे .... मागे घुसवतोस ना तेंव्हा....... खुप दुखतं रे........ माझा जीव निघुन जातो..... "-इरावती.

"मग नको का करु मागे....... तु म्हणत असशील तर फक्त पुढेच झवणार..... मागे नाही" हे तीच्या कानात तोंड घालुन बोललो अन तीनी परत घट्ट आवळलं मला.

"मी कधी म्हटलं मला नाही आवडत, तु उगाच काहिही अर्थ काढतो........ दुखत म्हटले, पण आवड्तो सुद्धा........ कारण तु माझ्यात येतोस...... आतावर येतोस..... म्हणुन आवडते." - इरावती.

हे बोलण चालु असताना आम्ही मनसोक्त एक दुस-याचा लिंग व स्तनाशी खेळत होतो. मी तीच्या अंगावर पडुन तीची स्तन चोखत होतो तर ती माझा बाबुराव हातात धरुन त्याचा मसाज करत होती.

तीला उचलुन बेडवर बसवलं, कपडे काढुन फेकुन दिले आता दोघही पुर्ण नागडे झालो. तीला बेडवरुन खाली उतरवलं व मी पाय खाली मोकळे सोडुन तीच्या तोंडात बाबुराव घुसवला.

पुढचे दहा मिनटं इरावती माझ्या बाबुरावशी खेळत होती व तोंड झवुन घेत होती व मी तीच्या स्तनांचा मसाज करत होतो.

"बापरे तुझा बाबुराव तर दिवसेंदिवस लठ्ठ होतोय....... माझ्या तोंडात आता मावेना........... आता घे मला वर अन लवकर माझी चुद लाल होईस्तोवर कर........ आता रहावत नाही....... "-इरावती

तीला लगेच बेडवर घेतलं, व दोन्ही पाय फाकवुन माझा बाबुराव इरावतीच्या भोकात घुसवला. बाबुराव भोकात शिरताना इरावती किंचाळली. हि तीची पुरुषाला उत्तेजीत करण्याची स्टाईल होती.

त्या अंग कांतीचा रंग व माझ्या सेवेत पुर्ण नग्न अवस्थेत बघुन मी स्वत:ला सगळ्यात नशिबवान समजत होतो. ती आज मला सगळ्या पातळ्यांवर खुष करणार होती असं जरी वरवर वाटत होतं तरी खरी कथा ही होती की ती स्वत:ला आज खुष करणार होती.
मी आपला टाईट झालेला बाबुराव तीच्या भोकात जोर जोरात घुसवत होता. एक एक स्ट्रोक पुर्ण जोर लावुन घालत होतो. प्रत्येक स्ट्रोकरव इरु चित्कारुन प्रतिसाद देऊ लागली. जरा वेळानी मी तीच्या अंगावर अंग टाकुन तोंडात जीभ घुसडली व तीच्या जीभेशी खेळु लागलो. व हळु हळू स्ट्रोक मात्र चालु होते.
" तु आजकाल एकदम एक्सपर्ट झालस रे करण्यात........... तुझा एक एक स्ट्रोक एकदम भारी......... माझी कंबर तोडलीस बघ........ ए... एक सांग मला.... तु मला नेहमीच असं खुष ठेवशील ना? मला सोडुन नाही ना जाणार....... मला तु खुप आवडतोस.......... तुझा बाबुराव पण..........."-इरावती.

अन मी जोरात स्ट्रोक मारला व ती आई..... म्हणुन चित्कारली...

आज इरावतीला झव झव झवल्यावर ती खुष दिसत होती. थोडा वेळानी मी खाली झालो व तीला माझ्या अंगावर बसवुन तीला वरुन स्ट्रोक मारायला सांगितलं. हा प्रयोग तील विलक्षण आवडला. तीनी माझा बाबुराव एका हातानी धरला, आपल्या भोकात घुसवुन घेतला. हे करताना ती लाजरया नजरेनी माझ्याकडे पाहात होती व मी तीच्या दोन्ही स्तनांची मसाज करित होतो. कड्क व लठ्ठ बाबुराव तिच्या भोकात घुसताच ती जोर जोरात वरुन स्ट्रोक देऊ लागली... आह... हुह... ओह...... माय गॉड.... आह......... मस्त.......... हुम........ हुम....... असा आवाज करुन जोर जोरात स्ट्रोक मारु लागली व पाच मिनटात गार होऊन माझ्या अंगावर अंग सोडलं.
ती पार थकली होती, संपुर्ण अंग घामानी भिजलेलं, तो घामाचा वासही अत्यंत मादक वाटत होता. तिच्या कानामागुन वाहणारी धार खांद्यावरुन हळून स्तनापर्यंत आली. मी तो घामेजलेला अंग तसाच घट्ट मिठीत धरला अन तीला खाली करुन तीच्या अंगावर स्वार झालो.
"थकली रे......... माझं झालं बहुतेक........... आता बळ नाही करायला.......... मजा आली.......... तुझा बाबुराव एकदम भारी आहे........ मस्त वाटते तुझा बाबुराव घेताना.........." अन मी तिच्या अंगावर बसुन जोर जोरात स्ट्रोक मारु लागलो. आता माझाही स्टॅमिना संपत आलेला. स्ट्रोकचा वेग प्रचंड वाढला....... ती तर पार कोलमडुन पडली. मी अंतीम टप्प्यात आलो होतो. जोर जोरात स्ट्रोक चालु झाले, आता पव्वारा सोडण्याची वेळ आली मी लगेच आपल्या बाबुराव बाहेर काढला व तीच्या पोटावर फव्वारा सोडला. हे पाणी तिला खुप आवडायचं तीनी दोन्ही हातानी पोटावरुन हात फिरविला व पाणी संपुर्ण पोटावर पसरवुन घेतलं. मी आता तीच्या अंगावर अंग टाकल, तोंडात जीभ घुसडली व घट्ट मिठी मारुन दोघेही तसेच झोपी गेलो.
****complete***

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes