single-post

इशाचा प्रथम सेक्स

Sun 12th Jan 2014 : 02:47मी माझ्या मामाकडे मुंबईला दर मे महिन्याच्या सुट्टित जातो. मामा and मामी दोघेहि नोकरी करत असल्याने ते सकाळी लवकर कामावर जात व रात्री ११ वाजता येत. त्यांचा मुलगा २ वर्षाँपुर्वी शिकण्यासाठी लंडनला गेला. त्यामुळे दिवसभर मी एकटाच असायचो.
तिथे घरासमोरच “इशा” रहायची, दिसायला सुंदर, कमनीय बांधा, वय १७ असुनही बरेच मोठे वक्ष होते.
त्या गल्लीत आम्ही दोघेच समवयस्क होतो. (माझे वय १९ आहे) लहानपणासुन आम्ही एकत्रच खेळायचो.

तर एके दुपारी मी एकटाच टी .व्ही. पहात बसलो होतो. तेवढ्यात दाराची बेल वाजली. दार उघडले तर समोर इशा होती. तिने गुलाबी रंगाचा तंग टाँप आणी शाँर्ट्स घातले होते. तिला बघुनच माझा लंड ताठरला.

मी तिला आत बोलावले. थोड्या वेळ गप्पा मारल्यानंतर मी मुद्दामुन इंग्लिश चित्रपट लावला. काहि वेळातच तिथे किसींग सीन सुरू झाला. आता इशाचा श्वास वाढला होता. मला हेच हवे होते.

अचानक ति म्हणाली कि “माझे तुझ्यावर प्रेम आहे. आय लव यु” आणि मला किस करू लागली.
मी तीची जीभ चोखू लागलो. मला ती चव फारच आवडली. जवळपास २० मिनीटे आम्ही एकमेकांना किस केले. आता तिने तिचा टाँप काढला तिने काळा ब्रा घातला होता. मी तिचा ब्रा काढताक्षणीच तिचे मोठे स्तन मोकळे होउन लोँबकळू लागले. तिचे ते गुलाबी स्तन बघुन माझा लंड आणखी ताठरला. मी एका हाताने तिचा एक स्तन दाबत होतो, एक हाताने तिची पुच्ची निकरवरून चोळत होतो. तिच्या तोँडुन सुस्कारे बाहेर पडत होते. मी तिचे छोटे चाँकलेटी निपल्स चोखत होते. नंतर मी हळुच तिची निकर खाली केली. तिच्या पुच्चीजवळ नुकतेच कोवळे केस उगवले होते. मी तिच्या पुच्चीला तोँड लावताच ती लाजली व तिने मांड्या आखडुन घेतल्या. मी तिला ओठांवर किस करू लागलो मग तिने मांड्या थोड्या सैल केल्या. मी माझे मधले बोट तिच्या पुच्चीत घुसवले व आत बाहेर करू लागलो. तिची पुच्ची ओली होऊ लागली. मी वेग वाढवला. आता तिचा आवाज जोरात येत होता. मला कळुन चुकले की ती आता पाणी सोडणार आहे. म्हणुन मी तिला झोपवले, तिच्या मांड्या फाकवल्या, माझी चड्डी खाली करताच ६ इंचाचा लंड बाहेर आला.

तिचा प्रथम सेक्स असल्याने तिची चुत कसलेली व छोटी होती. मी तेलाची बाटली आणली माझ्या दोन बोटांनी तिच्या पुच्चीत तेल मालीश केली व लंडला तेल चोळले.
मग लंड तिच्या खालच्या ओठावर ठेवुन हलकेच धक्का मारला. तिच्या तोँडुन चित्कार बाहेर पडु लागले. मी माझा लंड आत बाहेर करू लागलो. तशी ती ओरडु लागली, “आआआहह्ह्ह्ह जोरात कर ना अम्म्म्म आह्ह्ह्ह आऊच!”
माझा वेग वाढला. तीदेखील कंबर जोरात हलवत होती. आणी अखेर १० मिनीटांनी आम्ही पाणी सोडले.

पण ती अजुनही गरम होती. ती माझा लंड चोखु लागली, माझ्या लंडाला जिभेने खाजवु लागली. माझा लंड परत उठला. मग मी तिला परत पचा पचा झवलो. आता ती तृप्त झाली आणि मला एक गरम किस देऊन कपडे घालुन निघुन गेली!

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user