single-post

काम्पुटर क्लास मधील मैत्री

Sun 19th Jan 2014 : 20:00


हेल्लो मित्रानो मी राकेश, मी छत्तीसगढ मध्ये माझ्या आई आणि वडिलांसोबत राहत होतो. मी आज तुम्हाला माझी गोष्ट सांगत आहे. ती जवळ जवळ ५ महिनान्पुर्वीची आहे. माझ्या शेजारी रुबी आण्टी आणि माझ्या मधील आहे. रुबी आण्टी माझी घरासमोर राहत असत. त्याचे नवीन नवीन लग्न झाले होते. आण्टी स्वताचे शिक्षण पूर्ण करू इच्छित होत्या म्हणून त्या अंकल ऑफिस मध्ये गेल्यावर काम्पुटर शिकण्यासाठी क्लासला जात असत.
त्या दिवसांमध्ये मी सुधा काम्पुटर शिकत होतो. पण त्या वेळेस माझी आन्तीन सोबत ओळख न्हवती. पण काही दिवसात माझी आण्टीसोबत ओळख झाली. आम्ही काम्पुटर शिक्षण होता होता आमची मैत्री सुधा घट्ट झाली. रोज आम्ही घरी एकत्रच येत असू. परंतु कधी कधी खूप उशीर जाहला तर त्यांचे पती त्यांना घेण्यासाठी येत असत. आता आम्ही नेहमीच गप्पा गोष्टी करत असू. एके दिवशी आण्टी त्यांच्या पतिला कामाच्या मुले मुंबईला जावयास लागले होते. आण्टी घरी एकट्याच राहत होत्या. आणि त्या बोअर होत होत्या. त्यांनी मला त्यांच्या घरी बोलाविले. मग आम्ही एकमेकांसोबत गप्पा गोष्टी करत होतो. आणि बोलता बोलता आन्तीना अचानक दुखू लागले. आणि त्या मला मालिश कर म्हणल्या. मी मालिश करावयास सुरुवात केली परंतु त्यांनी विरोध केला नाही. आणि मी मालिश करत राहिलो. मी जसे मालिश करू लागलो. आण्टीनि दुसरा पाय वर उचलला. आणि त्यांची लाल पन्ति दिसावयास लागली. आणि माझा लंड एकदम कडक झाला. आणि माझ्या अंगावर काटा आला.
रुबी आण्टीनि म्याक्सी घातली होती, आणि तिच्या गोर्या गोर्या पायांवर अजिबात केस न्हवते. मग पाय दाबता दाबता आन्तींची म्याक्सी वर गेली , मी तिच्या लाल रंगाच्या पन्तिला पाहू लागलो. मग परत एकदा आन्तींची नजर माझ्या वर पडली आणि माझी पान्त ताणली गेलेली पाहून मला वेगळेच वाटले. त्यांच्या गोल गोल उंचवट्याना पाहून मी स्वताला थांबवू शकलो नाही. मग मला माझ्या ईराद्यांमध्ये बदल करत मी तिच्या पायांना वेगळ्याच पद्धतीने मसाज करू लागलो. मग काही वेळात हाताने त्यांच्या गुढग्याना मस्त मसाज करू लागलो.
मग काही वेळात मी त्यांना गरम होताना पहिले त्यांनी स्वताचे डोळे चोलाव्यास सुरुवात केली. त्याच वेळात मी त्यांच्या कुशीत लेटलो. मी म्हणालो आण्टी मी तुमची इज्जत करतो पण तुम्हाला सुधा हे माहित आहे कि प्रत्यक पुरुषाला माहित आहे त्याची काही जरुरत आहे. ज्याला सरळ सरळ शब्दात शारीरिक भूक म्हणतात. आण्टी काय झाले, सरळ सरळ सांगा.
मला तुम्ही खूप आवडत आहात. मी आज माझी तहान तुझ्या सोबत मिटवू इच्छिते. आणि मला सुधा तुझ्या तहनेविषयी चांगल्या पद्धतीने माहित आहे. बस आज मला थांबवू नकोस. मग आन्तिनी मला काहीच उत्तर दिले नाही. परंतु तिच्या शांततेने मला सर्व काही उत्तर दिले. त्याच वेळेस मी आन्तींच्या वर लेटून गेलो आणि त्यांना खूप उत्कंठतेने कीस करू लागलो. त्याच वेळेस मी एक हात खाली त्यांच्या पन्ति मध्ये घातला. आणि त्यच्या चुदिला घुसळू लागलो.
माझा लंड गरम होवून गेला आणि काही वेळाने आण्टीनि माझ्या पन्ति मध्ये हात घातला आणि लंड हातात घेवून मुठ मारू लागली. ज्याच्या मुले माझ्या लंडावर कडकपणा जाणवू लागला. मी पाहतच राहिलो आणि आन्तिनी लंड तोंडात घेतला आणि चोखू लागली. मग त्यांनी माझ्या अंडावर जीभ फिरवू लागली आणि लंड मागे पुढे करू लागली.
माझ्या आनित्ना माझ्या लांडावर हात फिरविण्यास खूपच मजा येत होती. त्याच वेळेस मी स्वताच्या लंडला वर उचलले आणि आन्तींच्या चुदिच्या चेदावर माझ्या लांदाचे टोक चीक्ताविले. आणि हलू हलू माझा लंड पूर्ण पणे तिच्या चुदिमध्ये जावून चुकला होता.
आण्टी आःछ्छ्छ्छह. आःह.. करू लागली होती. आणि तिने सुस्कारे सोडले. माझ्या आन्तिनी तिची कंबर पकडून वर खाली वर खाली करण्यास सुरुवात केली. आणि माझा लंड आत बाहेर करू लागला होता. मग साधारण २० मिनिटांनी आण्टी थकून माझ्या समोर लेटून गेल्या आणि माझे पाय बाजूला करून तिचे ओठ बाजूला करून चुदिच्या खोलीवर लंडला धडके देत होती. मग काहीच धक्यामध्ये त्यांनी आपली चूक च्या सोबत उलटे धक्के मारू लागली. ज्या मुले त्यांची चोदाव्याची गती दुप्पट झाली होती. आन्तींच्या चुदीचा ताण माझ्या कडक झालेल्या चुदिला खूप हद्दीपर्यंत सैल करू शकला होता. मग मी खूप उत्सुकतेला पोहोचलो होतों, आणि त्यातील सर्व माल मी गांडीवर पडला. आमच्या चोद्ण्याच्या कार्यक्रमानंतर माझा सुधा घरी जावयाची वेळ आली. ह्या मध्ये आण्टीचा पायाची वेदना सुधा कमी जाहली. मग त्यानंतर ट्या माझ्या सोबत काहीच बोलल्या नाहीत, कारण त्यांना माहित होते आमचे असेच अनैतिक संबंध चालू राहिले तर त्यांचे वैवाहिक जीवन खराब होवून जाईल. मग काही दिवसानंतर त्या ते घर बदलून कुठे तरी चालल्या गेल्या

***

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user