single-post

माझी गर्लफ्रेंड सुजाता

Sun 12th Jan 2014 : 03:03माझे वय १५ असेल तेंव्हाची गोष्ट आहे.

आमच्या घरी शेजारची पाहुनी यायची ती ५ विला असेल. शेजारच्या काकूंची ती पाहुनी दर मे महिन्याच्या सुट्टीला ती येत असत आमची ओळख असल्या कारणाने ती आमच्या घरी माझ्याबरोबर खेळायला यायची. कधी कधी आम्ही माळ्यावर दोघे खेळायचो. खेळताना मी तिचे चुंबन ग्यायची मला इच्छा होत होती. पण धाडस होत नव्हते. एक दिवस तिला मी आमच्या माळ्यावर खाली झोपवले आणि तिच्या तोंडात तोंड घातले. तिला हि बरे वाटले असे बहुतेक कारण तिचा काही प्रतिकार झाला नाही. मला तिच्या तोंडात तोंड घातल्या नंतर तिच्या जिभेचा स्पर्श अजून जाणवतो. खूप बरे वाटले.

तेंव्हा पासून मी तिचे दररोज चुंबन घेऊ लागलो. तीहि माझे चुंबन घेऊ लागली. मला ती केंव्हा घरी येईल आणि तिच्या तोंडात तोंड घालीन असे व्हायचे. त्या सुट्टीला एवढेच झाले ती परत आपल्या गावी गेली मला तिची आठवण सतावत होती. मी परत ती कधी सुट्टीला येते याची वाट पाहत बसलो दुसरा पर्याय न्हवता.

ती दिवाळीत सुट्टीला आली पण दोनच दिवस आम्हाला काही करता आले नाही मी पुन्हा नाराज झालो.

कशे तरी दिवस काढले मे महिन्याची सुट्टी आली. आणि ती आली. एक दिवस आमच्या घरचे शेतात गेले होते. आम्ही दोघेच होतो. त्यामुळे बिनधास्त मी काहीतरी करायचे ठरवले. तिला माळ्यावर बोलावले व अंथरुणावर झोपवले व तोंडात तोंड घालून रोमान्स करू लागलो, हळूच तिच्या ड्रेस वरून तिचे उरोज दाबू लागलो. ती लहान होती पण तिचे उरोज तसे भरीव होते. मला खूप मजा येत होती.

माझा बांबू ताठून ताठून त्याच्या तून द्रव पाझरत होता. मी हळू हळू तिच्या खाली योनी जवळ हात घातला तिने माझा हात झटकला तिने प्रतिकार केल्याने मी परत तिथे हात नाही लावला. परत मी तिचे उरोज दाबत तिच्या ओठ चौ लागलो तिला पूर्ण गरम केले. माझा तहात होऊन त्याच्यातून द्रव बाहेर येऊन माझे लिंग दुखत होते कारण फोल्ट करायला तिने झवायला दिले न्हवते.

ती हि सुट्टी तशीच गेली मला तिच्यावर प्रेम झाले होते. मला ती खूप आवडत होती. तिचाच मी विचार करत होतो. तिला भोगणे एवढाच माझा उद्देश होता असे नव्हते मला तिच्याशी लग्न करायचे होते. ती मला मनापासून आवडत होती. तिचे शरीर मला खूप आवडायचे तिच्यासारखी दुसरी कोणी नाही असे मला वाटते. ती परत दुसऱ्या सुट्टीला आली. आम्ही दोघे माळ्यावर गेलो तिला हि माझा स्पर्श हवा हवासा होता.

तिलाही मी आवडत होतो. तिच्याशी मी रोमान्स करायला सुरुवात केली. तिच्या ओठ चावले तिचे उरोज बाहेरून दाबू लागलो आता राहवेना मी तिचा पंजाबी ड्रेस वर केला व तिचे उरोज मोकळे केले तिचे उरोज पहिलाच पाहत होतो. मला ते तोंडात घेऊन चोखायला खूप मजा येत होती.

हळू हळू मी तिच्या विजारीची नदी सोडली ती प्रतिकार करत होती पण मी तिच्या योनीत बोट घालण्यात यशस्वी झालो तिची योनी ओळी झाली होती. तिच्या योनीचा मऊ उबदार स्पर्श मला सुखावत होता. तिच्या योनीत बोट आत बाहेर करताना तिला खूप आनंद होत होता. हळू हळू मी तिची विजार काढली तिला नागडी केली तिची आणि माझी पहिलीच वेळ होती. मला जगातील सर्वात मोठे सुख भोगत आहे असे वाटत होते.

तिला पूर्ण नग्न पाहून माझ्या लिंगातून द्रव पाडू लागला. मी लिंग ओले करून तिच्या योनीत घालू लागलो. हळू हळू घातले तिला थोडा त्रास होत होता पण मी लिंग ओले केल्या मुळे आत जायला खूप सोपे जात होते. तिला हि फार त्रास होणार नाही या प्रकारे मी तिच्या योनीत लिंग घातले. व आत बाहेर करू लागलो मला खूप बरे वाटत होते. तीही सुखावत होती.

तिला भरपूर मजा येत होती. तिला खूप मनसोक्त झवले. ती पूर्ण तृप्त व खुश हि झाली. ती स्वताहून माझ्याकडे येते. मलाही तिच्याशी संभोग करायला आवडते. आता आमचे पूर्ण जमले होते. तीही माझ्या बरोबर लग्न करायला तयार झाली. आम्ही दोघे लग्न करणार आहोत. मी खूप खुश आहे सुजाता मला खूप आवडते.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user