single-post

रेखा बरोबर सेक्स-समाधी

Sat 11th Jan 2014 : 21:00माझ्या सेक्सी मित्रानो, माझे अनुभव तुम्हाला आवडत आहेत ना, आज मी तुम्हाला माझा आणखी एक अनुभव सांगणार आहे. ऐका तर मग,

मी कॉलेजला असताना आमच्या घरी एक कामवाली येयची, ती तशी लहानपणापासून आमच्याकडे काम करायची. तिचे आणि माझे वय सारखे होते. पण मागची चार पाच वर्षे ती काम सोडून गेली होती. नंतर कारण कळले कि तिने प्रेमविवाह केला होता. पण चार पाच वर्षांनी ती परत आली कारण तिचा नवरा तिला सोडून गेला होता आणि तिला एक मुलगा देखील होता. ती परत आमच्याकडे कामावर रुजू झाली.

तिला कामाला येऊन चार दिवसच झाले होते पण ती आता वेगळी दिसत होती. पूर्वी तिच्याबद्दल काहीच वाटायचे नाही पण आता ती सारखी नजरेत भरत होती. तिचा तो रेखीव फिगर, तिचे मोठे स्तन, स्लीम पोट, आणि रेखीव नितंब याच्यावरून नजर हटतच नव्हती. मी जेव्हा ती येयची तेव्हा तिलाच बघत राहायचो. पण आम्ही एकत्र लहनपणी खेळल्यामुळे माझ्यावर कोणाचा संशय नव्हता. काही दिवस मी संयम पाळला पण एक दिवस मी दुपारी झोपलो होतो. आई बाहेर हॉलमध्ये मालिका बघत होती. रेखाला म्हणजे आमच्या कामवालीला साडी चेंज करायची होती. मला झोपलेला बघून ती रूम मध्ये आली. तिला वाटले मी झोपलो आहे पण मी जागा होतो. तिने प्रथम तिची साडी काढली. काय सांगू मित्रानो ब्लाउज आणि परकर मध्ये ती काय दिसत होती. तिने मग तिचा ब्लाउज काढला आणि माझा संयम सुटला. पण विचार केला जे काही करायाचे ते थोडा संयम ठेवून. मी एकदम जागा झालो असे केले व तिच्या कडे पहिले. ती एकदम लाजली आणि पाठमोरी झाली. मी देखील शांतपणे उठलो आणि तिच्याजवळ जाऊन तिच्या खांद्यावर हात ठेवला. आणि सांगितले ठीक आहे रेखा अग मीच आहे. तू साडी बदल मी बाहेर जातो पण आई जवळ बोलू नकोस नाहीतर तुझी नोकरी जाईल. खांद्यावरून हात काढताना मी कळणार नाही असा तिच्या नितंबान हात लावला आणि बाहेर आलो. पण त्या दिवसापासून माझा धीर चेपला आणि मी तिला हळू हळू हात लावू लागलो.

ती जेव्हा कपडे विसळायला खाली वाकायची तेव्हा मी साबण घेण्याचे कारण काढून हळूच तिच्या कुल्ह्याना माझा लंड लावायचो. एकदा घरात कोणी नसताना तिला फळीवरचा साबण पाहिजे होता त्या वेळेस मी तिला समजायच्या आत उचलले आणि साबण काढायला लावला पण हे सगळे करत असताना मी तिचे नितंब चांगलेच दाबले आणि जेव्हा ती किचन सिंक जवळ भांडी घासत होती तेव्हा पाणी घेण्याचे निमित्त करून तिला पाठून असा चीकटलो कि त्यामुळे माझा लंड तिच्या गांडीच्यामध्ये लागला. त्यानंतर हे नित्याचे झाले. हे असले चाळे मी तिच्याबरोबर रोजच करायला लागलो.

एक दिवस आई दुपारी मावशीकडे गेली होती. त्यावेळेस मी तिच्याबरोबर काम करताना गप्पा मारत होतो:

रेखा : काय मग कॉलेग कसे चालले आहे?

मी : चांगले.

रेखा : कोणी मैत्रीण आहे का?

मी : आहे ना, माझ्याकडे फोटो पण आहे पण मी दाखवणार नाही कारण तू तिला चांगली ओळखतेस?

रेखा : ए सांग ना.

मग मी तिला उगीच एका फोटोची मागची सफेद बाजू दाखवली. ते बघून ती जामच उतावीळ झाली होती. पण तिचे काम संपे पर्यंत मी तिला काहीच दाखवले नाही. पण तिला फोटो बघायचाच होता. तिचे काम झाल्यावर मी फोटो घेऊन बेड वर झोपलो होतो. रेखा हळूच आली आणि हातातील फोटो हुसकावण्याचा प्रयत्न करू लागली. आणि माझे प्लान सफल झाले कारण मला हेच पाहिजे होते. फोटो घेण्यासाठी आमची दोघांची झटापट सुरु झाली. हे सर्व करताना ती एवढी अधीर झाली कि मी तिच्या शरीराशी खेळत आहे हे तिला सामझलेच नाही. झटापट करताना मी तिला पाठून मिठी मारली. त्यानंतर तिला बेडवर घेतली तेथे मी तिच्या गांडीला चिकटलो आणि दाब देऊ लागलो पण ती फोटो हुसकावण्याच्या प्रयत्नात होती मग ती सरळ झाली पण फोटोची खेचाखेची चालूच होती. ती करत असताना मी तिचा पदर ओढला आणि फोटो खेचायचे नाटक करून तिच्यावर पूर्ण झोपलो. पण तरी तिला कळले नाही. आणि मग या सगळ्या प्रकरणात तिची साडी कधी सुटली आणि ब्लाउज चे हूक कधी निघाले हे तिला कळलेच नाही. मग थोड्यावेळाने मी तो फोटो तिच्याकडे जाऊ दिला पण तिच्यावर तसाच पडून होतो.

तिने जेव्हा फोटो बघितला तेव्हा ती चांगली हादरली कारण तो फोटो माझाच होता.

रेखा : हे काय. हा तुझाच फोटो आहे.

मी : हो. मग तुला कसला बघायचा होता.?

रेखा ; तुझ्या त्या खास मैत्रिणीचा.

मी : चल दाखवतो. असे सांगत मी तिला माझ्या हातानी उठवले आणि आरश्यासमोर घेऊन गेलो.आणि सांगितले, हीच माझी ती खास मैत्रीण त्यावर ती खूप लाजली कारण हे सांगताना तिच्या अंगावर साडी नव्हती. ब्लाउज जवळ जवळ सुटलेले होते आणि त्यात मी तिला पाठून गच्च मिठीत घेऊन तिच्या पोटावर हात फिरवत होतो.

रेखा आता चांगलीच तापलेली होती. मग मी वेळ जाऊ न देता तिला पुढून मिठीत घेतली आणि तिच्या ओठात माझे ओठ घातले आणि तिला चुपू लागलो. ती म्हणत होती कि कोणीतरी येईल. पण मी तिचे न ऐकता माझा कार्यक्रम चालू ठेवला. मग मी तिचे ब्लाउज आणि ब्रा काढून टाकले आणि तिला बेडवर झोपवले. तिचे ते भारी मोठे स्तन दाबताना आणि चुपताना मला खूप मजा येत होती. मग मी पूर्ण नागडा झालो. त्याबरोबर ती माझ्यावर येऊन झोपली. तिने माझ्या कानाचे, छातीचे किस घेतले. मग ती खाली आली आणि मला काही कळायच्या आत माझा ७ इंची लंड तोंडात घेऊन चुपू लागली. त्यानंतर तिने त्याला हाताने मागे पुढे करू लागली. एव्हाना मी चांगलाच तापलो होतो. मी तिला झटक्यात खाली झोपवली आणि तिच्या दोन स्तनांच्या मध्ये लंड घालून तिला टीट फक् करू लागलो.

त्या नंतर मी तिच्या परकरच्या नाड्या सैल केल्या आणि तो काढून टाकला. आत ती फक्त निकरवर होती. तिला तशी बघून मी चांगलाच तापलो आणि तिला चुपू लागलो. तिच्या मांड्या आणि पुची मी चांगलीच चुपली आणि तिच्या पूर्ण अंगाला चुपून काढले. एवाना रेखा खूप गरम झाली होती. मी क्षणाचा विचार न करता तिची निकर फाडून टाकली. तिची ती रसाळ चूत बघून मी तिच्यावर जाऊन झोपलो आणि तिच्या चुतीवर माझा लंड घासू लागलो. त्याबरोबर रेखा तळमळायला लागली.

रेखा : आज सोडू नकोस. मला संतुष्ट कर. मागचे सहा महिने मी कसे काढले आहेत हे मलाच माहिती. आह-आह-आह-आह-सी-स-स-सी-. तिने काही पुढे बोलायच्या आत मी तिच्या पुचीत माझा लंड घुसवला त्या बरोबर ती जोरात चित्कारली. पण मी लक्ष न देता तिला चोदत राहिलो. आणि २० मिनिटे तिच्या बरोबर सेक्स घेतला. मग आम्ही दोघांनी एकदमच पाणी सोडला. रेखा आता संतुष्ट झाली होती.

पुढे मग मी आठवड्यातून ५ वेळा तरी तिच्याबरोबर सेक्स घ्येयचो. आणि मध्ये मध्ये ती काम करताना तिचे मम्मे, गांड, पोट दाबयचो. एकदा तर मी तिला आई घरात असताना हळूच बाथरूम मध्ये गेलो आणि तिची साडी ववर करून चड्डी खाली ओढली आणि उभ्यानेच तिला पटापट झवलो.

ती आत माझी अनधिकृत बायकोच झाली होती. मी तिच्या बरोबर आज सुद्धा सेक्स घेतो आहे. हि कथा लिहिताना देखील ती इथेच आहे. मी कथा टाइप करतोय आणि रेखा माझा तोंडात घेऊन लॉलीपॉप सारखा चुपत आहे. तर मग मित्रानो कथा इथेच संपवतो. कारण मला रेखाला आत परत चोदायचे आहे. आणि हो आत मी तिची गांड मारणार आहे.

***complete***

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user