single-post

देसी जोडपे

Sat 11th Jan 2014 : 21:22बारा वाजून दहा मिनिटांनी विस्वास अप्सरा अपार्टमेंट मध्ये गेला. मीना स्वयंपाक उरुकून त्याची वाट पाहत होती. विस्वास सारखा जीवाची करवंडी करणारा पती मिळणार म्हणून ती खूप आनंदी होती. तिच्या आनंदाला सीमा न्हवती. एक दृढ आलिंगन देऊन तिने त्याचे स्वागत केले. त्यांना पाहून कोणालाही देसी जोडपे आठवावे. लगेच तिने पाट मांडले. त्याने सांगितलेले तिने पदार्थ तिने बनवले होते. तो बेहद खुश झाला. जेवानंतर “तुझी खोली कोणती हे?” “हि काय डावीकडची. दर लावून येऊ का?” “तुझी इच्छा मी तुझा पाहुणा आहे” “मग पाहुण्यांच्या मना प्रमाणे होईल.” तिने दरवाजा लावताच विस्वास तिच्या जवळ गेला. क्षणार्धात ती त्याच्या विळख्यात विसावली. विस्वास ने तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले. खोलीत जाऊया ना ती म्हणाली. “थांब आणखी एक चुंबन घेऊ दे.” “खोलीत गेल्यावर घ्या कि…” दोघे आत खोलीत जाऊन बसलीत एकमेकांना मिठया मारल्या. दहा बारा मिनिटे चुंबनाचा वर्षाव झाला.

मग विस्वास तिच्या छाती वर हात फिरवू लागला दोन्ही हात उपयोगात आणले. तिच्या उरोजाने त्याला आव्हानच दिले होते. त्यांचे तो मर्दन करू लागला. परंतु ब्लाउज आणि आतली ब्रेसियर फारसे समाधान मिळवून देत न्हवती म्हणून तिच्या अंगावरचे सर्व कपडे काढून टाकले. तिची स्तनाग्रे पाहताना विस्वास चा होश उडला. तो जोर जोराने दाबू लागला. फार जोराने नका दाबू ती म्हणाली. तिने त्याच्या लिंगावर हात ठेवत म्हंटली. दोघेही पूर्ण नग्न झाले. मी पण तुझ्या हत्याराशी मनसोक्त खेळणार आहे. दोघांनी एकमेकांना मिठी मारली गुप्तांग एकमेकांना भिडली. तिच्या योनीला त्याचे हत्यार ढुश्या मारू लागले. विस्वास ने तिला बेड वर झोपवले. तिच्या योनी पाकळ्यावर ओठ टेकवून चुंबन घेतले. तो चोखू लागला. ती मांड्या जवळ घेऊ लागली तिला खूप वेगळे फील होत होते. तिचे सर्व अंग तापले होते. ती म्हणाली करा ना लवकर.

विस्वास तिच्या मांड्या फाकवून तिच्या योनीवर आपले हत्यार ठेवत आत सारू लागला. त्याचे हत्यार आत जाऊ लागले. त्याचे आत बाहेर होणारे हत्यार ती डोळ्यात साठवत होती त्याचे हत्यार बाहेर येताना तिच्या योनीच्या पाकळ्या त्याबरोबर येत होत्या. पाच ते दहा मिनिटे तिला झवले व आपले हत्यार बाहेर काढले. व तसाच तिच्या अंगावर झोपला. पुन्हा दुसर्यांदा ते ताठले आता नाही म्हणू नको असे म्हणत त्यांनी मला मिठी मारली त्यांचा स्पर्श व सुगंध मला वेडा करणारा होता. माझे हात आपोआपच वरती उचलले गेले आणि मी त्यांना पूर्ण कवटाळून घेतले. माझ्या नग्न छातीचे चुंबन घेतले. मांसल पांढरे कोप गोळे गप्प करून चोकू लागलो. मी वेड्या सारखे ते चोखू लागलो कुरवाळू लागलो मला त्यांच्या कडून भरपूर प्रतिसाद मिळत होता. एक वेगळाच क्षण होता मी माझा कसदार पणा सांभाळून ठेवलाय तो पण तुझ्या सारख्या प्रेमा साठीच. आता टाक कुस्करून मला खूप बरे वाटेल मला तिच्या बोलण्याने खूपच आनंद मिळत होता.

तिला हि किती आनंद मिळत होता ते तिच्या कडे पाहून दिसतच होते. मग माझे हात पुढे पुढे सरकू लागले. आणि आपल्या मांड्या फाकवून मला आपली योनी चोखण्यास सांगितले मला ते सर्व नवीन होते. पण मी ते सर्व पाहून खूप खुश होतो. लगेच मी तिच्या पुचित तोंड घातले व जिभेने चोखू लागलो. ती कण्हत होती असेच चोख खूप बरे वाटते आहे. पाच मिनिटे तिची पुची चोखली ती म्हणाली उठ आता तुझा लवडा चोखतो बघ कशी मजा येते असे म्हणत तिने माझा लवडा तोंडात घेतला मला अगदी अंगावर काटा आल्यासारखे वाटले मला खूप मजा येत होती. त्या माझा लवडा आपल्या तोंडात घेऊन आत बाहेर करू लागली. नंतर लगेच तिला आडवी केली व तिच्या पुचित लवडा घातला. आणि झवू लागलो. पाच पाच झवले तिला २० मिनिटे तिला झवले. त्यावेळी तिला जवळ जवळ चार वेळा झवले. माझी सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या सारखे वाटू लागले. मी खूप खुश होतो. आमचे देसी जोडपे पाहून कोणीही खुश होईल.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user