single-post

बहिणीबरोबर प्रवास

Sat 11th Jan 2014 : 10:05

माझे नाव सागर, वय २२. मी आणि माझे कुटूंब मुंबईत रहात आहोत. वडीलांचा मुंबईत लहान बिजनेस आहे आणि आई घरीच असते. मला एक मोठी बहीण आहे. संगीता तिचे नाव, वय २८. दोन वर्षापुर्वी माझ्या बहिणीचे लग्न झाले आणि आता ती दिल्लीला तिच्या नवऱ्यासोबत रहात आहे. संगीताताई आणि मी आमच्या आईवडीलांच्या गळ्यातील ताईत आहोत. ते दोघेही स्वत:पेक्षा जास्त आमच्यावर प्रेम करतात.

सहाजिकच आहे ते दु:खी झाले जेव्हा दोन वर्षापुर्वी संगीताताई लग्न होवून गेली आणि मीही त्याच दरम्यान इंजीनीयरींगच्या स्टडीसाठी बँगलोरला गेलो. आई नेहमी रडायची आणि प्रेमाने ओथंबलेली पत्र मला लिहायची की कसे माझ्या आणि संगीताताई शिवाय तिला करमत नाही आणि ती त्या दिवसाची वाट पहात आहे जेव्हा मी घरी येईल. बाबासुद्धा उदास असायचे पण त्यांनी कधी ते व्यक्त केले नाही.


जेव्हा या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मी घरी आलो तेव्हा आई व बाबांना खूप आनंद झाला. आठवडाभर आम्ही मजेत आणि आनंदात घालवल्यानंतर आम्हा सगळ्यांना संगीताताईची कमतरता भासायला लागली. माझी प्रेमळ, सुंदर आणि सेक्सी बहीण, संगीताताई! लग्नाआधी संगीताताई सुंदरच दिसायची. तिची ऊंची ५ फूट १० ईंच होती. लांब काळेभोर केस, टपोरे मादक डोळे आणि गोरा गोरा रंग! अंगाने ती सडपातळ होती, फक्त ५० किलो वजन होते तिचे. आणि तिच्या सडपातळ शरीराच्यामानाने तिचे छातीचे उभार उन्नत आणि पुष्ट होते. तसेच तिचे नितंबही चांगलेच भरीव आणि गोलाकार होते.

मी गेल्या दोन वर्षात संगीताताईला पाहिले नव्हते. तिचे गेल्या दोन वर्षातील फोटो पाहिल्यानंतर माझ्या लक्षात आले की लग्नानंतर ती जास्तच सुंदर आणि मादक दिसायला लागली होती. तिचे फोटो बघताना माझे लक्ष वारंवार तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळत होते. नक्कीच तिचे उरोज मोठे आणि भरदार झालेले दिसत होते.

फोटोतील संगीताताईचा सुंदर चेहरा आणि मादक शरीराच्या निरीक्षणाने अचानक मी उत्तेजीत झालो. माझे मन संगीताताईविषयीच्या वासनेने इतके कामोत्तेजीत झाले की त्वरीत जावून मला हस्तमैथुन करावे लागले. अर्थात! संगीताताईच्या विचाराने हस्तमैथुन करण्याची ती काही माझी पहिली वेळ नव्हती. जसे मला सेक्स विषयी ज्ञान आणि उत्तेजना प्राप्त झाली तसे माझ्या लक्षात आले की माझी बहिण संगीताताई, सुंदर आहे. जरी मी तिला पुर्ण नागडी पाहिली नव्हती तरी मला कल्पना होती की कपड्याच्या आत ती किती आकर्षक आणि सेक्सी आहे. आणि तेव्हा पासूनच तिच्या नावाने मी हस्तमैथुन करायला लागलो.

रात्री झोपण्याआधी संगीताताईच्या आठवणीने हस्तमैथुन करताना मी कल्पना केली की कसे मला तिच्या रसरशीत ओठांचे चुंबन घ्यायचे आहे आणि तिची टरारून फुगलेली उन्नत छाती दाब दाब दाबून कसे मला त्यावरील निप्पल तोंडात घेवून चोखायचे आहे. तसेच माझा कडक लंड तिच्या घट्ट पुच्चीत घालून कसे मला तिला झव झव झवायचे आहे. तुम्हाला काय सांगु? त्या रात्री माझ्या मोठया बहिणीच्या आठवणीने मी दोन तीन वेळा हस्तमैथुन केले आणि प्रत्येक वेळी इतके पावरफूल विर्य सत्खलन झाले की आयुष्यात कधीही झाले नव्हते. फोटोमधील संगीताताईला पाहून मी एवढा उत्तेजीत झालो होतो की शेवटी मी ठरवले दिल्लीला जावुन प्रत्यक्षात तिला पहावे.आईला खूप आनंद झाला जेव्हा मी तिला सांगीतले की मी दिल्लीला जातो आणि संगीताताईला घेवून येतो महीनाभर आपल्याबरोबर रहाण्यासाठी. तिने लगेच संगीताताईला फोन करून सांगितले की मी येत आहे तिला न्यायला. तिलाही खूप आनंद झाला ते ऐकून. माझ्या सेक्सी बहिणीला बघण्यासाठी मी एवढा अधीर झालो होतो की मी दुसऱ्या दिवशी विमानाने दिल्लीला गेलो आणि काही तासातच तिच्या दरवाज्यात थडकलो. माझ्या सुंदर आणि सेक्सी बहिणीला प्रत्यक्षात बघण्याच्या कल्पनेने मी आधीच फार उत्तेजीत होतो आणि जेव्हा मी तिला प्रत्यक्षात पाहिले तेव्हा तर माझा लंड टाईटच झाला. तिच्या सानिध्यात असताना माझा लंड कडकच व्हायचा आणि ते कोणाच्याही नजरेस येवू नये यासाठी मला फार प्रयत्न करावे लागायचे.

मला वाटले की मी दुसऱ्याच दिवशी संगीताताईला घेवून विमानाने मुंबईला येईल पण माझी हवाच निघून गेली जेव्हा मला कळले की संगीताताईच्या सासरकडची लोक थोडी जुन्या वळणाची आहेत आणि जोपर्यंत कुटूंब प्रमुख म्हणजे तिच्या सासऱ्याची परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत ती माझ्याबरोबर येवू शकत नव्हती. आणि तिचा सासरा बाहेरगावी गेला होता आणि तो परत येईपर्यंत वाट पहाण्याशिवाय आमच्याकडे काही पर्याय नव्हता.

संगीताताईच्या घरी असताना माझ्या लक्षात आले की तिच्या सासरी ती थोडी दु:खीच होती. ती थोडी निस्तेज आणि दबावाखाली असल्यासारखी वाटायची. तिच्या घरात तिला अंगभर साडी घालून व डोक्यावर हातभर पदर घेवून रहावे लागत असे. त्यामुळे तिच्या मादक आणि भरीव शरीराचे दर्शन तर दूरच साधा तिचा चेहरा पुर्णपणे नजरेस पडत नव्हता त्या हातभर पदराआडून. बरे साडीही काही तलम किंवा पारदर्शक नाही की त्यातून थोडेफार अंगप्रदर्शन होईल. तिची सासू तिला कधी तिच्या मनाप्रमाणे घराबाहेर जावून देत नव्हती की तिला साडी शिवाय इतर कोठलेही ड्रेसेस घालून देत नव्हती. दिवसातील बराच वेळ संगीताताईला तिच्या सासूबरोबर घरकामात घालावा लागे व इतर वेळी तिच्या रूममध्ये बसून रहावे लागे.

त्यामुळे माझ्याबरोबर माहेरी जाणे म्हणजे संगीताताईला ’तुरुंगातून सुटका’ झाल्यासारखे वाटणे सहाजिकच होते त्यामुळे ती फार उत्साहीत होती. पण तिच्या सासऱ्याच्या परवानगीशिवाय ते लवकर शक्य होत नव्हते म्हणून ती उदास व्हायची तर कधी कधी रडायची सुद्धा. मलाही तिची अवस्था बघून फार वाईट वाटायचे आणि रागही यायचा तिच्या सासरकडच्या लोकांचा. म्हणून मलाही शक्य तेवढ्या लवकर संगीताताईला तेथून घेवून जायचे होते.

शेवटी एकदाचा तिचा सासरा आला आणि जसा मला चान्स मिळाला तसे मी त्यांच्याशी बोललो. मी काकुळतीने त्यांना सांगीतले की कसे आमच्या कुटुंबाला गेल्या दोन वर्षात संगीताताईची कमतरता भासत आहे व अगदी गयावया करत मी त्यांच्याकडे संगीताताईला एक महिन्यासाठी घेवून जाण्याची परवानगी मागितली. माझ्या बोलण्याचा परिणाम त्यांच्यावर झाला आणि त्यांनी परवानगी दिली तिला, पण फक्त पंधरा वीस दिवस माहेरी रहाण्याची. अर्थात! आम्हाला काही दुसरा पर्याय नव्हता त्यांचे म्हणणे ऎकल्याशिवाय. माझे परतीचे विमानाचे तिकीट तर वायाच गेले होते त्यामुळे आम्ही ट्रेनचे तिकीट बूक केले.दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही निघालो. त्यांच्या घरच्या कारने, त्यांच्या ड्रायव्हरबरोबर आम्ही रेल्वे स्टेशनवर आलो. ट्रेन प्लॅटफार्मला लागलेलीच होती. आमचे रिझर्वेशन असलेला फर्स्ट क्लासचा डबा आम्ही शोधला आणि त्यात चढलो. आमचा कंपार्टमेन्ट टॉयलेट आणि दरवाज्याच्या बाजुला होता. शेवटचा कंपार्टमेन्ट असल्यामुळे तो छोटा होता, साधारणत: ५ फूट रूंद आणि ७ फूट लांब असावा. एका बाजूला खाली एक लांब सीट आणि वर एक लांब बर्थ होता. एका बाजूला लहान खिडकी आणि विरूद्ध बाजूला कंपार्टमेन्टचा दरवाजा होता. कंपार्टमेन्टचा फ्लोअर अस्वच्छ असल्यामुळे ड्रायव्हरने आमच्या बॅगा धडाधड वरच्या बर्थवर ठेवल्या ज्याने तो बर्थ भरून गेला. त्यामुळे खालची एकमेव सीट मला आणि संगीताताईला शेअर करावी लागणार होती.

ट्रेनची शिट्टी वाजली आणि ड्रायव्हर खाली उतरला. जशी ट्रेन हलली आणि ड्रायव्हर निघून गेला तशी संगीताताई ताडकन उठली. तिच्या चेहऱ्यावर हास्याची कळी उमलली. आनंदाने गाणे गुणगुणत, दोन्ही हात पसरवून, लचकदार आळोखे पिळोखे देत तिने आळस झटकला.

"सागर! सगळ्यात पहिले मला हे कपडे बदलू दे." संगीताताईने उत्साही स्वरात म्हटले.

"ठिक आहे, संगीताताई! तु कपडे बदल मी टॉयलेटला जावून येतो. दरवाजा आतून लॉक कर मी बाहेरच उभा राहीन. तुझे झाले की तू दरवाजा उघड" मी तिला म्हटले."ओ. के.! माय डियर ब्रदर!" तिने लाडात म्हटले.


संगीताताईच्या आवाजाचा टोनच बदलून गेला होता. घरून निघून ट्रेनमध्ये बसेपर्यंत संगीताताई एकदम शांत होती. ती काही बोलत नव्हती की चेहऱ्यावर काही हावभाव दाखवत नव्हती. माझ्या लक्षात आले होते की त्यांचा ड्रायव्हर असल्यामुळे ती शांत होती. आणि आता जसे काही ती बंधनातून मुक्त झाली होती. मी टॉयलेटला जावून आलो आणि कंपार्टमेन्टच्या दरवाज्याबाहेर येवून उभा राहिलो. थोड्या वेळाने संगीताताईने दरवाजा उघडला. मी आत आलो आणि दरवाजा लॉक केला. वळून जसे मी संगीताताईला पाहिले तसा मी अवाकच झालो. मी आश्चर्याने आणि स्तब्धपणे माझ्या समोर उभी राहून लिपस्टीक लावणाऱ्या संगीताताईला पाहू लागलो.

संगीताताईने साडी बदलून एक टाईट फिटींगचा सलवार कमीज घातला होता. तो शिफॉनचा थोडा पारदर्शकच ड्रेस होता आणि तोही क्रिम कलरचा. काकूबाईसारखी साडी घालणारी तिची लाजलज्जा आणि शरम जणू उडूनच गेली होती. आता ती अतिशय मादक अशी झवण्यासारखी फटाकडा माल वाटत होती. तिने तिचे लांब काळे केस मोकळे सोडले होते. चेहऱ्यावर तिने बऱ्यापैकी मेक अप केला होता. आणि गडद लाल रंगाची लिपस्टीक ती ओठांना लावत होती. तिचे ते लाल ओठ जणू टपोऱ्या आणि रसरशीत चेरीसारखे भासत होते.

अर्थात! संगीताताई पहिल्यासारखी सडपातळ राहिली नव्हती. थोडीफार चरबी तिच्या अंगावर चढली होती, पण योग्य ठिकाणी! आणि सगळ्यात जास्त जर कोठे ती चढली होती तर तिच्या छातीच्या उभारांवर. तिची छाती आता बरीच मोठी आणि भरगच्च वाटत होती. पुर्वीच्या भरीव सफरचंदाच्या आकारासारखे तिचे छातीचे दोन्ही उभार आता मोठ्या नारळासारखे झाले होते. तिच्या त्या पारदर्शक ड्रेस मधून तिची फूलांची डिजाईन असलेली ब्रेसीयर स्पष्ट दिसत होती. आणि त्या ब्रेसीयरचे इलास्टीक नक्कीच चांगल्या प्रतीचे असावे कारण तिच्या ओथंबून जाणाऱ्या छातीच्या उभारावरून तिच्या कमीजचा कपडा इतका ताणला गेला होता की असे वाटत होते की कधीही तो फाटेल. कमीजच्या शिलाईचे टाके नी टाके ताणले गेलेले दिसत होते.

आणि त्यात कमी होती की काय जणू पण तिचा कमीजचा गळा इतका खोलगट होता की त्यातून तिचे छातीचे उभार बऱ्यापैकी फुगून बाहेर दिसत होते. अगदी नाईलाजस्तव माझे डोळे संगीताताईच्या छातीवरून खाली सरकले. तिचे अजूनही सपाट असलेले गोरे गोरे पोट आणि खोलगट नाभी त्या पारदर्शक कमीजमधून दिसत होती. खाली तिने टाईट सलवार घातला होता. आणि तिने घातलेल्या हाय हिल्सच्या सँडलमुळे ती माझ्या पेक्षाही उंच वाटत होती.मला आठवत नाही की किती वेळ मी माझ्या बहिणीला कामूक नजरेने न्याहाळत होतो. कदाचित फक्त काही सेकंदच झाले असावे पण माझ्यासाठी जणू काळच स्तब्ध झाला होता. माझा लंड अगदी टाईट झाला होता. माझा लंड इतका कडक झाला होता की माझ्या अंडरवेअरमध्ये मावत नव्हता व माझ्या पॅन्टवरून त्याचा फूगीरपणा स्पष्ट दिसत होता. असे वाटत होते की जणू माझ्या लंडावर माझा काही कंट्रोलच नव्हता. काय करणार तरी मी? माझा लंड, ज्या सडपातळ आणि सेक्सी शरीराच्या बहिणीची स्वप्न बघून टाईट व्हायचा त्याला प्रत्यक्षात आत्ताची ओथंबून जाणारी बहिणीची जवानी दिसली मग त्यावर कंट्रोल राहीलच कसा?माझ्या पॅन्टीतील फुगीरपणा संगीताताईच्या लक्षात येवू नये म्हणून मी पटकन सीटवर बसलो पण मला माहित होते की तिच्या ते लक्षात आले असावे. ती मिश्कीलपणे हसत म्हणाली,"काय झाले तुला, सागर? तु असे पहात आहेस की जसे काही तु कधी मुलगीच बघितली नाहीस.""ह..? नाही...! म्हणजे मी बऱ्याच मुली बघितल्या आहेत पण तुझ्या एवढी सुंदर मुलगी बघितली नव्हती. मला वाटले नव्हते की तू एवढी सुंदर दिसतेस हल्ली." माझ्या तोंडातून कसेबसे हे वाक्य बाहेर पडले."अरे! माझी स्तुती करायची गरज नाही रे, सागर! मी काही सुंदर दिसण्यासाठी हे केले नाही. माझ्या सासरी मला असले ड्रेस घालायला मिळत नाही म्हणून मी घातला आहे. तुझ्या जीजूने हा ड्रेस मला गेल्या वर्षी घेतला होता पण मला तो घालायलाच मिळाला नव्हता. हा! आता तो टाईट झाला आहे थोडा. पण काय करणार मी थोडी जाड झाली आहे ना आता. पण मला त्याचे काही वाटत नाही! मी खूप खूष आहे की मी माझ्या लाडक्या भावाबरोबर माझ्या घरी जात आहे."असे म्हणत तिने बोटाच्या चिमटीत माझा गाल धरून ओढला. मी लहान असताना संगीताताई नेहमी माझा गाल तसा बोटाच्या चिमटीत धरून ओढायची आणि मला ते कधीही आवडायचे नाही. आताही थोड्या त्रासिकपणे मी तिला म्हटले,"तुला माहित आहे का, संगीताताई? तुझा भाऊ आता काही लहान राहिला नाही. आणि त्याला आता बहिणीने असे गालाला धरून ओढलेले आवडत नाही.""नो! माय डियर ब्रदर! तु अजूनही माझा लहान भाऊ आहेस, ज्याला मोठ्या बहिणीची प्रेमळ मिठी आवडते आणि माझ्यासाठी तु नेहमीच लहानच रहाणार आहेस!"मी क्षणात विचार केला की त्याक्षणी जर संगीताताईने मला प्रेमळ मिठी मारली तर काय होईल. तिच्या त्या उन्नत भरीव उरोजांचा स्पर्श मला झाला आणि माझ्या प्रमाणाच्या बाहेर कडक होत असलेल्या लंडाचा स्पर्श जर तिला जाणवला तर नक्कीच धर्म-संकट ओढवेन हे मी लगेच ओळखले. ते टाळण्यासाठी मी पटकन उठलो व तिला म्हटले की मी बाहेर जावून काहीतरी थंड पेय घेवून येतो. त्या दिवशी प्रचंड गरम होत होते. जवळ जवळ ४० डिग्री टेंपरेचर असावे बाहेर. हवा वाहत होती पण तीही गरम. मला प्रचंड घाम येत होता.मी पॅन्ट्री कारमध्ये जावून पेप्सी घेतला आमच्यासाठी आणि साधारण दहा मिनीटांनी परत आलो. संगीताताई खिडकीजवळ बसून फिल्मफेअर मॅगझीन वाचत होती. मी तिला पेप्सी दिला आणि सीटवर अश्या तऱ्हेने बसलो की मला तिचे निरीक्षण करता येईल. संगीताताईलाही घाम येत होता. त्यामुळे तिचा तो पारदर्शक सिफानचा कमीज तिच्या अंगाला चिकटला होता. ते पाहून माझा लंड पुन्हा कडक व्हायला लागला आणि थंड पेप्सीही त्याला शांत करू शकत नव्हता. म्हणून मी संगीताताईबरोबर गप्पा मारायला सुरूवात केली. आई, बाबा, माझा स्टडी वगैरे विषयावर गप्पा झाल्यानंतर आमचा विषय हिंदी सिनेमावर आला. तिने मला विचारले,"सागर, तु हिंदी सिनेमा बघतोस की नाही हल्ली?""बघतो ना, ताई! पण फक्त खास खासच.""म्हणजे?""म्हणजे फक्त चांगल्या डायरेक्टरचे." मी म्हटले."ओह आय सी! मग कोणती नटी तुला आवडते खूप?" तिने मिश्कीलपणे विचारले."तसे म्हटले तर सगळ्याच आवडतात. पण मला ऐश्वर्या खूप आवडते. आणि सुश्मीता पण. आणि करीना सुद्धा.""ओह! तर तुला ऐश्वर्या, सुश्मीता आणि करीना खूप आवडते हां!... का रे?... त्या सेक्सी दिसतात म्हणून?"संगीताताईने लाडात हसत विचारले. त्याने मला थोडे लाजल्यासारखे झाले पण तरीही मी म्हटले,"ऑफकोर्स! सुश्मीता सुंदर आहे सेक्सी म्हणण्यापेक्षा. ऐश्वर्या सुंदर आहे आणि सेक्सीही आहे. पण करीना कपूर... एकदम फटाकडी! पुर्णपणे सेक्सी आहे!"खरे सांगायचे तर संगीताताई दिसायला करीना कपूरसारखी आहे. दोघींमध्ये खूप साम्य आहे. फक्त संगीताताई थोडी उंच असेल व शरीराने तिच्यापेक्षा थोडी हेल्दी असेल. आणि हो! संगीताताईच्या छातीचे उभार नक्कीच करीनापेक्षा डबल असावे. पण अगदी बहिणी वाटाव्या एवढे दोघींमध्ये साम्य आहे. आमच्या ओळखीचे बरेच जण तसे म्हणायचे सुद्धा. त्यामुळे करीना कपूरबद्दल मी तसे म्हटल्यानंतर संगीताताईला मजा वाटली आणि तिने म्हटले,"हे सागर! तुला माहीत आहे ना सगळे म्हणतात की करीना आणि माझ्यात बरेच साम्य आहे. कदाचित मी तिच्याएवढी सुंदर नसावी पण तरीही आमच्यात बरेच साम्य आहे.""खरे सांगू का संगीताताई? तु करीना सारखी दिसतेस पण तु तिच्यापेक्षाही सुंदर आहेस. तु जर सिनेमात काम करायला लागलीस तर करीनाची छुट्टी करून टाकशील.""वाऊ....! होल्ड ईट, ब्रदर! उगाच मला हरभऱ्याच्या झाडावर चढवू नकोस," संगीताताईने हसून म्हटले, "फक्त एकच सांग मला. आत्ताच तु म्हटले की करीना एकदम फटाकडी आणि सेक्सी दिसते. आणि मी तिच्यापेक्षा सुंदर आहे. मग मी सुद्धा फटाकडी वाटते का? तुझी बहिणही सेक्सी दिसते का?"संगीताताईच्या त्या प्रश्नाने मी स्तब्ध झालो. तिला काय उत्तर द्यावे हे मला कळेना. शेवटी कसेबसे मनातील खरे विचार माझ्या तोंडातून बाहेर पडले,"खरे सांगायचे तर तुझ्या एवढी आकर्षक मुलगी मी अजूनपर्यंत पाहिली नाही. तु करीना, ऐश्वर्या पेक्षाही जास्त सेक्सी दिसतेस. जर तुला कळले असते की तु किती आकर्षक आणि सेक्सी दिसतेस तर तुला असा एका मुलाबरोबर एकट्याने प्रवास करताना भिती वाटली असती... जरी तो मुलगा तुझा भाऊ असला तरीही..."त्यावर संगीताताई जोरजोराने हसायला लागली आणि एवढेच म्हणाली, "ओह! खरच सागर? पण मला नाही हां भिती वाटत तुझ्याबरोबर एकट्याने प्रवास करायची. शेवटी तु माझा भाऊ आहेस.... लाडका लहान भाऊ!"असे म्हणत ती हसत राहिली. मला पण हसू आले तिला हसताना बघून. मग थोडा वेळा आम्ही शांतच बसलो होतो."शीईई...! काय गरम होत आहे येथे. मला ना झोप येत आहे. मी ना थोडा वेळ पडते हां, सागर." थोड्या वेळाने संगीताताईने म्हटले."ठिक आहे, ताई! पण तु कशी झोपणार? येथे तर एकच सीट आहे.""अरे त्यात काय एवढे! तु खिडकीजवळ बस. मी राहिलेल्या जागेत झोपेन."असे म्हणत ती उठली. मीही उठलो आणि खिडकीजवळ बसलो. राहिलेल्या जागेचा अंदाज घेतल्यावर माझ्या लक्षात आले की संगीताताईला तेवढी जागा पुरणार नाही. म्हणून मी म्हटले,


"पुरेल का एवढी जागा तुला झोपण्यासाठी, संगीताताई?""न पुरायला काय झाले! हे असे मी डोके तुझ्या मांडीवर ठेवून झोपले की आरामात पुरेल मला ही जागा"असे म्हणत मला काही बोलायचा चान्स न देता संगीताताई तिचे डोके माझ्या मांडीवर ठेवून ती त्या सीटवर झोपली.आता माझी अवस्था कठीण होती. एकतर माझा लंड आधीच कडक झाला होता आणि त्यात संगीताताईचे डोके त्याच्या जवळ माझ्या मांडीवर होते. बरे तिच्या केसांचा रेशमासारखा स्पर्श, तिच्या अंगाचा माझ्या मांडीला होणारा स्पर्श, तसेच माझ्या नजरेच्या निव्वळ एक फूटावर तिचे पुष्ट आणि भरदार उरोज तिच्या श्वासाच्या लयबद्ध चालीवर वर खाली होत होते. तिचा आधीच पारदर्शक असलेला कमीज घामाने भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि तिच्या अवयवाचे पुर्ण दर्शन घडवत होता. असे वाटत होते की तिने फक्त ब्रेसीयर घातली आहे.हे सगळे कमी होते की काय म्हणून माझ्या अगदी कडक झालेल्या लंडाने एक आचका दिला! आणि त्याला इतरत्र जायला जागा मिळाली नाही म्हणून तो माझ्या अंडरवेअरमधून बाहेर आला तो नेमका संगीताताईच्या डोक्याच्या दिशेने. अक्षरश: तिच्या डोक्याला माझ्या लंडाचा स्पर्श होत होता आणि माझ्या पॅन्टीचा कपडा फक्त तिचे डोके आणि माझ्या लंडामध्ये होता. तिला ते कळत होते की नाही देव जाणे पण जसा माझा लंड आचके द्यायचा तसा तो तिच्या डोक्याला लागायचा.मी झोपलेल्या संगीताताईचे निरीक्षण करत होतो. तिच्या गळ्यावर, खांद्यावर तसेच छातीच्या उघड्या उभारांवर घामाचे थेंब जमा होत होते आणि नंतर वहात होते. तिची काया एवढी गोरी गोरी होती की तिच्या छातीच्या उभारावर आतील निळ्या हिरव्या नसा स्पष्ट दिसत होत्या. ते सगळे बघून मला इच्छा होत होती की तसेच खाली वाकून संगीताताईच्या छातीच्या उभारांमधील घळीमध्ये तोंड खूपसावे आणि तिचा कमीज टरकन फाडून टाकावा. पण मला कसेबसे तसले रानटी विचार आवरावे लागत होते. ती घामाने भिजत चालली होती आणि तिच्या घामाचा गंध वाढतच चालला होता.काय असेल ते असो पण स्त्रीयांच्या घामाचा गंध काही वेगळाच असतो, कोठल्याही परफ्यूमपेक्षा वेगळा पण सुगंधीत असतो. आणि माझ्या सेक्सी बहिणीच्या घामाचा गंध तर एकदम नशीला होता. थोडासा खारट वास असलेला तिच्या घामाचा गंध मला वेगळीच झिंग आणत होता. त्यात आणि तिने तिचा माझ्या शरीराकडील हात वर केला आणि कोपरात दुमडून मूठ तिच्या डोक्यावर ठेवली आणि कोपर माझ्या पोटावर विसावले. तिच्या या नवीन पोजीशनने काम आणखीनच खराब केले. तिच्या पारदर्शक कमीजमधून तिची घामाने भिजलेली काख स्पष्ट दिसत होती.नार्मली! काखेत घाम जास्त येतो आणि त्या घामाचा वास उग्र असतो. आणि संगीताताईच्या घामाचा तो गंध तिच्या काखेतूनच येत होता. संगीताताईच्या काखेत मला काळे केस दिसले आणि ते पाहून मला आश्चर्य वाटले. काखेत केस असणे हे मला नेहमी आवडायचे. आणि इस्पेशली! बायकांच्या काखेत केस असणे म्हणजे इतके शृंगारीक वाटते की त्याने कामोत्तेजना वाढते. पण आजकालच्या मुलींना ते पटत नाही म्हणून त्या काखेत केस ठेवत नाहीत. पण माझी बहिण काखेत केस ठेवते हे कळल्यावर मी खूप खूष झालो. माझा लंड आणखीनच टाईट झाला!शेवटी मला रहावले नाही. माझे तोंड खाली वाकवून मी माझे नाक शक्य तेवढे संगीतताईच्या काखेजवळ नेले. ओह गॉड! मी वर्णनच करू शकत नाही माझ्या बहिणीच्या त्या घामाने भिजलेल्या केसाळ काखेचा वास केवढा शृंगारिक, नशीला आणि कामोत्तेजीत करणारा होता. त्याक्षणी जर जगातील अतीसुंदर मुलीने मला तिची पुच्ची किंवा छातीच्या उभारावरील टपोरा निप्पल चाटायला दिला असता तर मी तिला नाही म्हटले असते व माझ्या बहिणीची काख आनंदाने चाटली असती.मी खूप उत्तेजीत झालो होतो. माझा लंडही लिमीटच्या बाहेर कडक झाला होता व असे वाटत होते की कधीही टपाटप गळायला लागेल. संगीताताईच्या काखेला आणि छातीच्या उभारांना स्पर्श करण्याची इच्छा मी रोखू शकलो नाही. जसा मी माझा हात उचलला आणि तिच्या छातीच्या उभारांवर ठेवणार, तेवढ्यात संगीताताईने डोळे उघडले.मी हात तसाच वर नेऊन माझ्या केसांवर फिरवला जसे काही मी केसांवरून हात फिरवण्यासाठीच तो उचलला होता."किती वेळ झाला मी झोपले आहे? शीईई! काय गरम होत आहे... घामाने मी पुर्ण ओलीचिंब झाली आहे... मला हा कमीज बदलायलाच हवा" असे म्हणत संगीताताई उठली.तिने मला तिची बॅग वरून काढून द्यायला सांगितली. मी बॅग काढून दिली. जेव्हा ती बॅगेची चावी तिच्या पर्समध्ये बघायला गेली तेव्हा तिला ती मिळाली नाही. तिने बरेच शोधले पण चावी मिळाली नाही. मी संगीताताईला विचारले की चावी तिने शेवटी कधी काढली होती. ती म्हणाली जेव्हा तिने साडी बदलली तेव्हा त्याच चावीने तिने बॅग उघडली होती. नंतर साडी वगैरे आत ठेवून तिने बॅग लॉक केली आणि चावी पर्समध्ये ठेवून पर्स सीटच्या कोपऱ्यात ठेवली होती.मी म्हटले मी खाली पहातो कदाचीत सीटखाली पडली असावी. मी खाली वाकून सीटखाली डोकावू लागलो. जमीनीवर थोडा कचरा पडला होता पण चावी कोठे दिसत नव्हती. मी सीटखाली थोडा आत शिरलो आणि चावी बघू लागलो. अचानक माझी नजर वर गेली. सीटच्या खालच्या बाजूने कोपऱ्यात मला चावी लटकताना दिसली.मी क्षणार्धात विचार केला. जर मी चावी काढली आणि संगीताताईला दिली तर ती बॅग उघडेन आणि ड्रेस बदलेन. मग मला तिच्या मादक शरीराचे दर्शन नवीन ड्रेसमधून कदाचित मिळणार नाही. माझे अंर्तमन मला सांगू लागले की चावी आत्ता काढू नकोस त्याने तुझा फायदा होईल. नंतर अगदीच गरज भासली तर पुन्हा एकदा नीट शोधल्याचे नाटक करत चावी बाहेर काढू पण सध्या नको. मग मी चावी नाही मिळाली असे म्हणत उठलो. आम्ही दोघेही पुन्हा सीटवर बसलो."आता रे काय करायचे, सागर? मी तर गरमीने आणि घामाने भिजून चालले आहे." संगीताताईने त्रासिक स्वरात म्हटले."मी तरी काय सांगू, संगीताताई? मला कल्पना नव्हती की ट्रेनमध्ये एवढे गरम होईल. नाहीतर मी एअर कंडीशन कंपार्टमेंटमध्ये सीट बूक केली असती."मी खेद व्यक्त करत म्हटले... पण मनातून मला उकळ्या फूटत होत्या की बरे झाले मी या सीटचे बूकींग केले... नाहीतर मला माझ्या बहिणीची ही घामाने भिजलेली जवानी बघायलाच मिळाली नसती."हश्श...! मला वाटते मला असेच एका ड्रेसवर शेवटपर्यंत प्रवास करावा लागणार... नेव्हर माईंड!" संगीताताईने हताशपणे म्हटले, "मला कळत नाही ट्रेनमध्ये हे लोक असा फॅन का लावतात ज्याची हवाच लागत नाही."तिचे शेवटचे वाक्य ऐकून मला काहितरी आठवले!"ताई! तूला तो ’फॅन’चा जोक माहीत आहे का?" मी तिला विचारले.

"कोठला रे, सागर? नाही माहीत मला.""तो ग! एक फेमस नटी असते आणि ती शुटींग करत असते. ती तिच्या खुर्चीवर बसलेली असते आणि आजुबाजूला काही स्पॉटबॉय उभे असतात. गरमीने ती बेजार झालेली असते आणि म्हणते, "काय गरम होत आहे! असे वाटते सगळे कपडे काढावे आणि एका फॅनखाली झोपावे!" एक स्पॉटबॉय पटकन तिच्या समोर येतो आणि म्हणतो, "मॅडम! मी पहिल्यापासून तुमचा फॅन आहे!"हा जोक ऐकून संगीताताई खदखदून हसायला लागली. मीही हसायला लागलो."या जोकमधील स्पॉटबॉयप्रमाणे, संगीताताई! मी पण तुझा फॅन आहे. आय मीन! जर मी सीलिंग फॅन असलो असतो तर तुझ्या डोक्यावर लटकून तुला थंड वारा घातला असता मी."माझ्या या बोलण्याची संगीताताईला मजा वाटली आणि ती हसतच राहिली. पण जोकमधील स्पॉटबॉयप्रमाणे मलाही संगीताताईच्या खाली झोपायची इच्छा होती!"जोक अपार्ट, संगीताताई! पण खरच! पाहिजे तर मी तूला पेपरने वारा घालतो" मी हसत तिला म्हटले."ओह! सो नाईस ऑफ यू, सागर! पण त्याची गरज नाही रे," तिने हसत म्हटले, "कमीत कमी मी ही नायलॉनची ब्रेसीयर तरी काढून टाकते. माझ्या घामोजलेल्या अंगाला ती नूसती चावत आहे."माझ्या जोकने वातावरण थोडे हलके केले होते आणि संगीताताईही थोडी फ्री झाली होती. मला वाटले की ती मला बाहेर जायला सांगेन जर तिला ब्रेसीयर काढायची असेल तर पण तिने लाडीकपणे म्हटले,"सागर, माय लिटिल ब्रदर! मी येथेच ब्रेसीयर काढते. फक्त मी सांगेपर्यंत माझ्याकडे बघू नकोस. तुझे डोळे बंद केलेस तर बरे होईल. जास्त वेळ नाही लागणार त्याला."मी प्रामाणिकपणे डोळे बंद केले! पण संगीताताईच्या हालचालीचा कानोसा घेत बंद डोळ्याने मी कल्पना करत होतो की कसा तिने ड्रेस काढून ब्रेसीयर काढली असावी आणि नंतर पुन्हा कसा तिने ड्रेस घातला असावा."ओके, सागर! आता तु डोळे उघडू शकतो." तिने थोड्यावेळाने म्हटले आणि मी डोळे उघडून समोर बघितले.ओह गॉड! आणि मी मला काय दिसावे...?संगीताताईची फ्लॉवरी ब्रेसीयर तिच्या छातीवरून गायब झाली होती. तिचे गोरे गोरे उन्नत उरोज त्या पारदर्शक, थोड्या ओल्या शिफॉनच्या कमीजमधून स्पष्ट दिसत होते. ब्रेसीयरच्या बंधनातून मुक्त झालेले तिच्या छातीचे उभार ओघळलेले न वाटता अगदी भरदार दिसत होते. गोऱ्या गोऱ्या छातीच्या उभाराच्या मध्यावर गडद चॉकलेटी रंगाचा अरोला त्या ड्रेसमधून स्पष्ट दिसत होता. तिची स्तनाग्रे ताठ झाली होती आणि उठून दिसत होती.माझ्या बहिणीच्या पुष्ट उरोजाचे ते अर्धनग्न दर्शन पाहून मी पुरता पेटलो! असे वाटायला लागले की माझा कडक लंड कोठल्याही क्षणी टपाटपा गळायला लागेल. त्याक्षणी माझा लंड बाहेर काढून जोर जोराने मूठ मारावी आणि माझ्या वीर्याची पिचकारी माझ्या बहिणीच्या त्या उफाड्या छातीवर उडवावी असे मला वाटायला लागले. पण मला तसे करता येत नव्हते.आणि इकडे संगीताताईला कल्पनाही नव्हती की तिच्या जवळ जवळ नग्न दिसणाऱ्या शरीराचा माझ्यावर काय परिणाम होत होता. आता खरोखरच तिला कल्पना होती की नाही ते देव जाणे? पण कमीत कमी ती तसे भासवत होती. तिने माझ्या चेहऱ्याकडे पाहिले. माझ्या चेहऱ्यावरील घाम पाहून बहूधा, तिने म्हटले, "तुलाही केवढा घाम आला आहे, सागर. तु हा घामाने भिजलेला शर्ट का नाही काढून टाकत? तूला बरे वाटेल त्याने."संगीताताईचे म्हणणे मला पटले. मलाही वाटत होते की तो घामाने भिजलेला शर्ट काढून फेकावा पण मला वाटले की ती काय म्हणेल. पण आता तिनेच तसे सांगितल्यावर मी पटकन शर्ट काढून टाकला. माझी थोडीफार प्रमाणबद्ध बाडी बघून संगीताताईचे डोळे चमकले. ती म्हणाली,"चांगला शेप आहे हा तुझ्या बाडीचा, सागर! व्यायाम करतोस वाटत नेहमी तू? दॅट्स गूड! मला आवडतात व्यायाम करणारी लोक. चल! मी अजून थोडावेळ झोपते पहिल्यासारखी."नंतर मी पहिल्यासारखा खिडकी जवळ बसलो आणि संगीताताई माझ्या मांडीवर डोके ठेवून पुन्हा झोपली. थोड्यावेळात तिला झोप लागली आणि मी तिचे पुन्हा वासनेने भरलेल्या डोळ्याने निरिक्षण करू लागलो. मघाशी जेव्हा तिने ब्रेसीयर काढल्यानंतर मी तिला बघू लागलो तेव्हा ती माझ्याकडे बघत असताना, मला तिच्या ओल्या कमीजमधून दिसणाऱ्या भरगच्च स्तनांचे नीट निरिक्षण करता आले नाही. पण आता ती झोपलेली असताना, माझ्या डोळ्यासमोर फक्त एका फुटांवर असलेल्या तिच्या पुष्ट स्तनाचे मी मनसोक्तपणे नेत्रसूख घेत होतो. ब्रेसीयर काढलेली असल्यामुळे आता तर संगीताताईचे पुर्ण छातीचे उभार त्या ओल्या कमीजमधून दिसत होते. आणि काही कमी होती की काय कोण जाणे पण तिची ताठ झालेली स्तनाग्रे ड्रेस मटेरीयल मधून स्पष्टपणे उभी राहिलेली दिसत होती. आणि तिची केसांनी भरलेली काख! अजुनही त्याचा उग्र गंध स्पष्टपणे जाणवत होता.काखेतील केसांबद्दल बोलायचे म्हणजे माझ्या काखेतही भरपूर केस होते. नार्मली मीसुद्धा काखेतील केस काढत नाही. त्यामुळे मी उघडा असलो की ते केस माझ्या बगलेतून बाहेर येतात. आणि मला घाम आलेला असेल तर माझ्या काखेतून पण घामाचा गंध येतो. तसे मी माझी काख अंघोळ करताना चांगली साबणाने धुतो पण गेल्या दोन तीन दिवसात मला ती व्यवस्थित धुता आली नव्हती. आणि म्हणून माझ्या काखेतूनही घामाचा गंध येत होता. आणि मी शर्ट काढलेला असल्यामुळे तर तो जास्तच जाणवत होता. मला थोडी काळजी वाटायला लागली की माझ्या घामाच्या वासाची संगीताताईला किळस तर वाटणार नाही? त्यामुळे कदाचीत ती उठून माझ्यापासून दूर तर बसणार नाही ना?पण मला खात्री होती की संगीताताई झोपेत होती व तिला घामाच्या वासाची कल्पना नव्हती. खरे म्हणजे माझ्या काखेतून घामाचा वास उग्रच येत होता पण संगीताताईच्या घामाचा वास माझ्या घामापेक्षा काही कमी नव्हता. तिच्या घामाचा वास मला वेडापिसा करत होता. असे वाटत होते की संगीताताईचे पुर्ण शरीर चाटावे व त्यावरील नशीला घाम जीभेने चाटून घ्यावा. माझ्या कडक लंडामधून विर्याचे पाणि आधीच गळू लागले होते व त्याने माझी पॅन्ट ओली झालेली मला जाणवत होती.पण माझा त्यावर ताबा नव्हता. हे सगळे मी पाहिलेल्या कोठल्याही कामूक स्वप्नापेक्षा वेगळेच होते. माझी सेक्सी बहिण, जीच्याविषयी माझ्या मनात बऱ्याच काळापासून कामवासना होती, ती माझ्या मांडीवर डोके ठेवून झोपली होती व तिचे जवळ जवळ नग्न छातीचे उभार आणि घामाने भिजलेली केसाळ काख माझ्या डोळ्या आणि जीभेपासून काही इंचावरच होती. मी स्वप्नातही अशी कल्पना केली नव्हती आणि हे येथे ते प्रत्यक्षात घडत होते. मी प्रार्थना करत होतो की अती उत्तेजनेने माझे विर्य सत्खलन होवू नये. तसे झाले तर मी ठार मेलो! कारण ते संगीताताईला कळणार. विर्याचा वास तिला कळणार आणि तिच्या लक्षात येणार की काय झाले ते. कदाचित ती माझा तिरस्कार करेल? तिच्या नजरेतून मी उतरून जाईल? अशा अनेक प्रश्नांनी मी धास्तावलो.इकडे संगीताताई झोपेत कुशीवर वळली, माझ्याकडे तोंड करून. डोके उचलून तिने पोजीशन अडजस्ट केली व रीलॅक्स झाली. या पोजीशनमध्ये तिचे ओठ माझ्या पोटाच्या साईडला स्पर्श करू लागले. तिच्या रसरशीत ओठांच्या मुलायम स्पर्शाने मी धुंद होत होतो. आपोआप माझे डोळे बंद होत होते. त्यातच मला माझ्या छाती आणि काखेमधल्या जागेत गुदगुल्या जाणवल्या. मी खाली पाहिले आणि हादरलो. घामाचे काही थेंब तेथून खाली वाहू लागले होते. आणि ज्या दिशेने ते खाली जात होते तेथेच संगीताताईचे ओठ माझ्या पोटाला स्पर्श करत होते.आता मी काय करू? माझ्या घामाचे थेंब असेच खाली ओघळले तर नक्कीच ते संगीताताईच्या ओठांवर पडणार होते आणि माझ्या काखेतल्या खारट घामाची चव तिला जाणवेल. त्याने माझ्या घामाच्या वासाचीही तिला कल्पना येईल. पण मी स्तब्ध झालो होतो व काही कळत नव्हते की काय करावे. अनायसे ते घामाचे थेंब खाली ओघळत असताना एकत्र आले आणि त्याची धार बनली व सरळ खाली वाहून संगीताताईच्या ओठांवर सांडली. जसे मला तिचे डोके हललेले जाणवले, मी घाबरून डोळे मिटून घेतले व तिच्या प्रतीक्रियेची वाट पाहू लागलो. पण काही घडले नाही म्हणून मी डोळे उघडून खाली पाहिले आणि आश्चर्यचकित झालो.


संगीताताई जागी झाली होती व माझ्याकडे बघून हसली. तसेच ती आपल्या ओठांवर जीभ फिरवत होती, अर्थात माझा घाम ती चाटत होती. ती मादकपणे हसली आणि म्हणाली,"वाऊ...सागर! मला वाटले नव्हते की तुझ्या घामाचा एवढा पुरुषी वास असेल ते. माय गॉड! तु नक्कीच मोठा झाला आहेस. आणि तुझ्या घामाची चवही वयात आलेल्या तरूणासारखी आहे. मला फार आवडली ती चव! मी तुझे अंग चाटू का, सागर? थांब! मी तुझ्या अंगावरचा घाम पुसून घेते. आय मीन! चाटून घेते."माझ्या उत्तराची संगीताताईने वाट पाहिली नाही कारण तिला उत्तर माहीत होते. तेव्हा तिने आपली जीभ बाहेर काढली आणि माझ्या पोटावर टेकवली व एका फटक्यात तिने घामाची ती धार चाटली. आणि मी स्वर्गात पोहचलो! आता ती माझ्या शरीरावरचा घाम चाटत चाटत वर सरकली. संगीताताईच्या जीभेचा प्रत्येक फटका मला तिला झवण्याच्या कल्पनेने उत्तेजीत करू लागला. नंतर ती माझ्या छातीवर वळली व तिच्या लांबसडक जीभेने माझा निप्पल चाटू लागली. ती माझा एक निप्पल जीभेने चाटत होती तर दुसरा तिच्या लांब नखाने कुरतडत होती. तसे करताना तिच्या तोंडातून उन्मादक स्वर बाहेर पडले,"ओह, सागर! तुझी चव किती सेक्सी आहे! खरे तर मी तुला खूप आधी चाटायला हवे होते. बरे! आता मला तुझी काख दाखव जी हा घाम सोडत आहे ती."मला आश्चर्याचा धक्का बसला की माझ्या घामाची व त्याच्या वासाची संगीताताईला किळस वाटली नाही. उलट तिला तो आवडला आणि ती अजून मागत होती. मला विश्वासच बसत नव्हता. त्या तंद्रीतच मी माझा उजवा हात वर केला व माझी केसाळ काख तिच्यासमोर उघडी केली. माझ्याकडे पाहून ती हसली व वाकली. प्रथम तिने आपले नाक माझ्या काखेवर ठेवले व दिर्घ श्वास घेत तिने माझ्या घामाचा वास घेतला. नंतर भराभर ती माझी घामोजलेली केसाळ काख जीभेने चाटू लागली. तिच्या जीभेने होणाऱ्या गुदगुल्यांनी मी कामोत्तेजीत होत होतो. त्या उत्तेजनेत मी दुसरा हातही वर केला वर दोन्ही हात माझ्या डोक्यामागे नेऊन त्यावर डोके टेकवले.आता माझ्या दोन्ही केसाळ काखा उघड्या झाल्या. तिच्या दुसऱ्या हाताच्या बोटाने ती माझ्या दुसऱ्या काखेतील केसांबरोबर खेळू लागली. काही मिनीटे माझी काख चाटल्यावर शेवटी संगीताताईने आपले डोके वर केले. माझ्याकडे बघत ती हसत होती व आपल्या ऒठांवर जीभ फिरवत होती. नंतर ती म्हणाली,"वाऊ...! किती टेस्टी असते केसाळ काखेच्या घामाची चव! मला खूप आवडते ती. तु कधी काखेतील केस काढत नाही रे, सागर?""काढतो! पण खुपच मोठी झाली तर." मी तिला म्हटले."काढत जावू नकोस कधी! मला आवडत नाही कोणी काखेतील केस काढले तर. आणि मुलांनी व पुरुषांनी तर कधीच काखेतील केस काढू नयेत. त्याशिवाय ते पुरुषच वाटत नाहीत. मला खूप आनंद झाला जेव्हा मला दिसले की तुझ्या काखेत भरपूर केस आहेत ते. आणि मला ते चाटायला पण खूप मजा वाटली." तिने उत्तेजीत स्वरात म्हटले. त्यावर मी एवढेच म्हणू शकलो,"मला पण मजा वाटली, ताई! की तुला काखेतील केस एवढे आवडतात ते. आणि मी नोटिस केले की तुझ्याही काखेत भरपूर केस आहेत ते."मला तसे बोलताना थोडे लाजल्यासारखे झाले कारण ती विचार करेल की मला कसे कळले तिच्याही काखेत केस आहेत ते. पण तिच्या घामाने ओल्या झालेल्या ड्रेस मधून ते स्पष्ट कळत होते आणि मी ते नोटिस केले असावे हे ती समजू शकते."ऑफकोर्स! माझ्या काखेत केस आहेत. मला खूप आवडतात काखेत केस ठेवायला." तिने पटकन उत्तर दिले.मी सहज तिच्या काखेकडे नजर टाकली व माझ्या ओठांवरून जीभ फिरवली. तिच्या ते लक्षात आले व ती हसली."सागर! तुला माझ्या काखेचा वास घ्यायला आवडेल?" संगीताताईने लाडीकपणे विचारले."आवडेल म्हणजे काय, ताई! अगदी आनंदाने मी वास घेईल. मी तुला विचारणारच होतो." मी पटकन उत्तर दिले."खरच? ओह लव्हली! मला वाटलेच की तुलाही माझ्यासारखी आवड असणार काखेतील केसांची. शेवटी आपले रक्त एकच आहे."असे म्हणत संगीताताईने आपला हात वर केला आणि तिची घामाने भिजलेली काख माझ्या तोंडाजवळ आणली. मी पटकन माझे नाक तिच्या काखेत खूपसले व दिर्घ श्वास घेतला. जसे मी माझी जीभ बाहेर काढून तिची घामोजलेली केसाळ काख तिच्या ड्रेसवरून चाटायला सुरुवात करणार तसे ती पाठी सरकली व हात खाली करून म्हणाली,"थांब, सागर! मी हा ड्रेस काढते. मग तु माझे काखेतील केस डायरेक्ट चाट. हे काही बरोबर नाही की मी तुझे केस डायरेक्ट चाटले व तुला माझ्या ड्रेसवरून मी चाटायला देते ते."तेव्हा तिने दोन्ही हातांनी तिच्या कमीजची कड पकडली आणि एका क्षणात तो ड्रेस काढून टाकला. आता संगीताताई माझ्या समोर प्रॅक्टीकली अर्धनग्न होवून बसली होती व तिच्या भरगच्च छातीचे उभार अभिमानाने माझ्याकडे बघत ताठ उभे होते.अर्थात! ते मला तिच्या भिजलेल्या पारदर्शक कमीजमधून दिसले होते. पण आता कमीज शिवाय ते जास्तच गोरे गोरे आणि भरीव वाटत होते. आणि तिची स्तनाग्रेही खुपच लांब आणि ताठर वाटत होती. मी तर संगीताताईच्या नग्न छातीकडे बघून गूंग झालो होतो व बावळटासारखा त्यांना निरखत होतो. मग माझ्या लक्षात आले की कंपार्टमेंटचा दरवाजा लॉक असला तरी खिडकी उघडी होती. मी पटकन उठून लोव्हरचे शटर खाली केले.स्वत:च्या सख्ख्या भावासमोर तसे उघड्या छातीने उभे रहाण्यात संगीताताईला काही वाटत नव्हते की ती लाजत नव्हती. जणू काही ती एकदम नॅचरल गोष्ट आहे अश्या आविर्भावात ती खाली सीटवर बसली वर दोन्ही हात वर करून तिने डोक्यामागे ठेवले. मला नजरेने तिने पुढच्या गोष्टीचे आमंत्रण दिले आणि मी तिच्या पुढे गुढगे टेकून बसलो व वाकून तिच्या केसाळ काखेवर माझे तोंड ठेवले. नंतर कुत्र्यासारखा लपक लपक मी संगीताताईच्या घामोजलेल्या केसाळ काखा आळीपाळीने चाटू लागलो. तिच्या घामाची चव कोठल्याही दारुपेक्षा कमी नशिली नव्हती. त्या पोजीशनमध्ये बसून माझ्या लाडक्या बहिणीची केसाळ काख चाटून माझा लंड आणखीनच कडक होत होता.अतीसुखाने संगीताताईने आपले डोळे बंद केले होते. बराच वेळ मी तिची काख चाटत होतो. शेवटी ती म्हणाली,"ओह, सागर! मला खूप आनंद होत आहे की तुला माझी केसाळ काख एवढी आवडली ते. तुझ्या जिजुंना त्याचे काहीही अप्रूफ वाटले नाही की त्यांनी अशी ती कधी चाटलीही नाही. मी आजपर्यंत याच क्षणाची वाट बघत होते की कोणाला तरी ते आवडेल.""ओह, ताई! तुझ्या काखेतील केसांची चव स्वर्गातील अमृतासारखी आहे. ते चाटायला मिळण्यासाठी मी काहिही करेल.""खरच, सागर?" संगीताताईने आनंदाने म्हटले, "तुला त्यासाठी काहिही करायची गरज नाही. जेव्हा तुला पाहिजे तेव्हा तु माझे केस चाटू शकतो. फक्त त्याआधी तु मला तुझे केस पहिले चाटायला द्यायचे. चल! येथे बस आता व मला तुझे काखेतले केस चाटू दे."असे म्हणत संगीताताईने मला हात धरून उठवले व सीटवर बसवले. मग ती माझ्या बाजुला बसली. नंतर माझा हात वर करत ती माझ्या काखेतील केस चाटू लागली. जीभेने केस चाटता चाटता ती तिचा हात माझ्या छातीवर फिरवत होती. मध्येच ती हात माझ्या पोटावर आणत असे व पुन्हा वर नेत असे तर कधी ती माझ्या दुसऱ्या बगलेत हात नेऊन तेथील केसांशी खेळत असे. माझ्या बहिणीच्या हाताच्या स्पर्शाने मी कामोत्तेजीत होत होतो. माझा कडक होत चाललेला लंड माझ्या पॅन्टवरून स्पष्ट दिसत होता. संगीताताईच्या ते नक्कीच लक्षात येणार होते. पण मला आता त्याची पर्वा नव्हती. उलट तिच्या ते लक्षात यावे अशी मी प्रार्थना करत होतो. म्हणून माझ्या पॅन्टीचा फुगीरपणा लपवण्याचा मी अजिबात प्रयत्न करत नव्हतो.मध्येच एकदा माझ्या पोटावरून हात फिरवताना संगीताताईचा हात खाली सरकला व माझ्या लंडाला त्याचा स्पर्श झाला. मला जसे इलेक्ट्रीक करंट लागल्यासारखे झाले व अतीसुखाने मी माझे डोळे बंद केले. तिचा हात पुन्हा वर पोटावर गेला व काही क्षणात पुन्हा खाली सरकून माझ्या लंडावर स्थिरावला. मी हळूच डोळे उघडले व तिच्याकडे बघितले. संगीताताई माझ्याकडे मिश्कीलपणे हसत बघत होती. तिचा हात हळु हळू माझ्या लंडावर फिरू लागला. माझा कडक लंड पॅन्टीवरून चाचपत त्याच्या आकाराचा ती अंदाज घेत म्हणाली,"ओह.. सागर! तु बराच उत्तेजीत झाला आहेस वाटते?""ह...? नाही.... त..ताई!" मला जरा लाजल्यासारखे झाले."अरे नाही काय...? चांगला कडक झाला आहे की तुझा लंड!""ते... जरा.... होते कधी तसे.....!" मला पुढे काही बोलताच आले नाही."अरे लाजतोस काय असे! माझ्या कधीच लक्षात आले ते. ईटस ओके.! मला पण समजू शकते तुझे उत्तेजीत होणे. इतके सगळे घडत असताना तुझा लंड ताठ होणार नाही तर काय होणार."
संगीताताईच्या त्या बोलण्याने मला हायसे वाटले व आश्चर्यही वाटले. हायसे अशासाठी वाटले की माझ्या कामोत्तेजीत होण्याने ती माझ्यावर रागावली नाही म्हणून. आणि आश्चर्य यासाठी वाटले की किती सहजपणे ती ’लंड’ शब्द बोलत होती. मी तिच्या तोंडून तसले शब्द कधीही ऐकले नव्हते. म्हणून मला तिच्या बोल्डपणाचे आश्चर्य वाटत होते. अर्थात! मला त्याबद्दल काही आब्जेक्शन नव्हते उलट तिच्या तश्या बोल्ड बोलण्याने मी अजुनच उत्तेजीत होत होतो. आणि ती एवढ्या बिनधास्तपणे जर बोलत असेल तर मीही बिनधास्त बोलेल. तिचा हात अजुनही माझ्या लंडावर फिरत होता.


"एक सांग, सागर! तु माझ्या काखेतील केस चाटण्याने उत्तेजीत झाला आहेस की माझ्या छातीच्या उभारांकडे बघून उत्तेजीत झाला आहेस?"


संगीताताईने न लाजता मला विचारले व मीही निर्लज्जपणे तिला उत्तर दिले,"दोन्ही गोष्टींनी मी उत्तेजीत झालो आहे, ताई!""ओह आय सी!" संगीताताईने मादक स्वरात म्हटले, "मग मला वाटते तुझी उत्तेजना शांत करण्यासाठी काहितरी करायला हवे."असे म्हणत संगीताताई उठली आणि माझ्या पुढ्यात गुढग्यावर बसली. पुर्णवेळ ती माझ्या नजरेला नजर देत होती. मी बावळटासारखा ती काय करते ते बघत होतो. तिने माझ्या पॅन्टचा बेल्ट काढायला सुरुवात केली."काय करतेस तु, ताई?" मी आश्चर्याने विचारले."ओह रिलॅक्स, ब्रदर! फक्त बघत रहा मी काय करते ते. जरा तुझा हा बेल्ट आणि पॅन्ट ओपन करतोस का?"मी चकार शब्दही न बोलता माझ्या पॅन्टीचा बेल्ट खोलला व नंतर पॅन्टचे बटण व झीप खोलली. संगीताताईने लगबगीने माझी पॅन्ट व अंडरवेयरचा इलास्टीक साईडने पकडला व एकदम दोन्हीही खाली सरकवू लागली. मलाही कळत होते की तिला माझा लंड मोकळा करायचा होता. मी पण माझे नितंब वर करून तिला पॅन्ट काढायला मदत केली. झरकन संगीताताईने माझी पॅन्ट माझ्या गुढग्याखाली ओढली व माझा लंड स्प्रिंगसारखा टणकन उडाला व ताठ उभा राहीला. आता मी पुर्ण नागडा झालो होतो माझ्या बहिणीसमोर! आता तिनेच मला नग्न केले होते त्यामुळे मला लाजायचा काही प्रश्नच नव्हता."वाऊ...., सागर!" माझा ताठ लंड आपल्या मुठीत घट्ट धरत संगीताताई उदगारली, "बऱ्यापैकी लांब आणि जाड आहे हा तुझा लंड! मुली नक्कीच फिदा असतील तुझ्यावर. आत्तापर्यंत कितीजणींना तुझ्या लंडाने तु तृप्त केले आहेस?""तसे तर दोन तीन जणींनी हाताळले आहे त्याला, ताई!" मीपण बिनधास्तपणे उत्तर देत होतो, "पण अजून कोणीही तृप्ती करून घेतली नाही आहे अजून त्याकडून.""चु.. चू.. चू.. चू..! किती मुर्ख आहेत त्या मुली! माझ्या भावाचा एवढा मस्त लंड आणि त्याकडून तृप्ती करून घेतली नाही त्यांनी? नेव्हर माईंड, ब्रदर! त्यांनी जे सुख गमवले ते सुख मी कमवते आता..."असे म्हणत संगीताताई माझा लंड मुठीत घट्ट धरून वर खाली करू लागली. पुर्णवेळ माझ्या डोळ्यात डोळे घालून ती बघत होती व माझी काय प्रतिक्रिया होत आहे ते निरखत होती. मी अतिशय उत्तेजीत झालो होतो. मी डोळे बंद केले व माझे डोके पाठी टेकवून मला मिळत असलेल्या कामसुखाचा आस्वाद घेवू लागलो. मध्येच मला जाणवले की माझ्या लंडावर कोठल्यातरी घट्ट गोष्टीचे आवरण आले आहे व मला लंडाच्या मुळाशी गरम श्वास जाणवले. मी चमकून डोळे उघडून खाली बघितले.’ओह माय गॉड! ओह माय गॉड!’ संगीताताईने माझा लंड तोंडात घेतला होता! ती माझा लंड चोखत होती. शेकडो वेळा ज्या गोष्टीची मी स्वप्नात कल्पना केली होती ती गोष्ट घडत होती. माझी सेक्सी, लाडकी बहिण, माझा लंड चोखत होती. ते फिलींग! ते सेंशेशन! वेगळेच होते. माझा लंड इतका कडक झाला होता की असे वाटत होते त्याचा स्फोट होईल. माझ्या लक्षात आले की मी आता धरून ठेवू शकत नव्हतो. संगीताताई आपल्या ओठांच्या चंबूत माझा लंड घट्ट पकडून तोंड वर खाली करत होती."आता मी थांबू शकत नाही, ताई! मी फिनीश होत आहे ताई!" माझे डोळे घट्ट मिटत मी म्हटले."ओके, लिटिल ब्रदर! गो आन! डु ईट!" संगीताताईने काही क्षण माझा लंड तोंडाबाहेर काढून म्हटले व नंतर पुन्हा ती माझा लंड जास्तच जोराने चोखू लागली.माझा स्फोट झाला आणि माझ्या लंडातून विर्याची पहिली पिचकारी संगीताताईच्या घशात उडाली. मी पाशवीपणे संगीताताईचे केस माझ्या दोन्ही हाताने घट्ट पकडले व तिचे तोंड माझ्या कडक लंडावर घट्टपणे दाबले. एका मागोमाग एक, माझ्या विर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या तोंडात उडू लागल्या. मला जाणवले की माझ्या लंडाचा सुपाडा संगीताताईच्या घश्यात शिरला होता. ती तोंड हलवून डोके वर उचलण्याचा प्रयत्न करत होती पण मी कामांध झालो होतो व तिचे तोंड अजून माझ्या लंडावर दाबत होतो. ती ’ऊ.. ऊ... ऊ’ असा तोंडाने आवाज करत मला तिचे डोके सोडण्यासाठी इशारा करत होती पण माझ्या लंडातून उडणाऱ्या विर्याच्या पिचकाऱ्या थांबेपर्यंत मी तिचे तोंड माझ्या लंडावर दाबून धरले.संगीताताईच्या तोंडात पुर्णपणे माझे विर्य सत्खलन झाले व मी तिचे धरलेले डोके सोडले. माझ्या त्या पावरफूल सत्खलनाने मी गळून गेलो होतो. ग्लानीने मी डोळे मिटून पाठी डोके टेकवून तसाच बसून राहिलो. काही क्षणात मी भानावर आलो. कामतृप्तीने माझ्या लंडातील कडकपणा गेला होता व तो बारीक होवून खाली पडला होता. इकडे संगीताताईने आपले डोके वर उचलले व ती गळ्याला हात लावत उठली. खोकत खोकत ती माझ्या बाजुला बसली. तिच्या घश्यात माझ्या लंडाचा सुपाडा गेल्यामुळे तिला गुदमरल्यासारखे झाले तसेच माझ्या विर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या घश्यात उडाल्यामुळे ती खोकत होती. मी तिच्याकडे बघितले तर ती माझ्याकडे रागाने बघत होती."रानटी कुठला! माझा जीव गेला असता ना गुदमरून." ती रागात म्हणाली. पण माझ्या लक्षात आले की तो राग लटका होता."सॉरी, ताई! मला असे सुख कधी मिळाले नाही त्यामुळे मला भान राहिले नाही. आय अ‍ॅम एकस्ट्रिमली सॉरी!""ओके! ओके! नुसते सॉरी बोलून काम चालणार नाही. चल उठ आणि मला तृप्त कर आता!""व्हाय नाट, बिग सिस्टर! मी तुझ्या सेवेत आहे. तु सांगशील ते करेन मी आता." असे म्हणत मी सीटवरून उठलो.संगीताताई पाय पसरून लगेच सीटवर झोपली व दोन्ही हात डोक्यावर घेवून ती म्हणाली,"प्रथम माझ्या दोन्ही काखेतील घाम तु चाटून घे.""ओह शुवर, ताई! काखेतला घाम काय मी तुझ्या सगळ्या अंगावरचा घाम चाटून घेईन.""अच्छा! मग नुसत्या तोंडाच्या वाफा घालवू नकोस व माझ्या काखेतून सुरुवात कर चल!"मी बिनधास्तपणे संगीताताईच्या अंगावर झोपलो, माझे दोन्ही हात तिच्या बगलेजवळ ठेवून. माझ्या शरीराचा भार माझ्या हातावर होता. माझ्या कंबरेचा भाग तिच्या पुच्चीच्या पार्श्वभागावर टेकला होता. तिने तिच्या पायाने माझ्या कंबरेला विळखा घातला व मला तिच्या पुच्चीवर दाबून धरले. अर्थात! खाली तिने सलवार व आत पॅन्टीज अजुनही घातलेली होती.मी हळु हळू संगीताताईची घामोजलेली काख आळीपाळीने चाटू लागलो. कामोत्तेजनेने ती विव्हळू लागली. तिच्या छातीचे उन्नत उभार माझ्या खांद्यावर घासत होते व दबत होते. मला जास्त काही जाणवत होते तर तिची उत्तेजनेने लांब आणि कडक झालेली स्तनाग्रे! तिचे रबरासारखे मऊ व टणक निप्पल मला टोचत होते. संगीताताईची काख व्यवस्थित चाटल्यानंतर हळु हळू मी तिच्या खांद्यावर सरकलो. तिच्या खांद्याना चाटताना माझे दोन्ही हात मी तिच्या छातीच्या भरीव उभारावर ठेवले व ते दाबू लागलो. मध्येच मी तिची निबर स्तनाग्रे बोटाच्या चिमटीत दाबत होतो. मला रहावले नाही व खाली सरकून मी माझे तोंड तिच्या पुष्ट स्तनावर ठेवले.


संगीताताईच्या तोंडातून आनंदाचा चित्कार बाहेर पडला. मी जे करतोय ते तिला आवडत आहे हे जाणून मी उत्साहीत झालो. दोन्ही हाताने तिचे स्तन धरत मी ते चोखू लागलो. तिची स्तनाग्रे मी ओठात धरत दाबू लागलो. याआधी संगीताताईच्या उन्नत उरोजाशी खेळण्याच्या कल्पना मी केल्या होत्या पण आता ते मी प्रत्यक्षात करत होतो. बराच वेळ मी तिच्या छातीच्या उभारांचे मर्दन करत होतो. मन काही तृप्त होत नव्हते पण तिच्या शरीराच्या इतर भागांकडेही लक्ष देणे आवश्यक होते. तेव्हा नाईलाजास्तव मी खाली सरकलो.तिचे सपाट पोट व गोल नाभी मी काही काळ चाटली. तिच्या नाभीच्या खोलगट भागात जीभ फिरवत असताना तिच्या अंगावर शहारा आला व तिने आपले पोट माझ्या तोंडावर दाबले. नंतर मी अजून खाली सरकलो. संगीताताईच्या सलवार व पॅन्टीज वरून मी तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागाचे चुंबन घेवू लागलो. तिच्या पुच्चीच्या वरचे हाड मी तोंडात धरून चोखू लागलो व ती वेडीपिसी झाली. जरा खाली सरकून मी तिच्या पुच्चीवर तोंड ठेवणार तेवढ्यात तिने माझे केस दोन्ही हाताने धरले व माझे डोके वर केले."थांब, सागर! मी सलवार व पॅन्टीज काढते."असे म्हणत तिने झरकन सलवारची नाडी ओढली. मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि उभा राहिलो. सलवार ढिला करत आणि आपले नितंब वर करत तिने एका फटक्यात सलवार पॅन्टीज सकट खाली ढकलला व काढून टाकला.आता संगीताताई पुर्णपणे नागडी झाली. मी वासनेने भरलेल्या नजरेने तिचे निरीक्षण करत होतो. स्वप्नात हजारोवेळा माझ्या या सेक्सी बहिणीला नागडी मी पाहिले होते पण आज प्रत्यक्षात ती नागडी समोर झोपली होती. आणि आता मला खात्री होती की तिला झवण्याची कल्पना आता फक्त स्वप्न कल्पना न रहाता सत्य कथा होणार होती. आपले हात डोक्याखाली ठेवून आपले पाय फाकवून माझी बहिण माझ्यासमोर संपुर्ण नागडी पहूडली होती. तिच्या पुच्चीवर केसांचे जंगल होते व तिच्या पुच्चीच्या पाखळ्या क्वचितच त्यातून दिसत होत्या. काखेतील केसांप्रमाणे पुच्चीवरील केसही ती काढत नसावी. अर्थात! तिची केसाळ पुच्चीही काही कमी सेक्सी दिसत नव्हती."चल, सागर! तु जेथे थांबला होतास तेथून पुन्हा चालू कर!" संगीताताईने मादक स्वरात मला म्हटले.मी डायरेक्ट तिच्या पुच्चीवर अटॅक केला. खाली वाकून मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीवर ठेवले. कामोत्तेजनेने तिची पुच्ची ओली झाली होती. तिच्या पुच्चीरसाचा एक वेगळाच वास येत होता जो मला धुंद करू लागला. मी आधी लपक लपक करत तिची पुच्ची वरपासून खालपर्यंत चाटून घेतली. चाटता चाटता माझ्या लक्षात आले की तिच्या पुच्चीच्या वर असलेल्या बारीक दाण्याला माझी जीभ लागली की तिला झटका बसत असे. मग मी माझे लक्ष तेथे केंद्रीत केले. जसा मी तिचा पुच्चीदाणा चाटू लागलो तसे ती माझे केस दोन्ही हाताने धरून माझे डोके आपल्या पुच्चीवर दाबू लागली. माझे डोके तिने पुच्चीवर दाबल्यामुळे मी माझ्या ओठांनी तिचा दाणा पकडून त्याला चोखू लागलो.आता संगीताताई बेभान झाली. माझे डोके जोराने आपल्या पुच्चीवर दाबून ती आपली कंबर हलवू लागली. जणू काही ती माझ्या तोंडाने झवून घेत होती. मीही वेड्यासारखा तिची पुच्ची चाटत होतो. तिचा कंबर हलवण्याचा वेग वाढला. तिच्या तोंडातून बाहेर पडणारे चित्कारही वाढले. आणि एका क्षणी तिच्या तोंडातून दबकी किंचाळी बाहेर पडली व तिने माझे तोंड घट्टपणे तिच्या पुच्चीवर दाबून धरले. तिच्या दाबण्याचा जोर एवढा होता की मी डोके हलवू शकत नव्हतो. माझे नाक तिच्या पुच्चीवर चेपले होते त्यामुळे मला श्वास घेता येत नव्हता. कसाबसा मी श्वास रोखून धरला व जेव्हा असह्य झाले तेव्हा मी माझे डोके जबरदस्तीने हलवून माझे नाक मोकळे केले व श्वास घेतला.संगीताताई काम सत्खलीत झाली होती. हळु हळू तिचे शरीर मलूल झाले. तिने माझे डोके सोडून दिले व डोळे मिटून ती गळल्यासारखी पडून राहिली. मीही उठून संगीताताईच्या पायाशी बसलो व मोकळेपणे श्वास घेवू लागलो. संगीताताईची पुच्ची चाटताना माझ्यातील कामोत्तेजना पुन्हा जाग्या झाल्या होत्या व माझा लंड पुन्हा टाईट झाला होता. डोळे मिटून माझ्या समोर पाय फाकवून पडलेल्या माझ्या नागड्या बहिणीला बघून मी माझा कडक लंड मुठीत धरून हलवू लागलो व तिचे वासनांध होवून निरीक्षण करू लागलो. तिच्या केसाळ पुच्चीकडे बघून मी मनात विचार करत होतो की हेच माझे पुढचे ’लक्ष्य’ आहे.संगीताताईच्या पुच्चीकडे बघण्यात मी एवढा गुंग झालो होतो की माझ्या लक्षातही आले नाही की केव्हा तिने डोळे उघडले ते. तिने जेव्हा डोळे उघडले तेव्हा तिला दिसले की मी माझा पुन्हा कडक झालेला लंड हातात धरून हलवत आहे व माझे डोळे तिच्या पुच्चीवर आहे. तिने चुटकी वाजवून माझे लक्ष वेधून घेतले. मी तिच्याकडे पाहिले व ती मिस्किलपणे हसली. मी थोडा ओशाळलो व माझा हात माझ्या लंडावरून मी काढला."ओ.. हो...! तुझा लंड पुन्हा टाईट झाला तर! तरूण मुलांचे हेच चांगले असते. एकदा फिनीश झाल्यानंतर ते लगेच तयार होतात. चल मग! मी आता वेळ फुकट घालवत नाही. आता मी तुला स्वर्गाची सैर घडवून आणते."असे म्हणत संगीताताई उठली व माझ्या समोर येवून उभी राहिली. माझ्या कंबरेखालचा भाग मला थोडा पुढे घ्यायला लावून तिने मला सीटच्या पुढच्या कडेवर बसवले व माझ्या खांद्याला ढकलून तिने माझी पाठ बॅकसीटला टेकवली ज्याने मी पाठी रेललो. माझी पाऊले जमीनीवर घट्ट रोवली होती. माझा लंड ताठपणे सरळ उभा होता. माझ्या खांद्याचा आधार घेत संगीताताईने एका मागोमाग एक करत आपले गुढगे माझ्या कंबरेच्या बाजूला सीटवर ठेवले व ती गुढग्यावर उभी राहिली. आता तिच्या छातीचे उभार माझ्या तोंडाच्या लेवलला आले. आपोआप माझे दोन्ही हात तिच्या कंबरेवर जावून स्थिरावले. एक हात खाली नेवून तिने माझा लंड पकडला व त्याला तीन चार वेळा वर खाली केले. नंतर तिने माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीवर टेकवला.आणि मी स्वर्गात पोहचलो! माझ्या लाडक्या बहिणीच्या पुच्चीला माझ्या लंडाचा स्पर्श झाला होता. आयुष्यात तो क्षण मी कधी विसरणार नाही. नंतर संगीताताईने माझा लंड तिच्या पुच्चीवर दोन तीनदा घासला. मग तिने माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर बरोबर टेकवला आणि हळु हळू ती खाली बसू लागली. जस जसे ती खाली बसू लागली तस तसे माझा लंड तिच्या पुच्चीत अदृश्य होत गेला. माझ्या बहिणीच्या पुच्चीवरील केस मला माझ्या लंडाच्या वरच्या भागावर जाणवले तेव्हा मला कळले की माझा पुर्ण लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत व्यवस्थितपणे घुसला आहे. माझ्या बहिणीची पुच्ची माझ्या लंडाने भरून गेली आहे.अहाहा! काय फिलींग होते ते म्हणून सांगू? माझा लंड धन्य झाला माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत जावून. संगीताताईची पुच्ची एवढी घट्ट होती की मला असे वाटत होते तिने माझा लंड जाम पकडला आहे. मला रहावले नाही. मी तिच्या कंबरेला धरून तिला जवळ ओढले व माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले. मग मी माझ्या बहिणीच्या रसरशीत ओठांचे चुंबन घेवू लागलो. तीपण मला साथ देवू लागली. आमचे ओठ कधी विलग झाले व एकमेकांच्या जीभांचे रसपान आम्ही कधी करू लागलो हे मला कळलेच नाही.माझे संगीताताईच्या कंबरेवरील हात खाली सरकले व मी तिचे भरीव नितंब चिवडू लागलो. त्याने ती चेकाळली व माझी जीभ जोराने चोखू लागली. हळु हळू ती वर खाली होवू लागली व माझा लंड तिच्या पुच्चीत आत बाहेर होवू लागला. मीही तिच्या नितंबांना धरून तिला माझ्या लंडावर वर खाली करू लागलो. आता खऱ्या अर्थाने मी माझ्या लाडक्या बहिणीला झवत होतो. ती थोडी वर झाली व तिने आपले डोळे मिटून डोके वर केले. त्याने तिची भरगच्च छाती माझ्या तोंडावर आली. एका हाताने मी तिला कंबरेमागे पकडले व दुसरा हात वर नेत मी तिच्या छातीच्या एका उभारावर ठेवला.मग तिच्या छातीचा दुसरा उभार मी माझ्या तोंडात घेतला व अधीरतेने त्याला चोखू लागलो. मध्ये मध्ये मी तिचा उत्तेजीत झालेला निप्पल चावत होतो. माझ्या लंडाने तिच्या पुच्चीत होत असलेल्या घर्षणाने मीही चेकाळलो व माझी कंबर वर उचलून मी खालून तिच्या पुच्चीवर फटके देवू लागलो. थोड्याच वेळापुर्वी माझे विर्य सत्खलन झाले होते त्यामुळे आता मला लवकर सत्खलीत व्हायची भिती वाटत नव्हती. ज्या तीव्रतेने मी खालून संगीताताईला झवत होतो त्याच अधीरतेने ती वरून खाली झवून घेत होती.

नंतर तिने मला खालून फटके मारायचे थांबवायला सांगीतले व मला म्हणाली की कंबर खालून ताठपणे वर उचलून स्थिर रहाणे. मी तसे राहिल्यावर ती आपली पुच्ची माझ्या लंडावर घासू लागली. पण लगेच माझ्या लक्षात आले की ती माझ्या लंडाच्या वरच्या भागावर आपला पुच्चीदाणा घासत होती. मी पुन्हा दोन्ही हाताने तिचे नितंब धरून चिवडू लागलो व वर तिच्या छातीचे उभार आळीपाळीने चोखू लागलो. पण जस जसा तिचा पुच्चीदाणा घासण्याचा वेग वाढला तसे मला तिचे उभार चोखायला त्रास होवू लागला. मग मी तिची छाती चोखायचे बंद केले व फक्त तिचे नितंब कुस्करू लागलो.

संगीताताईचा स्पीड अजून वाढला. आता ती वर खाली न होता मागे पुढे होवू लागली. माझा लंड मुळापर्यंत तिच्या पुच्चीत होता. तिने माझे डोके कवेत धरून मला घट्ट मिठी मारली. आम्ही दोघे बहीणभाऊ त्वेशाने झवत होतो. संगीताताईचा माझ्या लंडावर पुच्ची घासण्याचा वेग वाढला तसा तिच्या तोंडामधून येणाऱ्या आवाजाची लयही वाढली. एका क्षणी तिचा आवाज शिगेला पोहचला व नंतर तो हळु हळू कमी होत गेला. तिचा खाली पुच्ची घासण्याचा वेगही हळु हळू कमी होत गेला. ती मग थोडी शांत झाली व माझ्या गळ्यात हात टाकून निपचित पडून राहिली.

संगीताताईची पुन्हा एकदा कामतृप्ती झाली होती. आता जेव्हा ती शांत झाली होती तेव्हा मला तिच्या घट्ट पुच्चीची माझ्या लंडावरील पकड खुपच जाणवू लागली. मग मी खालून तिच्या पुच्चीवर धक्के मारू लागलो. त्याने ती भानावर आली व तिच्या लक्षात आले की माझे अजुनही विर्य सत्खलन व्हायचे आहे ते. मग तीही वर खाली होवून मला साथ देवू लागली. मी तिचे दोन्ही नितंब माझ्या दोन्ही हाताने धरून तिला थोडे वर स्थिर पकडले व खालून फटाफट तिची पुच्ची झवू लागलो.


"अ.. आ.. आईई.., सागर...! थोडे... हळू... कर... मला... त्रास... होत... आहे...."


"कमाल... झाली... ताई...! आत्ताच... तु... किती... जोराने... माझ्यावर... घासत... होती.... तेव्हा... तुला... त्रास... नाही... झाला...??

"अरे...! तेव्हा... माझा... कंट्रोल... होता... घासताना... तेव्हा... मला... त्रास... न... होईल... इतकेच... मी... घासत... होते... पण... आत्ता... तुझा... कंट्रोल.... आहे... म्हणून... मला... त्रास... होत... आहे.... प्लीज...! थोडे... हळू... झव... ना....!"


"ताई...! ताई...! मी... फिनीश... होतोय...! ह... हह... हहह... आह... आह...!!

आणि माझे विर्य सत्खलन झाले! संगीताताईने मला हळू झवायला सांगितले ते मी विसरून गेलो व जोरजोराने खालून फटके मारत मी तिच्या पुच्चीत माझे विर्य सोडले. ती माझ्या वर असल्याने माझे विर्य जे मी तिच्या पुच्चीत सोडले होते ते बाहेर येवून माझ्या लंडावरून ओघळू लागले. हळु हळू मीही शांत होत गेलो व खालून हलवायचे मी बंद केले. संगीताताईने पुन्हा मला मिठी मारली व ती गप्प पडून राहिली. मीही तिला मिठीत घट्ट धरले व डोळे मिटून शांत बसून राहिलो.काही मिनीटाने आम्ही भानावर आलो. प्रथमच झवून आम्ही दोघे बहीणभाऊ घामाघुम झालो होतो. एकमेकांच्या मिठीत असल्यामुळे तिचा घाम माझ्या अंगाला लागला होता व माझा घाम तिच्या अंगाला लागला होता. पण त्याचे आम्हाला काही वाटत नव्हते उलट आम्हाला ते आवडले होते. संगीताताई माझ्या अंगावरून उठली व उभी राहिली. माझे विर्य तिच्या पुच्चीत होते ते हळु हळू तिच्या मांडीच्या आतल्या भागावरून खाली ओघळू लागले.ते पुसण्यासाठी ती इकडे तिकडे पाहू लागली. मी लगेच माझा शर्ट उचलला व तिला दिला. तिने हसत हसत तो घेतला व आपल्या मांड्यावरील व पुच्चीवरील माझे विर्य पुसून काढले. माझा लंडही चांगलाच ओला झाला होता. आता त्यावर माझे विर्य किती व संगीताताईच्या पुच्चीचा रस किती होता ते कोण जाणे? मग मी शर्ट तिच्या हातातून घेतला व माझा लंड त्याने पुसला."सागर! आता काहीही करून मला स्वच्छ कपडे घालायला हवेत. तु माझ्या बॅगेचे लॉक तोडून टाक" संगीताताईने हताशपणे म्हटले.

"लॉक तोडायची काय गरज आहे, ताई," मी तिला दिलासा देत म्हटले, "चावी काही येथून चालत बाहेर तर जाणार नाही. चावी येथेच कोठेतरी पडली असणार. उगाच लॉक तोडण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा मी व्यवस्थीत चावी शोधतो खाली."

असे म्हणत मी पेपरचा तुकडा घेतला व खालची अस्वच्छ जमीन साफ करता करता चावी शोधण्याचे नाटक करू लागलो. मग मी सीटच्या खाली शिरलो व तेथील कचरा एका बाजुला करू लागलो. संगीताताई दुसऱ्या कोपऱ्यात उभी होती. मग मी हळूच सीटच्या वर कोपऱ्यात लटकत असलेली चावी घेतली व "चावी मिळाली" असे म्हणत बाहेर आलो व उभा राहिलो. संगीताताईला खूप आनंद झाला चावी बघून. तिने मला मिठी मारली व माझे झकास चुंबन घेतले. मी मनातून विचार करू लागलो की मी जर आधी चावी काढली असती तर संगीताताईने माझे असेच चुंबन घेतले असते का. कदाचित नाही कारण नंतर घडलेल्या गोष्टींमुळे ती इतकी बिनधास्त झाली होती.संगीताताईने भराभर आपल्या बॅगेतून दुसरा एक ड्रेस काढला आणि ब्रेसीयर व पॅन्टीज न घालता तो तसाच घातला. हा ड्रेस कॉटनचा होता व पारदर्शक अजीबात नव्हता. म्हणजे तिने ब्रेसीयर व पॅन्टीज घातलेली नव्हती ते त्यातून काही कळत नव्हते. मला थोडे आश्चर्य वाटले की तिचा हा कॉटनचा ड्रेस असताना तिने आधीचा सिफॉनचा ड्रेस का घातला होता. तिला मी ते विचारणार तेवढ्यात ती म्हणाली की तिला फार भुक लागली आहे.मला ही भूक जाणवत होती. आम्ही बहीणभाऊ झवण्यात एवढे मशगूल होतो की आम्हाला पोटाची भूक तसेच स्थळ काळाचे भान राहिले नाही. काम वासनेची भूक भागल्यानंतर आम्हाला पोटाची भूक जाणवली. दुपार होवून गेली होती. मी तिला म्हटले की पॅन्ट्री कारमध्ये जावून मी जेवण आणतो.मी अजुनही नागडा होतो. मग मी माझी अंडरवेयर व पॅन्ट घातली. माझा शर्ट खराब झालाच होता तेव्हा मी माझी बॅग काढून त्यातून एक टि-शर्ट काढला आणि घातला. एका प्लॅस्टिकच्या बॅगमध्ये मग मी आमचे आधीचे कपडे भरले व ती बॅग माझ्या बॅगेत ठेवून दिली. त्यात संगीताताईचा ड्रेस, ब्रेसीयर व पॅन्टीजही होती. ती त्याबद्दल काही बोलली नाही.मी बंद केलेले खिडकीचे लोव्हरचे शटर उघडले त्याने ताजी हवा आमच्या कंपार्टमेंटमध्ये आली. मग सगळे आलबेल आहे याची खात्री करून मी कंपार्टमेंटचा दरवाजा उघडला. आमच्या कंपार्टमेंटच्या बाहेरील पॅसेजमधून बरेच खाद्यपदार्थ विक्रेते व इतर प्रवासी जात येत होते. न जाणे कोणी कोणी आमचे आतले आवाज ऎकले असणार. आतमध्ये झवताना आम्हाला त्याचे भानच नव्हते. अर्थात! ट्रेनचा आवाज काही कमी नव्हता त्यामुळे कोणी आमचे झवताना होत असलेले आवाज ऎकण्याची शक्यता कमी होती. कोणते स्टेशन आले व गेले त्याचा आम्हाला पत्ताच नव्हता.मी पॅन्ट्रीकारमध्ये जावून जेवण घेवून आलो. मग संगीताताईने आणि मी सीटवर बसून जेवण खाल्ले. जेवण वेगवेगळ्या पॅकेटमध्ये असल्यामुळे ते उघडताना थोडेफार खाली सांडले. नंतर एका भिकाऱ्याला दहा रुपये देवून मी आमच्या कंपार्टमेंटची सगळी जमीन व्यवस्थीत साफ करून घेतली. मग मी कंपार्टमेंटचा दरवाजा लॉक केला व पुन्हा खिडकीचे लोव्हरचे शटर खाली केले. संगीताताई खिडकीच्या कोपऱ्यात सीटवर बसली होती.मला सगळे बंद करताना बघून ती मिश्कीलपणे हसत होती. गरम तर प्रचंड होत होते. माझा हा टि-शर्ट घामाने भिजत चालला होता. संगीताताईलाही घाम येत होता. पण हा तिचा काटनचा ड्रेस ओला होवूनही त्यातून तिचे उभार दिसत नव्हते. मी तिच्या बाजूला बसलो व तिला माझ्या मिठीत घेतले. थोडावेळ तसेच आम्ही शांत बसून राहिलो. मग मी तिला विचारले,"ताई! एक गोष्ट मला कळली नाही. विचारू का तुला?""काय रे, सागर?""हेच की... तुझ्याकडे हा कॉटनचा ड्रेस असताना तु आधीचा सिफॉनचा ड्रेस का घातला होता? अश्या गरमीत तो ड्रेस घालणे योग्य नाही हे तुला माहीत असणारच. तरीही तु तो ड्रेस कसा घातलास हेच मला कळले नाही?"माझ्या या प्रश्नावर संगीताताई खळाळून हसली. ती बराच वेळ हसत होती. मग हसत हसत ती म्हणाली,"तुझ्या या प्रश्नाचे उत्तर मी खोटे खोटे देऊ की खरे खरे देऊ, सागर?""म्हणजे काय, ताई?" मी आश्चर्याने म्हटले."म्हणजे... तुझ्या प्रश्नाचे खोटे उत्तर असे की मला माहीत नव्हते एवढे गरम होईल नाहीतर मी तो ड्रेस घातला नसता." तिने डोळे मिचकावत मला उत्तर दिले."आणि खरे खरे उत्तर काय, ताई?" मी कुतुहलाने विचारले.त्यावर ती पुन्हा हसायला लागली व म्हणाली, "खरे उत्तर म्हणजे... मी तो मुद्दाम घातला होता.""मुद्दाम घातला होता??? पण का, ताई?""तुला उत्तेजीत करण्यासाठी, सागर!" संगीताताईने पुन्हा डोळा मिचकावत म्हटले."मला... उत्तेजीत....म्हणजे...? मला कळले नाही तुला काय म्हणायचे आहे, ताई?" मी गोंधळत म्हटले."अरे वेड्या! मला माहीत होते की गरमीने घामाघूम होवून माझा ड्रेस भिजणार होता. त्यामुळे आधीच टाईट आणि पारदर्शक असलेला हा माझा ड्रेस घामाने भिजून अजून पारदर्शक होणार.""आणि मग?" मी वेड्यासारखे विचारले."आणि मग काय, सागर! तुला माझ्या गोल अवयवांचे प्रदर्शन बघायला मिळणार जे तू चोरून बघायचा प्रयत्न करतो ते." संगीताताईने चावटपणे म्हटले."चोरून??? मी कशाला चोरून बघेन?""ओ हो हो..!! असा साळसूदपणे बोलतोयस की जणू कधी मला चोरून बघतच नव्हता.""काहितरीच काय, ताई!""सागर! तु काय मला भोळी भाबडी समजतोयस काय? तुला काय वाटले मला कळत नव्हते काय की तु माझ्याकडे चोरून बघत असतो ते."

मी गडबडून गेलो संगीताताईच्या वाक्याने. म्हणजे तिला माहित पडले तर की मी तिला चोरून बघत असतो ते."पण, ताई! तुला कधी माहित पडले ते?" मी थोडा ओशाळत तिला विचारले."कधीच माहीत पडले मला ते," तिने हसत हसत म्हटले, "तु जेव्हा प्रथम माझ्या सासरी आलास तेव्हा कसा तु माझ्याकडे बघून थक्क झालास ते. तुझी नजर मी लगेच ओळखली जी एका भावाची बहिणीकडे बघण्यासारखी नव्हती तर एका नराची मादीकडे बघण्यासारखी होती. नंतरही मी तुला बऱ्याच वेळा मार्क केले की तु माझ्याकडे वासनेने बघत होता ते."तिच्या बोलण्याने मी अगदी गार पडलो. मला काय बोलावे ते कळेना. तिला माझी अवस्था कळली व ती हसायला लागली."अरे तु शांत का झालास एवढा, सागर?""ते... मी... मग ताई! तु काही बोलली नाही ते मला?"’हो...! मी काही बोलले नाही तुला," संगीताताईने शांतपणे म्हटले, "कारण माझ्या सासरी तु पाहिलेस की कसे वातावरण आहे. तेव्हा मला तेथे तुला काही बोलायचे नव्हते.""म्हणजे ताई, आतापर्यंत ट्रेनमध्ये जे घडले त्याचा तुला अंदाज होता तर?""हो...! मला माहीत होते की मी अंगप्रदर्शन केले की तु उत्तेजीत होणार ते. मी तुझ्या मांडीवर डोके ठेवून झोपले होते तेव्हा मला कळत होते की तु उत्तेजीत झाला आहेस ते. तुझा कडक होत असलेला लंड मला जाणवत होता."संगीताताईच्या बोलण्याने मी चाटच पडलो. तिला सगळे कळत होते आणि मला वाटत होते की ती अनभिज्ञ आहे म्हणून."मग, ताई! तुला माहीत होते का की जर मी उत्तेजीत होत होतो तर मी तुझ्याशी काहीही करू शकलो असतो?""हो...! मला त्याची कल्पना होती. पण तु तसे काही केलेच नाही. केलेस का? तुझी हिम्मतच होत नव्हती मला साधे हात लावायची. कित्येकदा मला वाटत होते की तु माझ्या छातीच्या उभारांना हात लावशील म्हणून पण तु लावलाच नाही.""हो.. ताई! माझी हिम्मतच झाली नाही!" मी कबुली दिली."मग मीच ठरवले की आपणच पुढाकार घ्यायला हवा ते. म्हणून मी नंतर तुझा घाम माझ्या ओठांवर पडला त्याचा फायदा घेत सुरुवात केली." तिने लाडात म्हटले."पण, ताई! मला एक कळले नाही की माझ्या मनात तुझ्याबद्दल वासना होती. पण तु कसे काय ते अ‍ॅक्सेप्ट केलेस? जरी तु माझी बहिण असली तरीही तु एवढी सेक्सी आहेस की मी तुझ्याकडे बघितले की उत्तेजीत व्हायचो. ओके! ईट इज नाट नार्मल! एका भावाने आपल्या सख्ख्या बहिणीकडे बघून कामोत्तेजीत होऊ नये. पण तरीही मला तुझ्या सेक्सीपणाचे आकर्षण वाटत होते. पण तुझे काय? तु कशी काय मला साथ दिलीस? तु विवाहीत आहेस. तुला हे कामसुख मिळत असणार तुझ्या नवऱ्याकडून. मग स्वत:च्या भावाबरोबर लैंगीक संबंध ठेवायला तु कशी तयार झालीस?""तेच तर रडगाणे आहे, सागर!" संगीताताईने पडक्या स्वरात म्हटले, "आता तुला मी खरे सांगते सगळे. फक्त तु कोणाला सांगू नकोस. तुला तर माहित आहे की मी आधीपासून किती मॉडर्न व फॉरवर्ड आहे ते. पण लग्न होवून जेव्हा मी सासरी आले तेव्हा एका महिन्यातच मला कळले की माझ्या सासरचे सगळेजण जुनाट वळणाचे आहेत ते. हा! तुझे जिजू म्हणजे माझे मिस्टर काही तेवढे जुनाट विचारांचे नाही आहेत पण बहुतेक वेळा त्यांचे घरात काही चलत नाही. लग्न झाले तेव्हा आधीचे सहा सात महिने त्यांनी माझ्यावर खूप प्रेम केले. जवळ जवळ प्रत्येक दिवशी आम्ही झवायचो. कधी कधी रात्र रात्रभर आम्ही झवत असे. त्यांनी मला कामक्रिडेतल्या सगळ्या गोष्टी शिकवल्या. माझ्यातली कामवासना त्यांनी अगदी चेतवून टाकली."

"पण नंतर नंतर त्यांचा इंटरेस्ट कमी होत गेला. मग आम्ही आठवड्यातून दोनदा झवायचो, मग एकदा, नंतर मग महिन्यातून एकदा. त्यांना मी विचारले की माझ्यात काही कमी आहे का ज्याने त्यांना माझे आकर्षण राहिले नाही तर म्हणतात की तसे काही नाही. मी त्यांना आवडते पण कामामुळे वेळ मिळत नाही. मी त्यांना नंतर नेहमी उत्तेजीत करायचा प्रयत्न करायचे पण त्यांनी पहिल्यासारखा इंटरेस्ट कधी दाखवला नाही."

"त्यांनी माझ्यातील कामज्वर पेटवला होता पण त्याला थंड करायचे ते विसरून गेले होते. काय करावे ते मला कळत नव्हते. त्यामुळे मी उदास असायची. वरवर मी आनंदी असल्याचे दाखवत होते पण मनातून मी दु:खी असायची. माझ्यातला कामाग्नी मला स्वस्थ बसू देत नव्हता. त्यामुळे हल्ली हल्ली मी कोणाबरोबर तरी अनैतिक संबंध ठेवण्याचे विचार करत होती. पण माझ्या सासरी एवढे बंधन आहे की तसे काही करणे शक्यच नव्हते. आणि संबंध ठेवणार कोणाबरोबर? असा कोणी पुरुषच माझ्या संपर्कात नव्हता."

"आणि सागर, तु आलास! तुझी माझ्याकडे बघण्याची नजर जेव्हा मला कळली तेव्हाच माझ्या मनात आशेची पालवी फुटली. आधी आधी मला थोडे ऑड वाटले. आपल्या सख्ख्या भावाबद्दल वासनामय विचार करताना मला थोडे अपराध्यासारखे वाटायचे पण शेवटी माझ्यातील आगीचा विजय झाला व मी ठरवले की तुझ्याकडून मी मला हवे ते कामसुख घेईल. आणि तुझ्या मनात माझ्याविषयी वासना होतीच. तेव्हा तुला तयार करणे अवघड नव्हते."

"आधी मी ठरवत होते की आपल्या घरी गेल्यावर मी तुला माझ्या मोहजालात पाडेन व तुझ्याकडून कामसुख घेईल. पण माझ्यातील वासना मला तोपर्यंत थांबवून ठेवत नव्हती. आणि म्हणून मी ह्या ट्रेन प्रवासात चान्स घ्यायचे ठरवले. तुला उत्तेजीत करण्याचा माझा प्रयत्न यशस्वी झाला आणि मी तुझ्याकडून झवून घेतले."

अशा तऱ्हेने संगीताताईने तिचे गुपीत मला सांगितले. मी ते ऐकून दंग झालो होतो! आणि ते ऐकता ऐकता मला झवून घ्यायच्या तिच्या त्या कल्पनेने मी उत्तेजीत झालो होतो. अर्थात! आम्ही ऑलरेडी झवलो होतो पण आता तर सुरुवात झाली होती....
"पण, ताई! मघाशी मी तुला झवण्यापेक्षा तुच मला झवली आहेस. तु वर असताना माझ्यापेक्षा तुच जास्त अ‍ॅक्शनमध्ये होतीस."
"अच्छा! तर मग तुला मला झवायचे आहे का?... अ‍ॅक्शनमध्ये येवून? नो प्राब्लेम, माय डियर ब्रदर! आता तु मला झव वर येवून. अगदी मनसोक्तपणे झवून सुख घे या तुझ्या बहिणीकडून. मी तुझीच आहे आता. तुला मी सगळे काही शिकवेन कामक्रिडेमधील... जे मी माझ्या नवऱ्याकडून शिकले ते." असे म्हणत संगीताताईने मला जोरात मिठी मारली.

नंतर मी उठलो व आमच्या बॅगेमध्ये असलेल्या दोन चादरी काढल्या. त्या मी एकावर एक जमीनीवर अंथरल्या व आम्हा बहिणभावाच्या झवण्याची शय्या तयार केली. मग संगीताताईच्या अंगावरचा ड्रेस काढून मी तिला नागडी केले. माझे कपडे काढून मीही नागडा झालो. मग मी तिला खाली चादरीवर झोपवले व तिच्या बाजूला मीही पडलो. तिने मला मिठी मारली. मीही तिला घट्ट कवेत धरले व आम्ही दोघे अधिरतेने एकमेकांचे चुंबन घेवू लागलो. माझा हात तिच्या सर्वांगावरून मुक्तपणे फिरू लागला. माझ्या बहिणीचे ते उफाड्याचे अंग म्हणजे आता मला माझी खाजगी मालमत्ता वाटू लागली व मी हवे तसे तिला कुस्करू लागलो. तिच्या सर्वांगाचे मग मी चुंबन घेवू लागलो.

ana, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">आम्ही दोघेही बऱ्यापैकी उत्तेजीत झालो होतो. मग मी संगीताताईच्या अंगावर चढलो. तिने माझा कडक लंड धरून आपल्या पुच्चीच्या भोकावर बरोबर ठेवला. एका धक्क्यात मी मुळापर्यंत माझा लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत घातला. मग मी तिच्या पुच्चीत माझा लंड आत बाहेर करत तिला आवेशाने झवू लागलो. तीही मला खालून धक्के देत साथ देवू लागली. अशा तऱ्हेने मिशनरी पद्धतीने मी तिला झवलो व शेवटी तिच्या पुच्चीत माझे विर्य मी सोडले.

नंतर मी तिच्या बाजूला पडून राहिलो. काही वेळानंतर संगीताताई उठली व माझा लंड चोखू लागली. थोड्या वेळात माझा लंड पुन्हा उभा राहिला. ती मग माझ्या अंगावर बसली व माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेवून ती वर खाली करू लागली. नंतर आपला पुच्चीदाणा माझ्या लंडावर घासून घासून ती कामतृप्त झाली. दमून ती माझ्या अंगावर पडली. माझा लंड टाईट होता व तिच्या पुच्चीत होता. मी तिला विचारले,"ताई! एक विचारू का? मी तुझ्या पुच्चीत विर्य सोडतोय. आपण काही प्रोटेक्शनही वापरत नाही आहोत. मग काही गडबड होण्याचा चांन्स तर नाही ना? म्हणजे तु प्रेग्नंट वगैरे.....""ओह! डोन्ट वरी अबाउट दॅट! दोनच दिवसापुर्वी माझा पिरीयड संपला आहे तेव्हा दोन तीन दिवस काही भिती नाही. नंतर बाकी तुला कंडोम लावावा लागणार प्रोटेक्शन म्हणून. पण तोही लावायचा की नाही हे मी तुला सांगेन विचार करून.""विचार करून म्हणजे काय, ताई?""म्हणजे असे की माझ्या मनात वेगळेच प्लानींग आहे.""कसले प्लानींग, ताई?" मी कुतुहलाने विचारले."मी तुला सांगेन योग्य वेळ आल्यावर, सागर!... चल आता!... माझ्या पाठी ये व मला मागून झव."असे म्हणत संगीताताई हाता व गुढग्यावर उभी राहिली. मी लगबगीने तिच्या मागे गुढग्यावर बसलो व माझा लंड हात घेवून मी मागून तिच्या पुच्चीत घातला. माझ्या बहिणीच्या मनात काय प्लानींग असेल यावर विचार करत मी तिला झवू लागलो....

*****Complete****

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user