single-post

मीनाचे मोठे नितंब

Sat 11th Jan 2014 : 21:18सुशांतला गच्चीवर कोवळ्या उन्हात शांतपणे पडून राहिला होता. सुशांतला व्यायामाची आवड होती. तो नुकताच मुंबईला आला होता. त्याच्या सोसायटीत इन मीन चारच बिऱ्हाडे होती. दोन खाली व दोन वरती. सुशांत ची व्यायामाची आवड आणि त्याचे पिळदार शरीर पाहून त्याची मावशी सुशांत ला खूप जपत होत्या त्याला काही कमी पडू देत नव्हत्या. काकाही त्याला काही कमी पडू देत नव्हते. सुशांत दररोज गच्चीवर जाऊन व्यायाम करत. त्याच्या शेजारच्या प्लाट मध्ये मीना नावाची अठरा ते एकोणीस वर्ष्याची मुलगी घरकामाला आणि एका लहान मुलाला सांभाळण्य साठी ठेवली होती. तिचे मोठे मोठे नितंब होते. ते शेजारी दोगेही जोडपे बाहेर नोकरीस होते. मीना मालक व मालकीण बाहेर गेले कि त्या मुला बरोबर खेळत असे. पहिले दोन दिवस घरातल्या घरात खेळून ती कंटाळली म्हणून ती त्या मुलाला घेऊन गच्चीवर आली. तिने सुशांतला एकदा दोनदा पहिले व तिला त्याचे पिळदार शरीर आवडले.

मीना हळू हळू त्या मुलाचे निम्मित्ताने आजू बाजूला खेळू लागली सुशांतला दिसेल असे. नंतर नंतर तर ती त्याच्या दरवाज्य जवळच जाऊन त्या मुलाला खेळवू लागली. मीना दिसायला थोडी सावलीच होती पण तिचे उरोज उठावदार व भरगच्च होते मोठे नितंब यामुळे ती खूप आकर्षक वाटत होती. सुशांत तिला नेहमी पहायचे टाळायचा कारण त्याला वाटत होते कि मुलीच्या नादी लागले तर माझे पिळदार शरीर कमी होईल. म्हणून तो तिच्या कडे पाहणे तालात होता. सुशांत आपल्याकडे पाहत नाही म्हणून मीनाने त्याच्या घरी जाण्यास सुरुवात केली त्या मुलाला खेळवायच्या निमित्ताने ती जात असे तरीही तो तिच्या कडे लक्ष देत नव्हता ती कधी कधी आपण हूनच आपले उरोज थोडे उघडे करून त्याला दाखवण्याचा प्रयत्न करीत पण तो लक्ष देत नसे. कधी कधी त्या मुलाशी खेळताना ती आपला स्कर्ट वर करून आपल्या मांड्या दाखवण्याचा प्रयत्न करीत. हळू हळू सुशांतच्या देखील मनात तिच्या बद्दल आकर्षण शिरू लागले.

एकदा मीना मुलाशी खेळताना धप्प करून पडली व तिचा स्कर्ट पूर्ण वरती झाला व पूर्ण तिच्या निताम्बावरून वर सरकला व तिचे भरगच्च नितंब दिसू लागले ते पाहून तर सुशांत खूपच भरवला कारण तो हा प्रकार पहिलाच पाहत होता. सुशांत च्या मनात आता भलतीच चल बिचल झाली. दुपारच्या वेळी मीना बाथरूम मध्ये अंघोळ करीत बसली होती. सुशांत आपले हात धुण्यासती म्हणून बेधक आत शिरला तर पाहतो तर काय. मीना पूर्ण नग्न अवाषेत पाहून तो थक्कच झाला. तिचे दोन्ही गुब गुबित उरोज छोटीशी बेंबी आणि दोन्ही पायांच्या मधला तो लोनसवाना केसाळ भाग पाहून तो सुशांतचा बाबुराव उठला. आणि त्याच्या तून द्रव बाहेर येऊ लागला.

त्याने पुढचा मागचा विचार न करता सरळ जाऊन मीनाला मिठी मारली आणि एका हाताने तिचे उरोज दाबू लागला त्याबरोबर मीनाने लाजून दोन्ही हात आपल्या डोळ्यावर ठेवले. सुशांतने तिचे हात बाजूला करीत तिच्या तोंडात तोंड घातले तिचे चुंबन घेत तिला तिथेच खाली झोपवले व तिच्या मांड्या वरून हात फिरवू लागला तिच्या मांसल मांड्या बाजूला केल्या आणि तिच्या योनिवरून हाथ फिरवू लागला. एक बोट त्याने सरळ आत घातले. हळू हळू करत त्याने तिला उभी केली व तिचे मोठे नितंब पाहून दाबू लागला चोखू लागला. परत आडवी करून मांड्या बाजूला करून तिच्या योनीत आपले लिंग सारले मस्त पैकी तिच्या ओल्या योनीत सररर कन जाऊ लागले. पाच पाच आवाज येऊ लागला. वेग वाढवत वाढवत त्याने तिच्या पुचित वीर्य सोडले. तिला तृप्त करून स्वताही तृप्त झाला. तो असे करत करत दररोज तिला झवू लागला. व सेक्स च्या अधीन गेला. पिळदार व्यायाम शरीराने त्याच्यात दम हि खूप होता.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user