single-post

माझा पहिला वाहिला सेक्सचा अनुभव

Sun 19th Jan 2014 : 20:00


माझा पहिला वाहिला सेक्सचा अनुभव खूप मस्त होता, मी ह्या सर्व गोष्टी सावकाशपणे शिकलो. सेक्स हा विषय माझ्या साठी पूर्णपणे नवीन होता. मी त्या वेळेस शाळेत होतो. माझे पहिले हस्तमैथुन शाळेच्या लेव्हल ला होते. त्या नंतर मग हळू हळू मी चांगले होत गेलो. कोलेज ला जाईपर्यंत चांगले ५० मिनिटे करू शकत होतो. परंतु मी खरो खरी स्त्री काय असते ते आजपर्यंत पहिले न्हवते. त्याच सुमारास मी प्रियाला पहिले. ती सिनिअर कोलेज मध्ये होतो. आणि ती माझी शेजारी होती. तिने हलकेच माझ्या आयुष्यात प्रवेश केला आणि काही दिवसात आम्ही चांगले मित्र झालो. तिने माझ्या आयुष्यात सेक्स ची जागा भरून काढली. जी मी नेहमीच पोकळी होती. मला कधी वाटलेच नाही ती माझी पहिली सेक्स पार्टनर होईल.
त्या दिवशी ती सकाळी सकाळी माझ्या घरी आली आणि माझे आई वडील घरी न्हवते. तिने मला विचारले कि आपण तुझ्या रूम मध्ये जावूयात म्हणजे ती मला सेक्स विषयी काहीतरी शिकवेल. तिने मला सांगितले तिला आज खूप होर्नी वाटत आहे. तिचा बोय फ्रेंड दूर राहत होता. मग आम्ही घर लॉक केले आणि आमच्या रूम मध्ये चाललो गेलो आणि तिने स्वताचे कपडे काढाव्यास सुरुवात केली.मला लाज वाटत न्हवती, फक्त थोडा जास्त उत्सुक होतो. तिने तिचा स्वताचा चेहरा माझ्या चेह्र्याजवळ धरला. तिने स्वताचा ड्रेस हळूच काढला. आणि ती माझ्या समोर संपूर्णपणे नग्न झाली. तिने स्वताच्या शरीराला मला स्पर्श करू दिला. आणि माझ्या लांदामध्ये एक नवीन उत्साह आला. तिने माझा लंड तिच्या तोंडात घेतला.
मी तिच्या जीभेसोबत खेळत होतो आणि ती माझ्या लांदासोबत मस्ती करत होती. मला खूप छान आणि आरामदायक वाटत होते. मला माहित होते तिच्यासाठी हे सर्व खूप काही नवीन न्हवते. तिने माझे डोक ओढले आणि तिला चाताव्यास सुरुवात केली. मी तिचे बुब्स चाताव्यास सुरुवात केली आणि हळूच तिच्या पोटाला कीस करू लागलो . तिची पुसी जणू मला बोलावत होती. मग मी तिथेच थांबलो आणि स्वताला बेडवर वाकडे केले. मी खूप उत्सुक जाहलो होती. मला तिच्या त्या स्त्रीत्वाची झलक पाहून खूप छान वातातले. तिने स्वताची बोटे पुसी मध्ये घातली आणि जोरात जोरात ओर्दव्यास सुरुवात केली. मी खूप गरम झालो होतो. मी तिची बोटे चाताव्यास लागलो. तिची बोटे खूप लोई होती आणि ती जोरात जोरात बोटे आत बाहेर करू लागली. मग अचानकपणे ती थांबली आणि म्हणाली आत बेड वर झोप तिने मला दबक्या आवाजात सांगितले. मी जसा बेड वर झोपलो तिने माझा लंड तिच्या तोंडात घातला आणि मला खूप उत्तेजी केले. माझ्या लांदामधून आता जूस निघू लागला होता. ती माझ्या पायांच्या मध्ये बसली आणि स्वताचा पूर्ण दर्शन करविण्यासाठी स्वताला पूर्ण उचलले. आणि हलकेच बाजूला सरले. तिच्या ओल्या पुसी मध्ये लंड घातला. ती खूप जोरात आवाज काढत होती. मग माझे पेनिस तिच्या पुसी च्या आत गेले. खूप सहज आणि गुळगुळीत वाटत होते. तिने खाली वर करावयास सुरुवात केली. ती माझी कल्पनेतील गोष्ट होती. वूमन ऑन टोप. मग आम्ही दोघे खूप आवाज करत होतो. शेवटी मी माझ्या आतील सर्व जूस तिच्या आत सोडून दिला.
मग काही वेळ आम्ही तसेच पडून राहिलो. मग ती उठली बाथरूम मध्ये गेली, मी सुधा तिच्या पाठोपाठ आत गेलो. शोवर खाली सुधा आम्ही परत एकदा सेक्स केला. कारण ह्या पहिल्या अनुभवानंतर मला खूप आत्मविश्वास वाढला होता. अशी माझी हि कोलेज मधील आठवण कायम स्वरूपी स्मरणात राहिली

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user