single-post

माझामधील कामुक जनावर

Sat 11th Jan 2014 : 21:16आज मी आपणास माझ्या बिल्डींग मध्ये काम करणाऱ्या एका अनोळखी महिलेसोबत चुदाई ची गोष्ट सांगत आहे. जिच्या सोबत मी ती जेव्हा काम करत होती तेव्हा स्वताच्या हवास मध्ये माझ्या चुदाई ची आग विझविली. त्य दिवशी माझ्या गल्ली मध्ये काही नवीन बिल्डींग बनत होत्या. त्या पाहून मी कधी
कधी खूप खुश होत असे. आणि माझी उत्सुकता सुधा खूप वाढत असे. एक दिवस मी त्या बिल्डींग मध्ये जावून आतून पाहावयाचा निर्णय घेतला आणि

ज्यावर दुपारी मी एकटा घुमत फिरत आत चाललो होतो. मी जस तेथे पोहोचलो तेव्हा मला तिथे एक स्त्री विटांचे काम करताना दिसली. ती मला आकर्षित करत होती. तिच्या नुसत्याच घातलेल्या ब्लाउज वजा चोलीतून तिचे स्तन बाहेर निघू पाहत होते. मला ते दृश्य पाहून लंड माझ्या प्यान्तीवर धडक देत होता.

आत जेव्हा जेव्हा ती खाली झुकत असे. तेव्हा तिची गांड काहीतरी वेगळ्याच पद्धतीने मला बघत असे. म्हणजे तिच्या गांडीचे कुल्ले दोन वेगळ्याच दिशांनी जात असत. मला मागे बघतच ती हैराण होवून गेलेई आणि काम करत असताना १०० रुपये माझ्या बटव्यातून तिच्याकडे सोपविले आणि त्यानंतर डोळे बंद
करून मला जे सांगावयाचे ते सांगून चुकली. ती एका मिनिटामध्ये विचार करून मला ५ व्या मजल्यावर घेवून गेली आणि तिथे मला चिकटून गेली.

परंतु तिच्या ह्या वागण्यावर मी कुठे थांबणार होतो. मी सुधा तिच्या ओठांवर ओठ ठेवले. मी आता खूप अधीरपणे तिचं ओठांना कीस करत होतो आणि तिचं स्तनांन माझ्या हाताने कुस्करु लागलो. गरम झाल्यामुळे ती सुधा माझी साथ देवू लागली. तिच्या ह्या गोष्टीमुळे मला अजूनच हुरूप आला.
मग मी माझ्या दोनी हाताने तिचे स्तन सक्ती दक्विण्यासाठी तिच्या वर झोपून गेलो आणि आता तिचे सुस्कारे निघत होते, ज्यामुळे माझा लंड खूप जोशात आला. मी तिला तसेच तिथे तुटक्या फुटक्या खाटेवर ढकलून दिले. काम्वास्नेने मी पूर्ण पेटलो होतो त्यामुळे एका झटक्यात मी तिचा ब्लाउज काढला आणि

तिचे आमे गप्प्दिशी बाहेर आले. ते पाहून मी पुरता वेडाच जाहलो. आता मला ते प्याव्याचे होते, म्हणून मी तीच्या ब्लाउज ला पूर्णपणे उतरवून तिच्या स्तनांमधून घुसळून पिवू लागलो. आम्मे तर इतके सुंदर आणि घाटदार होते आणि रस तर अगदी आमरस. मग त्याची मजा मला अजूनच माधुर्य देत होती.
तिने सुधा मजा घेत डोळे बंद करून तडपत होती. आणि मी तिच्या स्तनांची सेवा करत तिचा पेटीकोट उघडला आणि तिचं फाटलेल्या पन्ति मधून तिच्या चुदिमध्ये माझी बोट फिरवू लागलो. मग काही वेळाने जेव्हा मी तिच्या चुदिमध्ये बोटांना घालून मळाव्यास सुरुवात केली तेव्हा तिच्या चुदिमधून रस बाहेर
निघत लागला. मग मी माझ्या लांदाच्या गोट्यावर चोळत लंड तिच्या चुदीवर टिकवून गिला. आणि कमरेला जोरात हलवत तिच्या चुदिमध्ये टाकू लागलो,

ज्या मुळे माझा लंड तिच्या चुदिमध्ये पूर्णपणे जावू लागला. मी आता तिथेच तिचं वर पडून गेलो आणि तिला माझ्या मिठीत भरून मागून तिला कुत्रीसाखे झवयाचे होते. मग तिला खाली दाबत तिच्या मागून स्वताचा लंड ढकलत राहिलो. मागून जोरात धडके देत एखाद्या जनावरासारखा तिच्यावर तुटून पडलो होतो. स्वताच्या ओठांना स्वताच्या दातांमध्ये घालून माझे खरे रूप दाखवू लागलो आणि आता तर ती माझ्या दुखण्याच्या मुळे वेदनेने तडपत होती. तिचे आवाज खूप उंच उंच जात होते. पाहिल्याप्सूनच सगळे मजूर खाली झोपले होते आणि त्यांना माझा आवाज अऐकू येत होता. मी माझ्या धाक्यानी पूर्ण कॉट तोडली आणि मग तीथेच थांबून तिला कीस करत पूर्ण रस्त्यावरून इकडे तिकडे पळत राहिलो.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user