single-post

मीराच्या भावना

Sat 11th Jan 2014 : 21:11मी मीरा दिसायला फारच सुंदर आणि माधक आहे. त्यावेळी मी वीस वर्षाची होते. माझे तारुण्य ओसंडून वाहत होते माझ्या शरीरात जवानीची आग भडकत चालली होती. कोणत्या तरी बळकट सशक्त पुरुषाकडून जवानीची आग विझवून घ्यायची इच्छा माझ्या मनात होती. माझी हि अवस्था पाहून घरच्यांनी पुढच्या दोन महिन्यातच माझे लग्न करून दिले आता माझ्या लग्नाला चार वर्षे झाली असली तरीही मी माझ्या शरीराची चांगली काळजी घेतली आहे आजही मी पूर्वी इतकीच सुंदर आणि आकर्षक दिसते. माझे शरीर आजहि अतिशय उठावदार आहे. कोणत्याही पुरुषाने मला पहिले तर त्याला मला एकदा तरी भोगायचे अशी भावना होणारच. लग्नाच्या वेळी माझा नवरा अतिशय चांगला आणि तब्बेतीने सदृढ होता. तो बाहेर फिरतीला गेल्यावर तेथील प्लेग च्या साथीने वारला. मला जोराचा धक्काच बसला पण मला माझ्या जाऊ ने आणि दिराने मोठा धीर दिला.

थोडे दिवस मी आईकडे राहायला गेले. त्या नंतर माझ्या नंदेचा जावई किशोर हवा पालट साठी मला न्यायला आला होता. मला ते नको होते. तो पूर्वी पासूनच माझ्यावर प्रेम करत होता पण मला ते मान्य नव्हते. तो फार पूर्वी पासूनच माझ्या बरोबर शरीर सुख लुटण्यास अधीर होता. त्याच्या दृष्टीने हि सुवर्ण संधीच होती. त्याच्या घरी गेल्यावर मी त्याला आठवडा भर कसे बसे टाळले. पण नंतर मलाहि शरीर सुखाची गरज भासू लागली होती. शरीर सुखा पासून बरेच दिवस वंचित होते. एका रात्री मी अशीच पलंगावर पडून होते. मी पती बरोबर लुटलेल्या शरीर सुखाच्या आठवणीने माझ्या शरीरात आग भडकू लागली होती. हि आग कशी विझवायची याचाच मी विचार करीत होते आणि एका हाताने उरोज कुस्करत पडले होते. त्याच वेळी किशोर आत आला. थोड्याश्या प्रकाशात त्याला माझी अवस्था कळली. त्याने झटकन ट्यूब लावली. त्या प्रकाशात माझ्या मध्ये भरलेली वासना त्याला स्पष्ट दिसली.

माझी साडी कमरेच्या वर पर्यंत गेली होती तो माझ्याकडे आणि गच गचीत मांड्या कडे वासनेने पाहत होता. माझे शरीर हि चांगलेच तापले होते. मला पुरुषाची गरज होती. त्यामुळे मी त्याला कसलाही विरोध केला नाही. त्याने लगेच अंगावरचे काढून टाकले आणि तो माझ्या जवळ आला. त्याने मला जोरात आवळले. त्याचे हात माझ्या नारळा एवढ्या आकाराच्या उरोजाचे मर्दन करू लागले. अधून मधून ब्लाउज च्या वरूनच तोंडात घेत होता. मी हि त्याला भरभरून प्रतिसाद देऊ लागले आम्ही दोघे पूर्ण नागडे झालो. मला नग्नअवस्थेत पाहून तो चेकाळला. त्याने मला पलंगावर आडवी केली. आणि माझ्यावर चढला. त्याचा भला मोठा सोटा माझ्या समोर डोलू लागला. किशोर माझ्या छातीपासून योनी पर्यंत हात फिरवू लागला. माझ्या अंगावर रोमच उभे राहू लागले. हात फिरवत फिरवत त्याने माझ्या योनीत बोटे घातली आणि आत बाहेर करू लागला. माझे कडक पुष्ट उरोज कुरवाळू लागला. उरोज कुस्करताना त्याला फारच मजा वाटू लागली होती.

आतापर्यंत मी चांगलीच उफाळले होते. माझ्या तोंडातून सिस्कारे बाहेर पडत होते. आता लवकर कर रे सहन होत नाही आता माझा इतक्या दिवसांचा उपवास आज तुझ्या कडून सुटणार आहे…मी कळवळले. किशोरने मग वेळ घालवला नाही. तो माझे पाय फाकवून वर बसला व आपल्या सोट्याचे टोक बरोबर योनीच्या भोकावर टेकवून त्याने पहिला गचका दिला. आग बाई…मी किंचाळले. त्याचा भला मोठा सोटा माझ्या पुचित खोलवर घुसत होता. परंतु मला मजा येत होती. असे गचके पुढची पंदरा मिनिटे तो देत होता. किशोर अगदी मनसोक्त पणे बेधुंद होऊन मला झवत होता. माझ्या भावना पूर्ण होत होत्या. तिथे राहिल्यावर एक महिना प्रत्येक रात्री दोन ते तीन वेळा झवत होता.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user