single-post

बॉलीवूड नट्या सारखी ती

Sat 11th Jan 2014 : 21:21ड्रायवर असताना मी मालकिणी बरोबर केलेली मजा मी या स्टोरी मध्ये सांगत आहे. माझी मालकीण अगदी बॉलीवूड नट्या सारखी ती दिसत होती आणि तिच्याशी मला संभोग करण्यास मिळाला म्हणजे माझे भाग्यच मी समजतो. माझे नाव संदेश मी एका श्रीमंत घराण्यात ड्रायवर म्हणून कामाला होतो. माझे मालक खूप मोठे बिजनेसमन होते. ते आपल्या पत्नी सोबत राहत होते. त्यांना दोन मुले, एक मुलगी व एक मुलगा होता. त्यांची पत्नी म्हणजे एक लावण्याचा खरा खुरा नमुनाच. दिसायला खूप सुंदर उंची ५ फुट ४ इंच असेल. रंग खूप मस्त गोरा पान होता. अंगाने हवी तिथे भरलेली. उरोज कपड्यातूनही आपले आकार दाखवत. मांड्या तर काय बोलू. लेगीण घातली तर कोणीही कंट्रोल करू शकणार नाही. आता तुमच्या लक्षात आलेच असेल त्या कश्या असतील ते. त्यांचे नाव ममता. माझ्या मालकाचे माझ्या ड्रायविंग वर खूप विस्वास होता. ते माझ्यावर खूप असत. मी मालिश करण्यात हि खूप मास्टर होतो. हे त्यांना माहित होते मालक कधी कधी माझ्याकडून मालिश देखील करून घायचे पण त्या मोबात्ल्यात मला पैसे हि द्यायचे. हे सर्व ममता म्याडम ना माहित होते.

एक दिवस मालक काही कामा निमित्त दूर म्हणजे त्यांना साउथ मध्ये जायचे होते. इतक्या लांब कारनि प्रवास करणे म्हणजे खुप त्रासदायक ठरणार म्हणून ते विमानाने गेले होते. मग त्यांच्या बायकोला म्हणजे ममताला कुठे तरी जायचे असेल तर म्हणून मी त्यांच्या बंगल्यावरच असायचो. दुपारची वेळ असेल. घरी त्यांची दोन्ही मुले न्हवती. दोघेही शाळे साठी बाहेर गेली होती. ममता एकटीच घरात होती. त्यांनी मला विचारले संदेश तू मालिश खूप छान करतोस म्हणे. जरा माझे पाय दाबून देशील काय रे खूप थकल्या सारखे वाटते आहे. मी लगेच हो म्हंटले. आणि त्यांनी मला आतल्या खोलीत बोलावले. मी आत गेलो त्यांना मी विचारले जरा तेल घेऊन या. त्यांनी तेल आणले मी त्यांचे पायावर तेल ओतले. त्यांनी आपला गाऊन गुढग्या पर्यंत केला होता. त्यांच्या भरलेल्या गोऱ्या गोऱ्या पिंढरया पाहून मी खूपच मोहित झालो. माझे हात कापायला लागले.

मी मालिश करायला सुरुवात केली. माझी बोटे त्यांच्या पांढऱ्या पिंढरया वरून फिरत होतीत. माझा दांडा ताठ झाला होता. तो प्यांट मधून दिसत होता. माझी अवस्था बिकट झाली. त्या म्हणाल्या जरा वर वर दाब मी हळू हळू त्यांच्या घुडग्याच्या वर जाऊ लागलो हळू हळू त्यांच्या मांडी पर्यंत आलो. माझा दांडा ताठ झालेला त्यांच्या लक्षात आले तेवढ्यात ममता म्याडम म्हणाल्या अरे संदेश हे काय आहे तुझा विचार काय आहे हे असे का झाले आहे? मी भीतच म्हणालो काही नाही. अरे चोर माझ्या पासून लपवतोस होय. तुला काहीतरी करायची इच्छा झाली आहे कि नाही ते सांग. नाही म्याडम मी चाचपडत बोललो. त्यांनी माझे लिंग हातात धरले व म्हणाले मग हे काय आहे. त्या म्हणाल्या काढ हे बाहेर काढून दाखव मी माझा लवडा बाहेर काढला. मोठा च्या मोठा लवडा माझा बाहेर काढताच त्या बघतच राहिल्या अरे किती हा मोठा आहे.

त्यांनी खाली बसत माझा लवडा तोंडात घेतला. मला आश्चर्य वाटले. खूप खुश झालो. त्यांच्या ओठांचा माझ्या लवड्याला होणारा स्पर्श वाह खूप मजा येत होती. माझ्या लाव्ड्यातून पाणी येत होते तेही ममता म्याडम गिळत होत्या. तोंडात आत बाहेर माझा लवडा होत होता. मी त्यांना नागडी केले त्यांचे उरोज पाहून मी खूपच मोहून गेलो मोठे उरोज सपाट पोट गोरे गोरे अंग मोठ्या मांड्या अगदी सेक्सी होती ममता म्याडम. मी स्वप्नातच आहे असे मला वाटत होते. मी त्यांना वेड्या सारखे चोखत होतो. त्यांना सांगितले म्याडम बेड वर झोपा मी घाईने त्यांच्या मांड्या फाकवल्या व त्यांच्या लाल लाल पुचित जीभ घालून चोखू लागलो. किती वेड्या सारखे हे सर्व करत होतो. मी त्यांच्या पुचित माझा लवडा घातला. खूप दणके दिले त्यांना बराच वेळ झवले. केंव्हाहि वेळ मिळाली कि त्यांना झवायला जात होतो. बॉलीवूड नट्या सारखी माझी मालकीण कधीही झवू शकतो यात माझे भाग्य आहे.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user