single-post

लालबागच्या राजाला पत्र

Wed 17th Oct 2012 : 05:54

“लालबागचा राजा” ला संदेश जेव्हा जेव्हा “लालबागचा राजा”च्या दर्शनासा ी गेलो तेव्हा मी स्वतः आणि इतर अनेक भाविकांना याची प्रचिती झाली असेल. म्हणून यावर्षी मी हा संदेश “लालबागचा राजा” च्या पायावर ेवला. या संदेशाची प्रत मी तुम्हा सर्वांना दाखवू इच्छितो.... तुमची काही मते असतील तर जरूर कळवा.

लालबागच्या राजाला पत्र

comments (Only registered users can comment)

comments

user