single-post

कोणती संकेतस्थळे मोफत ई-मेलची सेवा देतात?

Sun 28th Oct 2012 : 11:36

सध्या इंटरनेटवर खाली दिलेली संकेतस्थळे मोफत ई-मेलची सेवा मिळविण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत.


१. www.gmail.com
२. www.hotmail.com
३. www.yahoo.com
४. www.rediffmail.com

कोणती संकेतस्थळे मोफत ई-मेलची सेवा देतात?

comments (Only registered users can comment)

comments

user